Fuld sikkerhed på vandkraftværker

Oversvømmelsesrisici skyldes normalt dårlig planlægning, uforudsigelige naturkatastrofer og fejl i udstyr

Siden begyndelsen, er vandkraft blev anset som en ren, pålidelig og bæredygtig energikilde. Vandkraft producere over 16% af den globale elektricitet og er verdens største vedvarende energikilde. En af de største fordele er, at vandkraft dæmningerne kan lagre den elektriske energi. Dog er der en del bekymringer omkring de store dæmningsanlæg: betydelig påvirkning på økosystemet, forstyrrende levesteder og fatale konsekver, selvom ulykker er sjældne.

Vi tilbyder

Alle vandkraftværker står overfor miljømæssige og tekniske udfordringer. Uanset anlæggets geografiske placering skal det rum, der huser maskinen, kunne klare høj relativ luftfugtighed, fugt og vand, som kan være surt og indeholde bakterier, sand og/eller snavs. Vores netværk af teknikere samt salgs- og servicemedarbejdere har omfattende viden om strømproduktion under alle tænkelige forhold. Denne viden sikrer, at I får den rette løsning til jeres miljø.

 • Procesautomatisering, der gør det muligt at arbejde problemfrit

 • Optimal ydeevne via effektivitet og funktionalitet

 • Standardiseret teknologi og udstyr

 • Erfaring med modernisering af vandkraftværker

 • Support i hele levetiden

Proces på vandkraftværker

Procesoversigt for vandkraftværk ©Endress+Hauser

Primære kritiske anvendelser

Temperaturmåling ved lejer i turbine, generatorer og skakter

Lejer i turbine, generatorer og skakter

Temperaturmåling er afgørende for at sikre, at anlægget fungerer korrekt. Alle varmepunkter i lejerne skal identificeres, så der kan foretages de nødvendige foranstaltninger for at undgå varmetab på grund af friktion, slitage eller mulig nedbrydning af udstyret. Hvordan håndterer I en sådan anvendelse? Har I hørt om vores iTHERM® StrongSens RTD-sensorteknologi?

 • Uovertruffen modstandsdygtighed over for vibrationer (> 60 g), som giver ultimativ anlægssikkerhed

 • Mindre vedligeholdelse og nedetid

Niveaumåling i luft-olie-tanken under tryk

System til hastigheds- og afbrydelsesstyring

Måling af niveauet i luft-olie-tanken under tryk betyder, at man undgår for høj hastighed i turbinen, som kan beskadige hele kraftværket. Niveauet kan opnås enten ved hjælp af differenstryktransmittere eller ved hjælp af guidet bølgeradar monteret direkte i beholderen eller i en omløbskammerløsning. Det er afgørende at rense olien og identificere lækager for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Hvordan overvåger man olietrykket?

 • Pålidelige tryktransmittere, der tåler op til 600 psig

 • Hermetisk forseglet Contite-målecelle med kondensatmodstand til vores Deltapilot-produktserie

 • Sikker og pålidelig funktion uanset tankgeometrien for vores Liquicap-produktserie

Måling med høje omgivende temperaturer i højspændingsområder

Højspændingsområder som ledningsstænger, tyristorbroer

Høje omgivende temperaturer i højspændingsområder er farlige og skal derfor overvåges kontinuerligt. Der skal installeres branddetektorer som en sikkerhedsforanstaltning. Den omgivende temperaturføler Omnigrad er udviklet specielt til dette formål og kan inkludere en temperaturtransmitter monteret i hovedet.

 • Beskyttelsestyper til brug på farlige steder: egensikkerhed (Ex ia) og ikke-gnistdannende (Ex nA)

 • Høj fleksibilitet takket være brugerspecifikke indføringslængder og variable procestilslutninger

Ultralydsniveauinstrumenter installeret på lænsepumper

Lænsepumper

Fejl i niveaumålingen, der styrer lænsepumperne, kan betyde øget vandstand og efterfølgende oversvømmelse af stationen. Derfor er alarmer for vandniveau, oversvømmelse og tømning absolut nødvendige. Det er almindeligt at bruge svømmere eller konduktivitetsniveaumålinger, men de kan slå fejl på grund af høj fugtighed og korrosion. Et godt alternativ er ultralydsniveauinstrumenter eller hydrostatiske niveauinstrumenter som f.eks. Waterpilot.

 • Maksimal anlægssikkerhed opnås med en unik, kondensattæt Contite-målecelle

 • Der kan implementeres tiltag til beskyttelse mod oversvømning for at opnå automatisk lukning af indløb eller bakketopventiler og holde turbiner kørende

Niveaumåling i ekspansionsbeholdere fra Endress+Hauser

Ekspansionsbeholdere

Det primære formål med en ekspansionsbeholder er at styre trykvariationer, som skyldes hurtige ændringer i vandets hastighed. Det kan være ønskværdigt at køre ved beholderens niveaugrænser for at holde produktkoncentrationen og kvaliteten konstant eller sikre, at produktomdannelseshastigheden fortsat opfylder kravene til produktionshastigheden. Det betyder, at der stilles større krav til niveaumålingens nøjagtighed. Vi har eksperterne, som kan rådgive om den bedst egnede løsning til jeres kritiske kontrolpunkter.

 • Robust keramisk sensor med høj renhed, som er beskyttet mod overbelastning

 • Højeste niveau af nøjagtighed ved hjælp af temperaturkompenseret densitetskorrigering

 • Grænseværdier kan overvåges, og relæer kan omkobles. Analoge outputprocessignaler kan videresendes.

 • SIL2-godkendelse (valgfri)

Se vores sortiment!

Fordele

Vores højtuddannede service- og salgsmedarbejdere hjælper jer med at vurdere det potentiale, der kan opnås via avanceret måling og automatisering, så I kan forbedre sikkerheden og effektiviteten og minimere nedetiden. Vores projektstyringsmedarbejdere og teknikere følger anlægsforbedringen lige fra starten af – med erfaring og færdigheder, der rækker langt ud over blot instrumenter.

 • >10

  års erfaring med hydroelektricitetsprojekter, herunder projektudvikling for over 14.500 MW installeret kapacitet

 • Én

  leverandør. Vi leverer den mest komplette instrumentportefølje med lokal service og projektstyring