Se indvendigt for olie-og gas separationsprocessen

Opnå styringen, selv når forholdene og råolien ændres, baseret på overvågningsdata i realtid

Separation af kulbrintevæsker fra vand og bundfald kan være en udfordring. For at opnå den optimale ydeevne fra din olie-og gas separationsprocesser, skal der bruges pålidelig information om alle nøgleparametrene som f.eks. temperatur, tryk, niveau, flow og grænseflade. Skilleflademåling kan være relativt simpelt eller ekstremt kompliceret og foretages via en kombination af knowhow og anvendt teknologi.

Vi tilbyder

Den eneste metode til effektiv kontrol af separationen mellem olie, vand, gas og sand er at måle de forskellige faser. Ofte er der ikke en udtrykkelig skilleflade, men nærmere en kontinuerlig graduering fra én fase til en anden. Det er afgørende at identificere de forskellige lags tykkelse og placering for at kunne kontrollere tilførslen af demulgerende midler og skumdæmpende midler. Normal niveaumåling ville derfor ikke være en god løsning. Vi tilbyder:

 • Den bedste instrumentering i klassen til alle procesvariabler

 • Åbne standarder giver kontrolfleksibilitet

 • Produktkvalitet og konsistens

 • Nem eftermontering af profilmålingsløsning

 • Overholdelse af miljøstandarderne

Se hvordan I kan øge separationsproces effektiviteten

Procesoversigt for separationsprocessen for råolie ©Endress+Hauser

Separationsprocessen for råolie

Procesoversigt over separationsproces for svær til mellemsvær råolie ©Endress+Hauser

Separationsproces for svær til mellemsvær råolie

Procesoversigt over separationsproces for ekstra svær til svær råolie ©Endress+Hauser

Separationsproces for ekstra svær til mellemsvær råolie

Procesoversigt over separationsproces for let råolie ©Endress+Hauser

Separationsprocessen for let råolie

Separation applikationer

Separatorer til ekstra svær/svær råolie

Separationsprocesser for ekstra svær/svær råolie

Ekstra svær: < API 10 ( >1000 kg/m³). Svær: > API 10 - 22,3 (>920 kg/m³). Traditionelle måleteknologier er utilstrækkelige til separation af ekstra svær og svær råolie. De kan ikke give den nødvendige information, og de skal installeres inde i separatoren, hvilket betyder, at de er modtagelige for kontaminering. Vores system til gammadensitetsprofilering er den foretrukne løsning, da det installeres uden for beholderen, ikke afbryder separationsprocessen og sparer omkostninger.

Separation af mellemsvær råolie

Separationsprocesser for mellemsvær råolie

Mellemsvær: API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/ m³). Ved separation af mellemsvær råolie er det ikke muligt at måle det overordnede niveau samt skillefladen nøjagtigt med et enkelt instrument. Der findes ofte et emulsionslag, og hvis det overstiger 5 cm (2 tommer), kan et standardinstrument med guidet radar ikke måle skillefladen. Derfor har vi udviklet en teknologi, der er designet specielt til at løse disse udfordringer: guidet radarteknologi med flere parametre, som minimerer procesnedetiden.

Separation af let råolie

Separationsprocesser for let råolie

Light: API 45 - 31.1 (<870 kg/ m³). De fleste horisontale separatorer til let olie er i dag udstyret med mekaniske niveau- og densitetsenheder. Mekaniske enheder kræver meget vedligeholdelse og skal tilpasses til den producerede olie. Alle former for ændringer i den producerede olie betyder, at måleenheden også skal justeres. Vores guidede radar afhjælper disse problemer og giver en mere nøjagtig måling.

Se vores sortiment!

Fordele

Jeres primære mål er maksimal udvinding af ressourcer – vi hjælper jer med den proces. Vores løsninger til procesautomatisering hjælper med at opnå sikker, effektiv og ren drift. Samtidig er det ikke altid nemt at erstatte den nødvendige viden, når uundværlige medarbejdere stopper. I sådanne situationer kan vores serviceorganisation hjælpe jer med at udfylde personalehuller med inspektion, opstart, teknik og kalibreringstjenester såvel som med omfattende undervisningsprogrammer til jeres fremtidige medarbejdere.

 • 300+

  er det antal systemer til radiometrisk grænseflademåling og densitetsprofilering, der er installeret på verdensplan

 • 8.500 l

  demulgerende midler spares på et år, hvilket svarer til 10 %

 • 5 %

  reduceres risikoen for skumdannelse inde i separatoren