Forældet teknologi og mekanisk måling

Modernisering af forældet teknologi til kemikalieprocessen hjælper med at forebygge uplanlagte nedlukninger

Hvis mekanisk måleteknologi er forældet, kan det hurtigt koste en masse tid og penge at vedligeholde den. Desuden kan problemer med gamle instrumenter medføre uventede produktionsnedlukninger, som resulterer i økonomiske tab samt reduceret sikkerhed og pålidelighed. Investering i nye teknologier betyder ikke alene, at I kommer et skridt foran i moderniseringen, men resulterer også i en optimeret og strømlinet proces, der hjælper med at opfylde kemikaliemarkedets behov.

Vi tilbyder

Vi hjælper jer med at opnå jeres mål, f.eks. toppræstation med reducerede driftsomkostninger, uanset hvilken proces eller hvilket anvendelsesformål det drejer sig om. Med vores teknologier giver vi jer mulighed for nøjagtige data og mindre vedligeholdelse, hvilket medfører reduceret nedetid i forbindelse med kalibrering og prøvning. Vores globale salgs- og serviceeksperter er repræsenteret i jeres område og sikrer, at I får fuld support – lige fra valg af den rette sensor til vedligeholdelse. Vi tilbyder:

 • Sikker rengøring og kalibrering i løbet af processen samt selvdiagnostik og problemfri prøvning med integreret Heartbeat Technology

 • Avanceret diagnostik til forebyggelse af uventet nedlukning

 • Mobil datatilgængelighed direkte ude i felten med RFID-tags, som giver hurtig adgang til oplysninger om aktiver

 • Ensartede platforme for transmittere, der understøtter den pålidelige centrale vedligeholdelsestilgang

 • Velegnede instrumenter, som er egensikre og har høj nøjagtighed, der giver pålidelige data og sikkerhed i processen

Hvad I kan gøre

Klik jer vej gennem disse procesoversigter og lær mere om, hvordan vedligeholdelsesomkostningerne kan reduceres!

procesoversigt over batchreaktor i den kemiske industri ©Endress+Hauser

Med moderne teknologier holdes polymeriseringsreaktoren under kontrol.

procesoversigt over ætylenproduktion ©Endress+Hauser

Modernisering af jeres ætylenproduktion sikrer en problemfri proces med pålidelige data, som forbedrer produktiviteten og forhindrer uplanlagt nedlukning.

procesoversigt over olefinkøletårn ©Endress+Hauser

En pålidelig pH-måling af slukningsvandet med regelmæssige mellemrum kræver rengøring af sensoren mindst hver anden dag, hvilket stiller store krav til både tid og arbejdskraft.

procesoversigt over fraktionering i olefinproces ©Endress+Hauser

Mindsket processtyring giver upålidelig fraktionering – for eksempel er fjernstyring ikke muligt med forældet teknologi til niveaumåling.

Processer og anvendelser

Blandebeholder til polymerisering på kemikalieanlæg – krystallisering påvirker udløbslinjen

Styrk den teknologiske førerposition, så der opnås optimeret ydeevne

Det kan være afgørende for den daglige drift at opnå optimal præstation i processen med reducerede driftsomkostninger. Desuden ønsker I at opnå uovertruffen produktkvalitet i henhold til kundens behov. Pålidelige og nøjagtige data er afgørende for at nå dette mål. Udskiftning af forældet mekanisk måleteknologi bringer jer skridtet foran. Vi er betroede eksperter, som står til rådighed for jer.

Udskiftning med PromassI i polymerisering hjælper med at undgå krystallisering og på vedligeholdelsesomkostningerne

Håndtering af udfordringerne med høj viskositet for polymerer

Viskositet er en vigtig væskeegenskab og et afgørende parameter i polymeriseringsprocesstyringen. Som variabel kan det bruges til at overvåge produktkvaliteten. Ved brug af gamle instrumenter med forældet teknologi kræves der hyppig filterrengøring for at forhindre, at instrumentet tilstoppes og lukker processen ned. Ved udskiftning af mekanisk måling med en Coriolis Promass I-flowmåler får I følgende fordele:

 • Intet filter påkrævet – det sparer ikke alene tid og penge til vedligeholdelse, men giver også en sikker og problemfri proces

 • Multivariabel in-line-måling af flow, densitet, temperatur og viskositet klares med kun ét målepunkt og hjælper med at optimere produktkvaliteten.

 • Lille trykfald takket være design med lige, enkelt rør.

pH-måling: Vores Liquiline automatiserede system øger levetiden for jeres sensor med mere end 30 gange

Enestående levetid med automatiseret pH-måling

Ved olefinslukning er regelmæssig pH-måling af det kontaminerede slukningsvand en stor hjælp, når det gælder om at undgå tilsmudsning i bunden af tårnet. Det kræver rengøring af sensoren mindst hver anden dag, hvilket stiller høje krav til både tid og arbejdskraft. Hvis disse rengøringsintervaller ikke følges, skal sensoren udskiftes efter to uger. Vores Liquiline CDC90 forlænger levetiden for sensoren med mere end 30 gange.

 • Tidsbesparende – takket være rengøring og kalibrering undervejs i processen, uden at det er nødvendigt at fjerne elektroder

 • Effektivitet – takket være selvdiagnostiske systemer som tilstandskontrol for sensoren

 • Sikkerhed for både mennesker og processen – fordi der ikke kræves håndtering af kontamineret vand

Søjle til oliefinfraktionering på kemikalieanlæg

Undgå uplanlagt nedlukning af olefinfraktioneringen

Vedligeholdelse og sikkerhed er udfordringerne, når applikationstemperaturen stiger. Brug af gamle magnetiske niveaumålingsinstrumenter i miljøer med høj temperatur reducerer sikkerheden og medfører upålidelig måling. Hvis temperaturen bliver for høj, forekommer der desuden uplanlagt nedlukning. Med vores Levelflex guidede bølgeradar hjælper vi med effektivt at holde fraktioneringen under kontrol.

 • Kontinuerlig og pålidelig niveaumåling baseret på Time-of-flight-princippet under forhold med høje temperaturer

 • Brug en anden enhed tilsluttet til systemet med sikkerhedsinstrumentering (SIS) for at opnå sikker funktion

 • Ingen forkerte udløsninger, som medfører risiko for, at et instrument sidder fast og resulterer i uplanlagt nedlukning

Se vores sortiment!

Se vores sortiment!

Fordele

Med over 60 års erfaring inden for de forskellige anvendelsesmuligheder i kemikalieindustrien står vi for et langsigtet samarbejde med vores kunder. Vi har fokus på jeres behov og sikrer, at I får den nødvendige støtte, lige fra valg af den rette sensor til vedligeholdelse. Grundlaget for jeres succes er vores globale service- og salgsteams, som er repræsenteret i jeres område, og som er jeres betroede eksperter.

 • 13.000

  medarbejdere på verdensplan

 • op til 130.000 EUR

  i omkostningsbesparelser pr. år til vedligeholdelse af pH-elektroden ved brug af vores Liquiline-system med automatiseret rensning og kalibrering, som benytter 10 målepunkter på anlægget

 • Over 650.000

  Coriolis-flowmålere installeret