Energi- og forsyningsstyring

Måleeffektiviteten reducerer drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne

Vand, der omdannes til damp via opvarmning, er omdrejningspunktet på et anlæg. Kedeludstyrets integritet og styresystemets pålidelighed er afgørende for effektiviteten og sikkerheden. Stigende omkostninger til brændstof og vedligeholdelse samt varmetab under damptransport kan medføre stigende udgifter. Derimod kan nøjagtige og pålidelige måle- og overvågningsløsninger til styring af energi og forsyning give væsentlige besparelser i hele dampprocessen.

Vi tilbyder

Uanset om der er brug for at sikre, at fødevandskomponenter fungerer optimalt, fastslå nøjagtigheden af måleresultater eller identificere og kvantificere tab i dampsystemet, kan I vide jer sikre på, at Endress+Hauser opfylder jeres behov og hjælper med at opnå væsentlig større effektivitet. Vores produkt- og servicetilbud bygger på en indgående forståelse af energi- og forsyningsforvaltning. Endress+Hauser støtter ved at tilbyde:

 • Et fuldt spektrum af måle- og overvågningsløsninger til tilgængelig, sikker og effektiv damp

 • Et omfattende sortiment af måleinstrumenter, services og løsninger, der overholder standarderne inden for miljøbeskyttelse og energistyring

 • Løsninger til maksimering af kvaliteten og forsyningen af det fødevand, som er afgørende for en kedelenheds sikkerhed, effektivitet og levetid

 • Optimeret vedligeholdelse og lokal support til de daglige udfordringer og behov

 • Klasseførende kvalitet, pålidelighed med direkte adgang til intern ekspertise og fælles brancheviden

Lær, hvor der skal måles for at opnå en mere effektiv proces

Dampapplikationsparametre

Procesoversigt over dampproces ©Endress+Hauser

Dampapplikationsproces

Applikationer

Fødevandsforberedelse

Fødevandsforberedelse

Det er vigtigt at opnå den højeste kvalitet af fødevand, da det påvirker produktiviteten direkte. Opretholdelse af optimal produktion og forsyning hjælper med at undgå tidlige fejl i udstyret, dyr nedsmeltning og kedelkorrosion. Uddragning af centrale målings- og overvågningsoplysninger kan også hjælpe med at reducere driftsomkostningerne. Prøv vores løsninger til maksimering af fødevandskvaliteten og reduktion af de påkrævede hjælpematerialer til vandforberedelse og kedlens levetid.

Forbrænding og udstødning af brændstof

Forbrænding og udstødning af brændstof

Det er en udfordring at måle nøjagtigt, hvor effektivt varmeindholdet i brændstof omdannes til anvendelig energi. Flow, tryk, temperaturen på den indgående forbrændingsluft og udstødningstemperaturen skal styres for at forbedre kedlens effektivitet og detektere fejl i tide. Endress+Hauser tilbyder løsninger til pålidelig, sikker og effektiv måling og overvågning, der passer til jeres behov og overholder ASME-ydeevneprøvningskoderne (PTC 4-1998) samt lovgivningens standarder.

Dampgenerering

Dampgenerering

Egnet kedelstyring er påkrævet for at sikre en lettilgængelig og effektiv dampforsyning. Ved at måle det kontinuerlige flow ved dampgenerering med velafprøvede teknologier som Vortex er det muligt at opnå væsentligt større effektivitet. Vores flowmålingsprodukter og -løsninger er udviklet med henblik på at give forbedret overordnet tilgængelighed og effektivitet. Med den innovative Heartbeat Technology kan kalibreringsintervallerne forlænges betydeligt, så nedetiden minimeres.

Dampdistribution

Dampdistribution

En af udfordringerne for damptilførsel er transporten fra kedelhuset til de forskellige slutpunkter med et minimalt tab af energi. Ved at sørge for tilstrækkelig isolering i rørene og overvåge vandudladerne kan energitabet minimeres, og risikoen for vandslag undgås. Til dette formål har Endress+Hauser skabt Energy Measurement Proving Service: Vores tekniske eksperter foretager kalibrering på stedet og bekræfter dampenergimålingens nøjagtighed.

Dampforbrug

Dampforbrug

Damp når frem til varmeveksleren enten kraftigt opvarmet eller med varierende grader af fugtighed. Den skal ideelt tilføres som 100 % tør mættet damp. Våd damp kan medføre ineffektiv varmeoverførsel og øger risikoen for vandslag. Endress+Hausers direkte måling af våd og tør damp bruger en række måleprincipper med løbende overholdelse af branchestandarder (IAPWS- IF97/ASME). Det giver tillid til, at der opnås nøjagtige måleresultater.

Se vores sortiment!

Fordele

Uanset om I har brug for hjælp til et enkelt instrument eller en servicekontrakt, der dækker en kombination af produkter, software og løsninger, er vi behjælpelige. Vores mål er sikker, effektiv og tilgængelig damp, og vi forstår daglige udfordringer med energi- og forsyningshåndtering. Vores grundlæggers princip er ydelse før nydelse, og det har formet vores virksomhed lige siden.

 • 5 til 15 %

  er de estimerede besparelser, der opnås med løsninger til energistyring

 • 20.000

  euro spares hvert år ved at bruge måleinstrumenter til at drive besparelser, hvilket svarer til de årlige brændstofomkostninger på 1 million EUR.

 • 2 %

  er den typiske forbedring af kedeleffektiviteten for hver 10 °C (50 °F) stigning i fødevandstemperaturen ved hjælp af bruge måleinstrumenter til at drive besparelser.