Omkostningsstyring inden for life sciences

Øget pres for reduktion af omkostningerne i farmaceutiske fremstillingsprocesser

Life sciences-industrien skal håndtere flere nye udfodringer. Den aktuelle debat om PPACA (Patient Protection and Affordable Care Act) i USA illustrerer f.eks., at ændringsforløb kan være politisk kontroversielle. Store dele af befolkningen skal have adgang til lægemidler til en overkommelig pris. Samtidig bliver den globale konkurrence stadig større. Store udgifter til forskning betyder, at der kræves øget produktivitet og pålidelighed, mens fremstillingsprocessen skal give samme kvalitet til en lavere pris.

Hvad I kan gøre

Ønsker I at opnå omkostningsstyring inden for life sciences? God drift giver øget tilgængelighed og pålidelighed for anlægget. I biofarmakaprocesser er temperaturen et afgørende målepunkt. Temperaturinstrumenter skal kalibreres regelmæssigt for at sikre optimalt output og høj kvalitet. Ved kritiske anvendelser er et interval på seks måneder almindeligt. Brug af innovativ måleteknologi kan reducere kalibreringsindsatsen og -omkostningerne betydeligt.

 • Standardisere de installerede aktiver, optimere lagerbeholdningen og øge tilgængeligheden for reservedele

 • Optimere kalibreringen eller installere selvkalibrerende temperaturmålingsinstrumenter

 • Integrere og evaluere diagnostiske data og verificere instrumentfunktionaliteten

 • Strømline serviceprocesserne

 • Forenkle uddannelsesaktiviteter, drift og kvalifikationer

Lær, hvordan omkostningsstyringen forbedres inden for life sciences

Oversigt over bioproces ©Endress+Hauser
Fermenteringsproces ©Endress+Hauser

Anvendelser

Implementer innovativ temperaturmåling

Temperatur er et af de primære kritiske målepunkter i en bioproces. Den har stor betydning for både cellekinetik og opløselighed for opløste gasser. Optimal reaktionskinetik, cellevækst, cellers levedygtighed og produktdannelse påvirkes af temperaturen. Derfor er smalbåndstemperaturstyring og hyppig kalibrering nødvendigt for at opfylde proceskravene og opnå den fornødne nøjagtighed. Selvkalibrerende temperaturmåling hjælper med at reducere indsatsen og muliggør omkostningsstyring inden for life sciences.

instrumentverificering

Verificer instrumentfunktionaliteten

Procespålideligheden kan øges ved at evaluere diagnostiske data, som er integreret i systemarkitekturen. Det gør data tilgængelige i realtid hvor som helst. Fejl lokaliseres allerede i et tidligt stadie, og produktnedetiden minimeres. Instrumentverificering validerer, at alle kritiske komponenter fungerer korrekt med den definerede specifikation. Instrumentfunktionaliteten dokumenteres med et tryk på et knap. Det hjælper med at forlænge kalibreringsintervallerne på langt sigt.

Strømlin serviceprocesserne

Harmonisering af SOP'er er ikke alene vigtigt i forbindelse med kontrol, men også når det gælder optimering af serviceprocesserne. Først skal de installerede instrumenter gennemgås for at få et detaljeret overblik. Bagefter kan der udarbejdes globale SOP'er for den samme slags målepunkter, så tilgængeligheden af den rette SOP sikres når som helst. Styring af omkostningerne inden for life sciences starter med harmonisering af SOP'er, kalibreringsoptimering og optimering af serviceprocesserne.

Standardiser de installerede aktiver

Ensartet betjening og hurtig udskiftning af instrumenter – det lyder nemt, men er det ikke. Ved at analysere de installerede aktiver muliggøres optimering, så man kan opnå større tilgængelighed for anlægget og reducere risici. Forældede instrumenter og instrumenter, der ikke følger standarden, identificeres og udskiftes. På den måde kan reservedelslogistik og uddannelsesindsatsen forbedres i et standardiseret miljø.

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Håndter fremtidige udfordringer sammen med vores specialister. De har masser af forslag til, hvordan I kan opnå omkostningsstyring inden for life sciences, og de hjælper jer med at nå jeres mål og opnå en velfungerende drift.

 • 10 %

  omkostningsreduktion takket være forebyggende vedligeholdelseskoncepter

 • 60 %

  færre SOP'er til kalibrering

 • 94 %

  samlet testdækning med Heartbeat Technology