Optimering af olieraffinaderier

Alle større processer på raffinaderier er baseret på termisk intensiv reaktion og delvis separation.

Nye miljømæssige standarder har medført udfordrende krav til store anlægsinvesteringer og øget anvendelse af brint til brændstof med lavt svovlindhold. I henhold til de nye bestemmelser skal anlæg reducere luftforureningsemissioner (NOx), hvilket medfører dyre eftermonteringer og opgraderinger af udstyr. Det betyder, at I skal være opmærksomme på sikkerhed, emissioner og omkostningsreducerende foranstaltninger som f.eks. forbedring af anlægget og raffinaderiets pålidelighed, energibesparelse på raffinaderiet og reduktion af mængden af spildprodukter.

Større effektivitet, pålidelighed og sikkerhed

Varme, tryk og kemiske reaktioner transformerer råolie til hundredvis af raffinerede produkter. I har brug for måleinstrumenter og automatiseringsløsninger, der gør det muligt at styre og drive komplekse raffinaderiprocesser. Ud over at tage miljømæssige spørgsmål i betragtning skal I også tage stilling til spørgsmålet om bevarelse af ressourcer. Med vores tilbud kan I optimere olieraffinaderiet. Forbedrede processer

 • Anlæggets effektivitet og tilgængelighed

 • Anlæggets sikkerhed – HSSE-miljøkontrol

Oversigt over driftsprocesser og anvendelser på raffinaderi

Procesoversigt over en raffineringsproces ©Endress+Hauser

Raffineringsprocessen

Procesoversigt over en destillationskolonne på et raffinaderi ©Endress+Hauser

Destillationskolonnen

Procesoversigt over hydroafsvovling ©Endress+Hauser

Hydroafsvovling

Procesoversigt over damproces ©Endress+Hauser

Dampapplikationsproces

Få styr på kerneprocesserne, og opfyld produktionsmålene

Destillationskolonner på et raffinaderi

Målinger i råoliedestillationskolonner

Det er afgørende at opnå en nøjagtig og pålidelig måling ved destillationskolonnen for at opnå et godt udbytte og overholde produktionsmålene, planlægningen og tidsplanen. I har behov for at maksimere ydelsen, samtidig med at det sikres, at blandingen af råolietyper overholder miljøspecifikationerne. Problemer kan medføre dyre nedlukninger. Derfor kan vores erfarne team af teknikere hjælpe med at designe og vælge de rette instrumenter til jeres kritiske målepunkter, f.eks. guidet radar (Levelflex).

 • Større procestilgængelighed og -pålidelighed

 • Sikkerhedsrisiciene minimeres

 • De laveste ejerskabsomkostninger

Afsvovlingsanvendelse, forebyggelse af kanalisering og hotspots i hydrofining-enheden

Afsvovling, forebyggelse af kanalisering og hotspots i hydrofining-enhed

På grund af miljøkravene skal svovlindholdet i olieprodukter begrænses, og det kan kun opnås med katalytisk afsvovling i en hydrofining-enhed. MultiSens Flex-temperaturelementet er testet til brug i mange anvendelser rundt om i verden og indeholder individuelle temperaturfølere monteret i en individuel dyse. Jeres beholder behøver kun have et minimum af dyser og åbninger, før der er tilstrækkeligt mange temperaturmålingspunkter til 3D-overvågning.

 • Termoelementer kan trækkes tilbage og skiftes under brug af beholderen, så uplanlagt nedlukning undgås.

 • Fuldt udviklet løsning til jeres behov

 • Større effektivitet, pålidelighed og sikkerhed

Kontinuerlig omkostningsreduktion via overvågning af brændstofforbruget eller kedlens effektivitet

Overvågning af dampkedlers effektivitet betaler sig

En typisk dampkedel bruger ofte mange gange de oprindelige anskaffelsesudgifter i brændstofforbrug om året. Investeringsomkostningerne for en kedel kan nemt være fem gange lavere end det årlige brændstofforbrug. Derfor vil en forskel på bare et par procentpoint for kedeleffektiviteten enheder imellem medføre væsentlige brændstofbesparelser. Vores smarte skalerbare energiløsninger til dampsystemer hjælper jer med at overvåge kedlens effektivitet.

Se vores sortiment!

Fordele

Raffinaderioperatører er under stadig større pres for at minimere omkostningerne, sikkerhedsrisiciene, nedetiden og emissioner, samtidig med at ydeevnen skal maksimeres. Derfor har I brug for en pålidelig partner, som kan hjælpe jer på langt sigt. Vores erfarne teknikerteam kan hjælpe med at designe og vælge de rette instrumenter til alle jeres kritiske målepunkter for at optimere din olieraffinaderi proces, samtidig med, at den menneskelige risikofaktor elimineres.

 • 50 %

  ejerskabsbesparelser i alt, som elektronisk dP medfører.

 • Op til 50

  målepunkter pr. procesforbindelse kan frit dirigeres i reaktoren. Det betyder, at I får indblik i det reelle procesoptimeringspotentiale, så I kan forudsige katalysatorens levetid.

 • 5 til 15 %

  estimerede besparelser, der opnås med eksterne løsninger til energistyring