Hvordan kan du reducere vedligeholdelsesomkostningerne?

Skift til elektronisk måling er én løsning.

Du bruger for øjeblikket mekaniske flowmålere til at måle polymeroutputtet for dit harpiksanlæg. Ud over udfordringen med at styre viskositeten for harpiksen i din blandebeholder skal du også foretage regelmæssig vedligeholdelse af din enhed. Regelmæssig filterrengøring er nødvendigt for at forhindre en tilstoppet mekanisk enhed, der lukker processen ned. Vi kan hjælpe dig med vores klasseførende alternativ Coriolis Promass 83l-flowmåler, som kræver mindre vedligeholdelse og forbedrer processikkerheden.

Vil du vide, hvordan du kan reducere vedligeholdelsesomkostningerne?

Coriolis Promass 83I som erstatning for mekanisk flowmåler til reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne ©Endress+Hauser

Coriolis Promass 83I som erstatning for mekaniske flowmålere hjælper dig med at reducere vedligeholdelsesomkostningerne