Bedre alternativer til mekaniske målere

Øg sikkerheden og pålideligheden, og reducer vedligeholdelsesomkostningerne

Mekaniske målere fungerer perfekt, når de først installeres. Men bedre alternativer sikrer maksimal proces sikkerhed og ydeevne, og du sparer tid og energi på vedligeholdelse af instrumenterne. Hvorfor gå på kompromi med dine processer, eller risikerer at miste penge på nedbrud pg.a. forældet teknologi. Det er på tide at udskifte mekaniske målere og andre forældede målings teknologier med instrumentering der sikkert yder under alle proces betingelser.

Vi tilbyder

Vi bestræber os på at understøtte, servicere og optimere jeres processer, uanset hvor I befinder jer. Takket være vores procesviden og tekniske ekspertise sikres der en ensartet tilgang med klare procedurer for det arbejde, vi udfører for jer, hvilket sikrer, at opgaven udføres korrekt. Vores instrumenter samt vores løsninger og serviceydelser hjælper jer med at træffe hurtige beslutninger. Vi tilbyder:

 • Overensstemmelse med API 2350-sikkerhedsanbefalingerne

 • Reducerede omkostninger på udvikling og idriftsættelse

 • Større procestilgængelighed og -pålidelig, og reduceredet vedligeholdelses omkostninger

 • Større produktoutput og bedre kvalitet – de laveste ejerskabsomkostninger

 • Integreret diagnostik, verifikation og overvågning; Høj proces sikkerhed sikret af Heartbeat teknologien. Afprøvningsintervaller på op til 12 år

Klik videre, og se, hvordan I kan øge sikkerheden

Proceskort over en raffineringsproces ©Endress+Hauser

Raffineringsprocessen

Proceskort over en destillationskolonne på et raffinaderi ©Endress+Hauser

Destillationskolonnen

Proceskort over en vakuumdestillationskolonne på et raffinaderi ©Endress+Hauser

Vakuumdestillationskolonnen

Proceskort over opbevaring og transport ©Endress+Hauser

Opbevaring og transport

Proceskort over statisk custody transfer ©Endress+Hauser

Tank til statisk custody transfer

Proceskort over dynamisk custody transfer ©Endress+Hauser

Dynamisk custody transfer

System til forebyggelse af overløb for en tank med kemikalier – proceskort med parametre ©Endress+Hauser

Overvåg tanken sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent system, der selv kører.

Anvendelser

Billede af destillationskolonner på et raffinaderi

Destillationskolonne

Alle større processer på raffinaderier bygger på opvarmning og delvis fordampning af kulbrinte. Det er nødvendigt at maksimere ydelsen for råoliedestillationskolonnen, samtidig med at det sikres, at blandingen af råolietyper overholder miljøspecifikationerne. Modernisering af jeres niveaumålingsteknologier kan betyde, at I undgår dyr nedlukning. Guidet bølgeradar (Levelflex) er jeres pålidelige alternativ til fortrængere (overensstemmelse med API2350 – funktionel sikkerhed), fordi det ikke påvirkes af densitet og temperaturændringer.

Billede af niveaumåling med guidet bølgeradar i vakuumdestillationskolonne

Vakuumdestillation

Skiftende omgivende temperaturer ved vakuumdestillation sætter ofte målepålideligheden på spil. Den mekaniske og termiske effekt ødelægger kapillærerne hver 4. til 6. måned. Undgå nedetid på grund af fejlagtig måling med pålidelig teknologi som elektronisk DP. Processikkerhedsrisici minimeres derefter på grund af arkitektur og design.

Billede af en række lagertanke på et raffinaderi

Lagertanke

Svømmere bruges ofte til niveauanvendelser på grund af prisen. Deres pålidelighed påvirkes dog af densitetsvariationer, og de er tilbøjelige til at blive udsat for akkumulering med tiden, hvilket forårsager unøjagtighed eller ingen (fastsiddende/ blokering) måling. Det betyder høje vedligeholdelsesomkostninger takket være behovet for regelmæssig rengøring og demontering, og prøvning er derfor tidskrævende og vanskeligt. Udskift jeres svømmere med vibroniske niveauswitches, og opnå større tilgængelighed og sikkerhed.

 • Mindre tid brugt på vedligeholdelse, kontrol og rensning

 • Enhed til selvovervågning med SIL3-egenskaber (overensstemmelse med API 2350)

 • Afprøvningsintervaller på op til 12 år

Billede af Endress+Hauser-medarbejder, der installerer en Coriolis på et kundeanlæg

Overførsel af brændstof

Eksisterende flowmålerteknologier som f.eks. positiv fortrængning (PD), turbine, variabelt område (VA eller rotameter) og differenstryk (DP) – før i tiden den bedst egnede eller eneste løsning til visse anvendelser – er ikke længere den eneste valgmulighed. I dag tilbyder moderne flowteknologier som vortex, ultralyd og Coriolis et langt mere pålideligt alternativ, især når et anlægs processer har brug for forbedring.

 • Indbygget sikkerhed

 • Omkostningsbesparelser i forbindelse med kabelføringsarbejde

 • Suveræn ydeevne og mindre vedligeholdelse

 • Direkte masseflowmåling

Se vores sortiment!

Mød en ekspert

Fordele

Hos Endress+Hauser er det innovationen, der driver os, og vi har altid fokus på jeres behov. Vi leverer de bedste løsninger til jer, samtidig med at processikkerheden opretholdes. Vores erfarne teknikerteam kan hjælpe med at designe og vælge de rette målere til jeres kritiske målepunkter. Vi tror på bæredygtigt samarbejde og er jeres partner de næste mange år.

 • 287

  patentansøgninger blev der indgivet i 2018

 • 50 %

  svarer til de samlede ejerskabsbesparelser, elektronisk dP medfører.

 • >30 millioner

  måleinstrumenter installeret på verdensplan