Procesautomatisering i opbevarings- og distributionsområder

Etabler smarte protokoller til minimering af risiko for mennesker, miljøet og aktiver

Markedskravene i olie- og gasindustrien ændres. I de seneste årtier har verden lært nogle barske sandheder, når det gælder sikker drift. Sikker drift døgnet rundt er naturligvis af afgørende betydning, og det samme gælder effektivitet. I ønsker at udnytte kapaciteten til fulde i de eksisterende tanke og anvende tilstrækkelig lagerstyring, fyldning og custody transfer-systemer i tankterminaler, tankdepoter og transportkøretøjer, så I kan følge med udviklingen på markedet.

Bevidst sikkerhed – ikke tilfældig

Vores gode ry skyldes vores knowhow om industrien og vores medarbejderes kreativitet og engagement. Vi tror på langsigtede kundeforhold og hjælper jer med at opnå det, I har behov for. Fra nem overvågning af tank- og siloniveauer til yderst nøjagtig custody transfer, tankmåling i tanke og automatisering af terminaler – vi tilbyder et komplet sortiment af teknologier og skalerbare softwarepakker og anvender ensartede drifts- og sikkerhedskoncepter, som giver enkel og sikker drift.

 • Overholdelse af internationalt anerkendte standarder og anbefalinger som : API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

 • Produktserier certificerer i henhold til standarder for farlige områder som: ATEX, FM, TIIS Safety by Design

 • Brug af moderne teknologi – IEC 61508 SIL 2 og op til SIL 3 for homogen redundant anvendelse

Opnå større sikkerhed i opbevarings- og distributionsområderne

Procesoversigt over opbevaring og distribution ©Endress+Hauser

Opbevaring og distribution

System til forebyggelse af overfyldning for en tank – procesoversigt med parametre ©Endress+Hauser

Overvåg jeres tank sikkert, og undgå farligt overløb med et intelligent system, der selv kører.

Grafik, der viser custody transfer-læsning for et skib. ©Endress+Hauser

Gør jeres transaktion mere effektiv, pålidelig og sikker med custody-målesystemer til skibslæsning.

Grafik, der viser custody transfer-pålæsning med en lastvogn eller togvogn. ©Endress+Hauser

Sikker på- og aflæsning med lastvogn eller togvogn med custody-målesystemer.

Grafik, der viser bunkerbrændstofproces ©Endress+Hauser

Nøjagtig bunkertankning: direkte massemåling uden omregning af volumen og større sikkerhed med forseglede individuelle instrumenter og hele målesystemet, så utilsigtet manipulation undgås.

Pålidelig måling i sikre hænder

Læsseområde med yderst nøjagtig custody transfer-måling med Promass 83F

Custody-måling

Certificeret custody-måleløsning, som giver højere transparens og ro i sindet. På- og aflæsningsprocesser kan medføre konfliktsituationer. Vi kan hjælpe med at overvinde disse udfordringer. Vores yderst nøjagtige og pålidelige Coriolis-flowmålere kræver minimal vedligeholdelse og genkalibrering. Takket være de større målerstørrelser, som nu findes, kan der håndteres flere skibe, lastbiler og skinnebusser pr. dag, hvilket øger jeres overførselskapacitet, samtidig med at der garanteres nøjagtighed, transparens og sikkerhed under processen.

 • Mere sikker læsning takket være højere tolerance for luftindholdet end med mekaniske målere

 • Få jeres anlæg op at køre til tiden og inden for rammerne af budgettet med administration af idriftsættelsesstedet

Nøjagtig bunkerbrændstofproces

Måling af bunkerbrændstof

Udskiftning af traditionel mængdemåling med systemer til måling af bunkerbrændstof, der er udstyret med Coriolis-flowmålere, giver mere transparens. Systemet sikrer, at luftlommer medtages korrekt i målingen ved tømning af tanke. Og under tankningsprocessen overvåges flere procesparametre samtidigt og vises endda grafisk som "måleprofiler" via et kontrolpanel. Både køberen og leverandøren har fuld transparens før, under og efter tankning.

 • Øget rentabilitet

 • Forbedret målesikkerhed

 • Større tillid

Billede af tankdepot/olietanke på et raffinaderi. Endress+Hauser sammen med en kunde.

Overfyldningsbeskyttelse i opbevaringstanke

Overfyldning af tanke er vigtigt at undgå, og ledelsesteam i hele verden opgraderer deres systemer til forebyggelse af overfyldning. Hvordan håndterer I det? For at opfylde jeres behov samarbejder vi med Rockwell Automation om at tilbyde en forhåndskonfigureret løsningspakke med uafhængig sikkerhedscertificering til hele sikkerhedssløjfen, fra måling og styring til elementkorrigering. Løsningen overholder bedste praksis i branchen og standarderne API 2350 og IEC 61511.

 • I øger integriteten og pålideligheden

 • I reducerer driftsrisikoen

 • I reducerer udviklings- og ibrugtagningstiden

 • I reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

Terminalautomatisering fra Endress+Hauser

Terminalstyring

Terminalautomatisering er vigtigere end nogensinde før. Det skyldes markedsændringer, konkurrence samt det lovgivningsmæssige og sociale miljø. Vi tilbyder systemer til terminalautomatisering til alle anvendelser, f.eks. læsning til transport på vej, skinne, skib og pram, depoter og terminaler, håndtering af procesundersystemer og transporter til forretningssystemer (ERP...) og skalerbare løsninger fra enkel standalone-station til små depoter til fulde klientserversystemer til større steder.

 • Færre installations-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

 • Custody transfer-måleplatforme, der overholder API og MID

 • Forbedret nøjagtighed, så der opnås bedre volumen og masse

Se vores sortiment!

Mød en ekspert

Fordele

Vores kunder værdsætter især vores transparente og professionelle tilgang til understøttelse af deres behov. Vi optimerer hele tiden vores processer og brugen af innovative teknologier, så vi kan gå skridtet videre med måle-, styre- og automatiseringsteknik og finde sikre og effektive løsninger. Uanset om det drejer sig om et raffinaderi eller mere produktion.

 • <5 min.

  er den tid, det tager at foretage prøvning af 16 tanke

 • Over 17

  år med anvendelse af standarder inden for funktionel sikkerhed IEC 61508 (kvalitet, sikkerhed og pålidelighed)

 • 24/7

  er den synlighed, I får med vores løsninger til lagerovervågning