Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Økonomiske resultater: Endress+Hauser udviser selvsikkerhed

Koncernen holder fanen højt på trods af pandemien og kommer godt fra start i 2021

Endress+Hauser kom godt igennem pandemiåret 2020. På trods af faldende omsætning opretholdte virksomheden, der er specialiseret i måle- og automatiseringsteknologi, en rentabilitet på et højt niveau og styrkede sin økonomi. Koncernen skabte nye job og udvidede sit globale salgs- og produktionsnetværk. CEO Matthias Altendorf anser Endress+Hauser for at være godt rustet, både til usikre tider og til økonomisk oprustning.

Stor valutaindvirkning

Koncernens omsætning faldt med 2,8 procent til 2,577 milliarder euro i 2020. Dette tal skyldes dog i vid udstrækning udviklingen i vekselkurserne. "I lokale valutaer ligger vi over branchens gennemsnit, og vi har klaret os godt på markedet," udtalte CFO Dr Luc Schultheiss. Endress+Hausers rentabilitet blev fastholdt. Nettoresultatet (ROS) forblev uændret på 13,1 procent. Nettoomsætningen faldt med 4,1 procent til 254,9 millioner euro. Soliditeten steg med 1,4 procentpoint til 77,0 procent.

Beskæftigelse på et stabilt niveau

Antallet af medarbejdere steg med 126 til 14.454 på verdensplan i 2020. Stort set alle lærlinge blev tilbudt ansættelse efter endt læretid. Endress+Hauser har det som sit mål at øge andelen af kvinder i lederstillinger til omkring 30 procent frem til 2030 – det dobbelte af det nuværende niveau. Virksomheden havde allerede reduceret sit miljømæssige fodaftryk betydeligt de seneste år. I pandemiåret faldt CO2-udslippet yderligere fra 10,1 til 8,9 tons pr. million euro i omsætning.

Investeringer og innovation

Endress+Hauser iværksatte nogle større kapitalprojekter og investerede 205,9 millioner euro (10,9 procent mindre end forrige år), primært i produktionen. Virksomheden brugte 195,1 millioner euro på forskning og udvikling, hvilket svarede til 7,6 procent af omsætningen. Endress+Hauser indgav patentansøgninger for 276 opfindelser for første gang. Koncernens innovative styrke fortsætter: Der blev lanceret 40 nye produkter i 2020, og i indeværende år forventes tallet at være 74.

Stærkt sammenhold

"Aktionærfamilien er glade for og stolte af, at Endress+Hauser har klaret sig så godt gennem dette vanskelige år," udtalte bestyrelsesformand Dr Klaus Endress. Virksomheden annoncerede i starten af pandemien, at den så vidt muligt ville undgå at afkorte arbejdstiden og ikke havde til hensigt at afskedige medarbejdere på grund af krisen. For bestyrelsesformanden var det et vigtigt signal. "Der var et godt sammenhold i virksomheden, som hjalp os under pandemien," understregede Klaus Endress.

God start på det indeværende år

I 2021 er det Endress+Hausers mål at vokse med omkring 5 procent. Koncernen fik en god start på det indeværende år. De første tre måneder var antallet af indgående ordrer over virksomhedens egne mål og på et højere niveau end det stærke første kvartal i 2020. Vekselkurserne påvirker endnu en gang den samlede omsætning. Desuden forventer virksomheden lavere rentabilitet, da mange besparelser i det forgangne år var engangsforeteelser.

Kontakt

Downloads