Dataanalyse i pharma industrien

Analsyse af kritisk data for at få real-tids indsigt i dit anlæg og træf de rigtige beslutninger

En af de primære udfordringer i lægemiddelindustrien er at finde balancen mellem specialmedicin og medicin til en overkommelig pris. Produktionsprocesserne skal være fleksible og effektive, mens der stilles stadig større krav om kortere tid til markedet og lavere omkostninger. Det er vigtigt at fokusere på innovation og kontinuerlig forbedring for at holde sig opdateret. Procesdata skal bruges til at gå fra et rent kvalitetsfokuseret perspektiv hen imod produktivitet, pålidelighed og innovation.

Hvad kan I gøre?

Få indblik i realtid i anlægget med kontinuerlige variabler, der hjælper med beslutningstagningen. Hjælp operatørerne ved at tilbyde effektive løsninger til sikker og økonomisk optimering. Gå skridtet videre for at opnå reel procesviden.

 • Integrer horisontal status af instrument data

 • Brug af den samme måleteknologi til procesudvikling, fremstillingsproces og laboratoriearbejde

 • Optimering af kalibreringsinterval

 • Indførelse af digital teknologi, som letter kalibreringen

 • Identifikation, analyse og optimering af kritiske fremstillingsdata

Lær, hvordan I opnår forebyggende procesviden

Oversigt over bioproces ©Endress+Hauser

Oversigt over bioproces

Integration af Heartbeat-diagnostik ©Endress+Hauser

Integration af Heartbeat-diagnostik

Integration af Heartbeat-overvågning ©Endress+Hauser

Integration af Heartbeat-overvågning

Integration af Memobase+ ©Endress+Hauser

Integration af Memobase+

Applikationer

dataintegritet

Dataintegritet fra laboratorie til proces

Kvalitetssikring bliver stadig mere vigtigt. Ensartet teknologi hjælper med at opnå pålidelige data, som er nødvendige for udgivelsesprocessen. Der bør bruges den samme måleteknologi på laboratoriet og til fremstillingsprocessen for at mindske risikoen for fejlfortolkninger og kvalitetsmangler. Digital teknologi forbedrer målepålideligheden i forbindelse med laboratorieforsøg og opskalering med fuld overensstemmelse.

databaseret kalibreringsoptimering

Øg pålideligheden, og forlæng kalibreringsintervallerne

Produktkvalitets problemer, høj kalibreringsfrekvens, manglende sporbarhed og omkostninger kan påvirke en virksomhed negativt. Anlæggets tilgængelighed kan øges betydeligt ved at forlænge kalibreringsintervallerne. Før hver produktionskørsel skal personalet hurtigt og nemt kunne kontrollere måleinstrumentets tilstand, bekræfte den aktuelle status og udarbejde en verificeringsrapport. Innovative diagnostikfunktioner muliggør permanent overvågning og verificering, som betyder reduceret indsats og færre omkostninger.

styring af oplysninger om aktiver

Ensartet kvalitet takket være statusoplysninger i realtid

Uopdagede sensorfejl kan medføre manglende overensstemmelse og kvalitetsproblemer. De installerede måleinstrumenter leverer permanent statusoplysninger i realtid til et centralt system. Kontinuerlig databaseret bioproces optimering sikrer pålidelige processer, diagnostiktransparens og længere kalibreringsintervaller. Samtidig kan der opnås ensartet kvalitet og procespålidelighed.

ph-måling i bioproces

Databaseret bioproces optimering for pH-måling

pH-måling er den mest almindelige analysemåling i procesindustrien og har stort potentiale for optimering. Den ledsager det aktive middel i alle faser lige fra udvikling til industriel produktion og bruges i flere procestrin. Sensoren påvirker målingens pålidelighed og nøjagtighed. Data kan gemmes direkte i sensorhovedet og synkroniseres med en database. Analyse af datahistorikken hjælper med at optimere kalibreringsaktiviteterne.

Se vores sortiment!

Fordele

Spar tid og penge med databaseret optimering. Generering af værdifuld procesviden er afgørende for at kunne træffe de rette beslutninger. Lad os sammen finde den bedste IIoT-løsning til jeres proces.

 • 1 minut

  til generering af en verifikationsrapport efter behov

 • 70 %

  Lavere kalibreringsomkostninger med Heartbeat Technology i løbet af 10 års drift

 • 0,5 l - 20 cbm

  Der kan opnås maksimalt udbytte på alle skalaer lige fra laboratorie til proces