Instrumentmontering til jeres måleudstyr

Måleteknolgier, tilbehør og mekaniske komponenter, der er samlet på forhånd og passer sammen

Konstante omkostninger og procedurer til outputoptimering tvinger mange anlægsoperatører til at skære ned på personalet. Et mindre budget til vedligeholdelse kan dog medføre betydelige risici, medmindre der bruges avancerede teknologier. Fordi vi har vores styrke inden for fremstilling af instrumenter, bygger vores ansvar på korrekt instrumentinstallation og -måling. Vi tilbyder i samarbejde med maskineingeniører de bedst egnede løsninger, hvor og hvornår der er mest behov for dem.

Vi tilbyder

Vi fokuserer på at levere produkter, løsninger og tjenester til et alsidigt udvalg af kraftværker fra de største højeffektive superkritiske kraftværker til banebrydende løsninger med fornyelig energi inden for hydroenergi, affaldsenergi og biomasseenergi. Vi stræber efter at opnå eksemplarisk kvalitet i vores produkter og tjenester, og vi søger samarbejde med leverandører, der praktiserer de samme kvalitetssikringsprincipper. Vi leverer ikke bare måleinstrumenter, men et omfattende udvalg af måleløsninger:

 • Én levering fra en enkelt, integreret leverandør

 • Alle komponenter er tjekket, testet og monteret på forhånd

 • Intet tidstab på grund af dele, der ikke passer sammen, eller forsinket levering

 • Et minimum af installationsarbejde

 • Konsultation on-site, projektplanlægning og -styring, levering, samling, idriftsættelse, dokumentation

Hvordan fungerer det? Alle kombinationer er mulige

Muligheder for instrumentmontering fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Anvendelseseksempler, hvor konceptet kan bruges

Kraftværk med gasturbine med kombineret cyklus

Bevar vanddampskredsløbet integritet

Den konstante kontakt for vand og damp med rør i kedler, dampgeneratorer med varmegenvinding (HRSG), kondensatorer og turbineblade kan forårsage aflejringer på udstyr/kedelsten og korrosion, som påvirker hele effektiviteten for vand/damp-systemet. Vi tilbyder en standardiseret og modulopbygget løsning til styring af vandkvaliteten, som gør det muligt at måle kritiske parametre, f.eks. konduktivitet, pH, silikat og opløst oxygen.

 • Paneler er udstyret med den banebrydende og omkostningseffektive sensorteknologi Memosens.

 • Tekniske ydelser og levering af prøvetagnings- og analysesystemer til vanddampscyklussen

 • Verdensomspændende tjenester til totalleverandører og operatører af kraftværker

Deltabar dp-flowtransmitter fra Endress+Hauser installeret til passende drift

Undgå tvivl ved dampmåling

Hvis et nyt kraftværk ikke producerer den varmeeffektivitet, der er angivet i kontrakten, kan kedelleverandøren og turbineproducenten være uenige om den tilførte mængde damp. Brug af en aftalt standard (ISO 5167) og et primært dp-flowelement sikrer derfor, at tredjepartseksperter nemt kan validere måleren, installationen og designberegningerne for dampvolumenet/-massen. Vores kompetente team inden for differenstrykflow (DP) er til rådighed ved alle forespørgsler, I måtte have.

Automatiser pH-målinger ved afsvovling af røggas fra Endress+Hauser

Automatiser pH-målinger ved afsvovling af røggas

pH-værdien er meget vigtig for et korrekt fungerende system til rensning af røggas – den bruges til at styre fødehastigheden for sorptionsmidler som kalk (Ca[OH]2) og kalksten (CaCO3). Skrubberens effektivitet afhænger i vidt omfang af pH-værdien. Den skal være tilstrækkeligt høj til, at svovldioxiden (SO2) binder pålideligt. Hvis den er for høj, nedbrydes kalken dog, og gipsen kontamineres. Ved disse forhold anbefaler vi at automatisere rengøringen og kalibreringen af pH-sensorerne.

 • Hurtig tilbagebetaling af målepunktet, færre vedligeholdelsesomkostninger og hjælpematerialer, længere levetid for pH-sensorerne

 • Maksimal procespålidelighed

 • Høj tilgængelighed, undgå uplanlagt nedetid, og reducer nedetiden på grund af manuel vedligeholdelse

Komplet flowmålerløsning til dampmåling fra Endress+Hauser

Stop med at sætte spørgsmålstegn ved dampmålingen

Vores komplette flowmålerløsning til dampmåling (trykluft, naturgas osv.) er fabrikskonfigureret til energimåling eller masseflow. Den måler damp nøjagtigt i hele området og muliggør egnede afregningsrelevante målepunkter og custody transfer-måling.

 • Fuldt samlet, testet, kundespecifik konfigureret enhed

 • Omfattende målepunktsdokumentation, f.eks. ved opnåelse af ISO 50001-certificering

 • Undgå typiske fejl i forbindelse med planlægning, idriftsættelse og betjening

 • Energimåling og rapportering om effektiviteten for elproduktionen og distributionsanlæg

Guidet bølgeradar-instrumenter (GWR) monteret i en omløbskammerløsning fra Endress+Hauser

Spar omkostninger til planlægning, indkøb, montering og vedligeholdelse

Fortrængersystemer er tidligere blevet brugt til niveaumåling i kondensator/kondensattank, HP/LP-fødevandsopvarmerbeholdere og ekspansionsbeholdere. Outputtet varierer ofte på grund af manglende nøjagtighed, densitetsvariationer og forskelle i installationen. Instrumenter med guidet bølgeradar monteret i en omløbskammerløsning giver en optimal løsning til sådanne måleopgaver samt utallige overbevisende omkostningsfordele.

 • Hurtig og nem opstart on-site

 • Forhåndskonfigureret og testet omløbskammerløsning, der leveres i én forsendelse

 • Sikker kvalitet

 • Vi er ansvarlige for sourcing og montering

Affaldsenergianlæg

Opnå større ydeevne for affaldsenergianlægget

Temperaturmålingen ved kedelloftet, overhederzone og udbrændingszone for et affaldsenergianlæg kræver en høj grad af nøjagtighed og styring. Den kræver også specifikke og innovative termorør- og beskyttelsesrørmaterialer, så det er muligt at modstå eksponering for aggressive dampe fra forbrændingen og høje temperaturer, der oxiderer miljøet. I dag leverer vi disse termorør med det rette materiale til sådanne anvendelser.

 • Længere levetid for målepunkterne ved ekstreme forhold

 • Mindre vedligeholdelse og dermed lavere omkostninger i levetiden

 • Bedre produktkvalitet via mere stabile målinger

Se vores sortiment!

Fordele

Alle vores innovationer gør det muligt for vores kunder at optimere deres aktiviteter. Vi samarbejder altid med vores kunder for at sikre, at de er rustet til at kunne opfylde branchens krav. Vores succes afhænger af, at vores kunder klarer sig godt.

 • > 1 år

  levetid for vores temperatursensorer. Ved at bruge de rette termorørmaterialer til temperaturfølere øger et affaldsenergianlæg anlæggets oppetid og effektivitet.

 • Over 60

  års erfaring med måleinstrumenter

 • 9 måneder

  tager det for hele pH-rensningsmålepunktet at tjene sig ind, hvis det sker med automatiserede elektroder