Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
NGP i Alberta Canada

Nem behandling af gas

Analytiske målinger af høj kvalitet til naturgasanlæg

Som den tredjestørste energikilde på globalt plan spiller naturgas allerede en afgørende rolle i industrien i dag. Den globale energiefterspørgsel vil også fremover primært blive dækket af fossile brændstoffer, men det forventes, at naturgas kommer til at få større betydning. Naturgasanlæg udfører flere behandlingstrin for at fjerne syreholdig gas og andre urenheder. Hvordan overvåger man H2O, H2S, CO2 og O2 i naturgas?

2/3

af verdens naturgas produceres i 9 lande

Disse lande inkluderer USA, Rusland, Iran, Canada, Qatar, Norge, Kina, Saudi-Arabien og Algeriet. De samme data viser, at cirka 40 % af den globale naturgasproduktion finder sted i USA og Rusland.

Billede af NGP-molekylsigtedehydrering

Laserbaserede analysatorer til naturgas

TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy – afstemmelig diodelaserabsorptionsspektroskopi) fra SpectraSensors, en af vores relaterede virksomheder, foretager onlinemålinger i realtid af urenheder i naturgasstrømme fra under ppm-niveauer til procentniveauer. Sådanne analysatorers unikke design giver væsentlige fordele i forhold til andre teknologier til overvågning af H2O, H2S og CO2 i naturgas og flydende naturgas (NLG).

 • SpectraSensors : ekstremt hurtig respons fra analysatorer

 • Laserspektroskopi måler selektivt analytter i naturgas

 • Ingen feltkalibrering/genkalibrering påkrævet

 • Designet til brug i krævende miljøer (offshore, varme/kolde klimaer)

 • Lave ejerskabsomkostninger – der kræves ingen forbrugsvarer

Klik videre, og se alle de kritiske målepunkter

 • Oversigt over værdikæde for naturgas ©Endress+Hauser
 • Procesoversigter eller illustrationer om aminbehandling i gasbehandlingsindustrien ©Endress+Hauser

Anvendelser med håndtering af gas

Behandling af naturgas

Rå naturgas er en kompleks blanding af metan (CH4), kulbrintekondensater (flydende naturgas – NGL), vand og forurenende stoffer; hydrogensulfid (H2S) og kuldioxid (CO2). Naturgassens sammensætning varierer baseret på den geologiske sammensætning, den er udvundet fra. Pålidelige løsninger, der hjælper med effektivt at styre processen med at adskille metan fra andre kulbrinter, vand og forurenende stoffer, er uundværlige.

Billede af behandling af naturgas

Aminbehandling og sødning af gas

Rå naturgas fra forskellige dannelser indeholder forskellige mængder af syreholdig gas (H2S og CO2). Gassødningsprocesser fjerner syreholdig gas fra sur gas, og aminbehandling bruges til at vaske H2S og CO2. Under driften kommer sur gas i kontakt med en vandholdig aminopløsning, der fjerner H2S og CO2via kemisk reaktion og absorption. Vi leverer løsninger, der måler koncentrationen af syreholdig gas ved ind- og udgangen for en aminbehandlingsenhed, hvilket hjælper med at optimere ydeevnen for dette modul.

Billede af aminbehandling

Molekylsigtedehydrering

Sød naturgas, der forlader aminbehandlingsenheden, er mættet med vanddamp. Der kan fjernes en vis mængde vand ved at føre den våde gas gennem en separator, efterfulgt af komprimering og køling. Der bruges derefter molekylsigtedehydrering til at opnå de meget lave H2O-koncentrationer (< 0,1 ppm), der kræves til kryogene processer i NGL-genvindingsenheder og til LNG-produktion. Vores analysatorer kan hjælpe jer med denne opgave, da de registrerer gennembrud i molekylsigtelejer.

 • Patenteret differentialespektroskopiteknik måler H2O ved niveauer under ppm

 • Laserbaseret måling er yderst selektivt og nøjagtigt for H2O i naturgas

 • Integreret permeationsrør understøtter automatiserede analysatorvalideringskontroller

 • Se vores anvendelsesnote om H2O-måling i udløb fra molekylsigtetørrebeholdere

Billede af molekylsigtedehydrering

Fordele

Via et netværk af højtuddannede salgs- og servicemedarbejdere inden for gasanalyse hjælper vi jer med at forbedre jeres procestilgængelighed, effektivitet og sikkerhed. Vores produkter bruges til produktion af naturgas, transport, oplagring, distribution, gasbehandling, raffinering, petrokemikalier samt produktion af specialgas og gas i bulk.

+20 %

er lig med den længere cyklustid, I kan opnå mellem regenereringer af molekylsigtelejer vha.TDLAS.

USD 400.000

er det beløb, der spares ved at undgå to dages nedlukning til genladning af molekylsigten.

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk