Optimer livscyklusomkostningerne for jeres vand/damp-kredsløb

Det kræver meget lidt damp at bære en meget stor mængde energi og meget lidt vand at beskadige turbinen

De største fordele ved at bruge damp som varmeoverførselsmedie er, at det er ugiftigt, ikke-brændbart, udstyret er ikke dyrt, og det kræver meget lidt vedligeholdelse. I kan ikke desto mindre opleve problemer med systemets sikkerhed, tidlige udstyrsdefekter, ringe dampsystemeffektivitet, hyppige nedlukninger af kedlen, beskadigede damprør og ventiler som følge af vandslag, vibration, korrosion, erosion, reduceret kapacitet for dampvarmerne og overbelastede vandudladere.

Vi tilbyder

Det er vores mål at gøre jeres vand/damp-kredsløb effektivt og afhjælpe problemer med vakuum og densitet, som gør kredsløbet langsommere. Vi leverer et komplet udvalg af løsninger, teknologier og tjenester, der opfylder jeres applikationsbehov. Vores måleinstrumenter, herunder til niveau, tryk, flow, temperatur, væskeanalyse mv., fremstilles ud fra de højeste kvalitetsstandarder for at garantere konsekvent ydeevne og kompatibilitet. Vi tilbyder komplette omledningsløsninger, der:

 • Øg kredsløbets effektivitet og tilgængelighed med en forbedret niveaukontrol på kedeltromlen, kodensatoren, forvarmeren og fødevandstanken

 • Reducerer vedligeholdelsesudgifterne og optimerer livscyklusomkostningerne

 • Reducerer planlægnings- og indkøbstiden

 • Minimerer fyldnings- og monteringsudgifterne

 • Overholder sikkerhedsstandarderne for kraftværker (PED)

Øg effektiviteten i vand/damp-kredsløbet

Procesoversigt for et vand/damp-kredsløb ©Endress+Hauser

Proces for vand/damp-kredsløb med fokus på niveau kontrol

Applikationer

Niveaumåling i hovedkondensatoren (kondensattank)

Kondensatorens kondensattank

Dampkondensatorens primære formål er at kondensere den udstødte damp fra lavtryksturbinen og omdanne den til vand, så den kan genbruges i kedlen som fødevand. Vakuum fra denne damp skal bruges til at generere mere energi, men kræver hele tiden nem testning og vedligeholdelse samt pålidelig niveaumåling. Hvordan håndteres vakuumproblemer og vedligeholdelse af niveaumåleren? Prøv vores guidede radar, som er et alternativ til traditionelle dp-niveautransmittere og fortrængertypen.

Niveaumåling i damptromle fra Endress+Hauser

Damptromle og forvarmere

Hvis niveauet er for lavt, kan overophedning af vandvægsrørene forårsage ulykker, som medfører dyre reparationer, nedetid og personskade. Hvis niveauet er for højt, kan vand fra kedlen, der videreføres til overhederen eller turbinen, medføre omfattende vedligeholdelsesudgifter, turbine- eller kedelsvigt eller reduceret effektivitet. Kontrol af niveauet kræver sofistikerede teknikker, som f.eks. GWR (guidet radar), da niveaumålingen skal være præcis og sendes til kontrolsystemet.

Visning af et kraftværk – fjernvarme og køling

Fjernvarme og køling

Uanset om det drejer sig om fjernvarmenetværk, forsyningsværker til industrien eller store bygningskomplekser, opvarmes eller køles der kedler, tanke og rørsystemer overalt. De køle- og varmesystemer, der bruges til dette, kører ofte døgnet rundt og forbruger enorme mængder energi. Vores nye energipakke giver nu kunderne fuldt indblik i, hvor meget energi der forbruges i et system og hvor.

Se vores sortiment!

Fordele

Med mere end 60 års erfaring inden for vand/damp-kredsløb, kan vi hjælpe vores kunder med at optimere livscyklusomkostningerne og reducere den tid, der bruges på planlægning og indkøb. Vores mål er at levere tekniske løsninger, der er så enkle, sikre og nøjagtige som muligt, og som tilfører fordele til anlægsprocessen.

 • 25 %

  Reduceret omkostningerne, der kan opnås ved at investere i niveaumåling med guidet radar (GWR) af høj kvalitet i beholdernes omløbskamre

 • Én

  leverandør med et komplet sortiment

 • 100.000

  Installerede Levelflex-omløbsløsninger på verdensplan