Opnå forbedrede separationsprocesser inden for minedrift

Maksimer resultaterne af processer som flotation og koncentrering takket være præcis instrumentering

Faldende malmkvalitet udgør en særlig udfordring for minedrift. Der findes naturligvis forskellige bearbejdningsteknikker til at få mest muligt ud af råmaterialerne, f.eks. koncentrering og flotation. De kræver dog energi, kemikalier og vand. Det betyder, at udvindingsprocesserne skal køre på et optimalt niveau for at opnå balance mellem udbyttet og omkostningerne. Det gælder især i tider med ustabile markeder og priser.

Få mere ud af det

Flotation og koncentrering er grundlæggende elementer inden for moderne mineseparationsprocesser. Optimal separation er dog en kompleks opgave på grund af de mange forbundne variabler. Begge processer bruger kemikalier, som er en af de vigtigste omkostningsfaktorer. De kræver desuden meget vand, som i visse mineregioner kan være en meget knap ressource, som anlæggene først skal producere via processer som f.eks. afsaltning.

 • Kontaktfladeløsninger til skum i flydetanke

 • Øg genanvendelsesprocenten og kvaliteten

 • Reducer malmoverføring

 • Optimer kemikaliedoseringen

 • Opnå forbedret vandudnyttelse

Lær mere om optimering af mineudvindingen

Optimer mineudvindingsprocesserne ©Endress+Hauser
Optimer mineudvindingsprocesserne ©Endress+Hauser
Optimer mineudvindingsprocesserne ©Endress+Hauser

Applikationer

Flotationsceller i en mine

Flotationsoptimering

Flotation bruges i forskellige mineprocesser som f.eks. guld og kobber til at udvinde mineralpartikler, som er finere end 500 micron eller 35 Mesh. De vigtigste parametre for proceseffektiviteten er: flow- og densitetsmåling af råvare, skumhøjde, præcis bestemmelse af kontaktfladen for skum og flydende slam, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet af kemikaliereagenser, skumboblekvalitet og luftstrøm, hvis det bruges til opblanding.

Måling af niveauet af skumflotation.

Skumniveau og skum til pulpkontaktflade

Niveauet af skum og kontaktfladen mellem skum/pulp er en af de centrale faktorer for processen. Vi anbefaler brug af en Prosonic-kontaktflademålingstransmitter med to ultralydssensorer, hvis instrumenterne kan installeres foroven i tanken. Dette kombineres med et XPSFloatTM-system, der består af en PTFE-belagt konisk svømmer, en teflonstang og en målplade. Den ene sensor måler afstanden til bobleoverfladen, mens den anden måler afstanden til målpladen, og forskellen på disse værdier er skumhøjden.

Mineflotation

Dosering af kemiske reagenser

Tørstofindholdet og fremføringshastigheden samt skumhøjden kan bruges som fremføringssignal for reguleringskredsløbet til kemisk dosering for xanthat, skum og pH-modificering. En Promass I coriolis-flowmåler kan udnytte disse parametre til at opnå yderst nøjagtig dosering. Og den unikke Promass Heartbeat-teknologi gør det muligt for operatørerne at overvåge reagenskvaliteten, hvad angår viskositet, densitet og temperatur samt eventuel rørledningskorrosion eller klæbrig akkumulering.

Koncentrering i en mine.

Forbedret koncentrering

Koncentrering er separationen af opslæmmede partikler fra en væske vha. tyngdekraftsbundfældning. Mineralforsyningsstrømmen føres ind i koncentreringstanken via den centrale tilledning som slam. De faste stoffer bundfældes i bunden af tanken, og denne proces fremskyndes ved at tilsætte et flydende kemisk flokkuleringsmiddel. Seks målinger er kritiske for at opnå effektiv kontrol over koncentreringen: den forekommende lejemasse, lejeniveau, understrømsdensitet og gennemstrømning, dosering af flokkuleringsmiddel og overløbsklarhed.

Måling af lejeniveau i en koncentreringstank.

Måling af lejeniveau

Lejeniveau- eller højdemåling styrer tilsætningshastigheden for flokkuleringsmiddel. Der gives feedback på flokkuleringsmiddeldoseringsprocessens effektivitet. Desuden kan den vise overfladeprofilen for det flydende leje og forvarsle, når de faste stoffer flyder over i overløbet af den klarede væske. Lejets niveau måles ideelt ved hjælp af sonarteknologi til neddykning.

Lejemasseanalyse

Lejemasseanalyse

Den forekommende lejemasse ansættes ud fra en trykmåling i konussen eller ved udløbet fra tanken. Den styrer pumpehastigheden for underflowet. Den måles bedst ved hjælp af en tryksensor med et keramisk diaphragma, da massen af faste partikler generelt er meget slibende. Under denne måling registreres trykket i slammen og væskesøjlen.

Se vores sortiment!

Mød en ekspert

Fordele

Uanset hvilke udfordringer I står over for i forbindelse med udvindingsprocesserne – hvad enten det drejer sig om lavt udbytte, højt OPEX eller dyre vedligeholdelsesrutiner – ved vores konsulenter med deres indgående industriekspertise nøjagtigt, hvordan jeres processer kan forbedres. Sammen med vores kunder har de opnået bemærkelsesværdige resultater de sidste 60 år – også takket være vores industrioptimerede instrumentportefølje.

 • 50 %

  reduktion i mængden af anvendte kemikalier.

 • 90 %

  færre timer brugt på vedligeholdelse.

 • 10 millioner 10 millioner

  instrumenter installeret på verdensplan