Endress+Hauser-koncernen

Mediecenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser

Online tools

Kontaktoplysninger

E-direct Shop

E-direkt: Enkel bestilling af de produkter, du har brug for lige nu

E-direct Shop
Vandkraftværk

Fuld sikkerhed på vandkraftværker

Oversvømmelsesrisici skyldes normalt dårlig planlægning, uforudsigelige naturkatastrofer og fejl i udstyr

Hydroelektricitet er hele tiden blevet betragtet som en ren, pålidelig og bæredygtig kilde til energi og står stadig for næsten en fjerdedel af den energi, der produceres af vand på verdensplan. En af de altoverskyggende fordele er, at vandkraftværker kan bruges til at oplagre elektrisk energi. Der er dog mange potentielle problemer med store damme: Det regionale økosystem påvirkes betydeligt, levesteder forstyrres, og der kan være fatale konsekvenser, selvom ulykker er sjældne.

200 år

er levetiden for vandkraftværker.
Hydroelektricitet er den største enkeltstående kilde inden for alle fornyelige energikilder. Det er en righoldig, billig strømkilde (hvor det er relevant), på trods af store indledende konstruktionsomkostninger.

Vandkraftværk

Vi tilbyder

Alle vandkraftværker står overfor miljømæssige og tekniske udfordringer. Uanset anlæggets geografiske placering skal det rum, der huser maskinen, kunne klare høj relativ luftfugtighed, fugt og vand, som kan være surt og indeholde bakterier, sand og/eller snavs. Vores netværk af teknikere samt salgs- og servicemedarbejdere har omfattende viden om strømproduktion under alle tænkelige forhold. Denne viden sikrer, at I får den rette løsning til jeres miljø.

 • Procesautomatisering, der gør det muligt at arbejde problemfrit

 • Optimal ydeevne via effektivitet og funktionalitet

 • Standardiseret teknologi og udstyr

 • Erfaring med modernisering af vandkraftværker

 • Support i hele levetiden

Proces på vandkraftværker

 • Procesoversigt for vandkraftværk ©Endress+Hauser

Primære kritiske anvendelser

Lejer i turbine, generatorer og skakter

Temperaturmåling er afgørende for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. Alle varmepunkter i lejerne skal identificeres, så der kan foretages de nødvendige foranstaltninger for at undgå varmetab på grund af friktion, slitage eller mulig nedbrydning af udstyret. Hvordan håndterer I en sådan anvendelse? Har I hørt om vores iTHERM® StrongSens RTD-sensorteknologi?

 • Uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

 • Mindre vedligeholdelse og nedetid

Temperaturmåling ved lejer i turbine, generatorer og skakter

System til hastigheds- og afbrydelsesstyring

Måling af niveauet i luft-olie-tanken under tryk betyder, at man undgår for høj hastighed i turbinen, som kan beskadige hele kraftværket. Niveauet kan opnås enten ved hjælp af differenstryktransmittere eller ved hjælp af guidet bølgeradar monteret direkte i beholderen eller i en omløbskammerløsning. Det er afgørende at rense olien og identificere lækager for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Hvordan overvåger man olietrykket?

 • Pålidelige tryktransmittere, der tåler op til 600 psig

 • Hermetisk forseglet Contite-målecelle med kondensatmodstand til vores Deltapilot-produktserie

 • Sikker og pålidelig funktion uanset tankgeometrien for vores Liquicap-produktserie

Niveaumåling i luft-olie-tanken under tryk

Højspændingsområder som ledningsstænger, tyristorbroer

Høje omgivende temperaturer i højspændingsområder er farlige og skal derfor overvåges kontinuerligt. Der skal installeres branddetektorer som en sikkerhedsforanstaltning. Den omgivende temperaturføler Omnigrad er udviklet specielt til dette formål og kan inkludere en temperaturtransmitter monteret i hovedet.

 • Beskyttelsestyper til brug på farlige steder: egensikkerhed (Ex ia) og ikke-gnistdannende (Ex nA)

 • Høj fleksibilitet takket være brugerspecifikke indføringslængder og variable procestilslutninger

Måling med høje omgivende temperaturer i højspændingsområder

Lænsepumper

Fejl i niveaumålingen, der styrer lænsepumperne, kan betyde øget vandstand og efterfølgende oversvømmelse af stationen. Derfor er alarmer for vandniveau, oversvømmelse og tømning absolut nødvendige. Det er almindeligt at bruge svømmere eller konduktivitetsniveaumålinger, men de kan slå fejl på grund af høj fugtighed og korrosion. Et godt alternativ er ultralydsniveauinstrumenter eller hydrostatiske niveauinstrumenter som f.eks. Waterpilot.

 • Maksimal anlægssikkerhed opnås med en unik, kondensattæt Contite-målecelle

 • Der kan implementeres tiltag til beskyttelse mod oversvømning for at opnå automatisk lukning af indløb eller bakketopventiler og holde turbiner kørende

Ultralydsniveauinstrumenter installeret på lænsepumper

Ekspansionsbeholdere

Det primære formål med en ekspansionsbeholder er at styre trykvariationer, som skyldes hurtige ændringer i vandets hastighed. Det kan være ønskværdigt at køre ved beholderens niveaugrænser for at holde produktkoncentrationen og kvaliteten konstant eller sikre, at produktomdannelseshastigheden fortsat opfylder kravene til produktionshastigheden. Det betyder, at der stilles større krav til niveaumålingens nøjagtighed. Vi har eksperterne, som kan rådgive om den bedst egnede løsning til jeres kritiske kontrolpunkter.

 • Robust keramisk sensor med høj renhed, som er beskyttet mod overbelastning

 • Højeste niveau af nøjagtighed ved hjælp af temperaturkompenseret densitetskorrigering

 • Grænseværdier kan overvåges, og relæer kan omkobles. Analoge outputprocessignaler kan videresendes.

 • SIL2-godkendelse (valgfri)

Niveaumåling i ekspansionsbeholdere fra Endress+Hauser

Fordele

Vores højtuddannede service- og salgsmedarbejdere hjælper jer med at vurdere det potentiale, der kan opnås via avanceret måling og automatisering, så I kan forbedre sikkerheden og effektiviteten og minimere nedetiden. Vores projektstyringsmedarbejdere og teknikere følger anlægsforbedringen lige fra starten af – med erfaring og færdigheder, der rækker langt ud over blot instrumenter.

>10

års erfaring med hydroelektricitetsprojekter, herunder projektudvikling for over 14.500 MW installeret kapacitet

Én

leverandør. Vi leverer den mest komplette instrumentportefølje med lokal service og projektstyring

Dette websted anvender cookies. Ved at anvende webstedet accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her Luk