Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Båndfilterpresse til afvanding af slam fra kommunalt rensningsanlæg

Færre driftsomkostninger til behandling og udledning af slam

Optimale afvandings- og rådneprocesser reducerer omkostningerne og forbedrer effektiviteten for biogasanlæg

Behandling og udledning af slam til miljøet er underlagt strenge miljøkrav over hele verden og stiller krav til spildevandsindustrien om at udforske nye dyre løsninger til udledning af slam. Ofte afvandes slammet, så det kan tørres og afbrændes, så omkostningerne holdes nede. Slamgæring bruges også til fremstilling af biogas, som er en rig energikilde. Vores overvågningsløsninger understøtter en optimal slamhåndtering fra effektiv afvanding til effektiv styring af rådneprocessen.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hausers overvågningsløsninger forbedrer driftseffektiviteten for spildevandsanlæg med tæt overvågning af afvandingseffektiviteten i forhold til opstillede mål samt forbruget af polymerer til slamkonditionering. De muliggør også en optimal gæringsproces og biogasproduktion med nøjagtig overvågning af slamrådningsmiljøet.

 • Avancerede Coriolis-masseflowmålere til effektiv afvanding og lavere polymerforbrug

 • Stort udvalg af måleinstrumenter til våd og tør biogas, som giver optimal kontrol med rådneprocessen

 • Særlig serie til overvågning af rådne- og gæringsprocesser i anvendelser med våd og tør biogas

Anvendelser

Nøjagtig forberedelse af konditioneringsmiddel til slam

Polymeropløsninger til slamkonditionering skal forberedes med fortynding på stedet. Polymeropløsninger er dyre, og en harmoniseret polymerkoncentration er afgørende for stabile afvandingsresultater og lange afvandingscyklusser.

Nøjagtig forberedelse af konditioneringsmiddel til slam
Vores ekspertise

Vores dokumenterede serie af magnetiske flowmålere med stor nøjagtighed muliggør en polymeropløsning med en optimal koncentration og et optimalt polymerforbrug.

 • Garanteret nøjagtig volumenflowmåling for både konditioneringsmiddel og opblandingsvand

 • Nem installation af magnetiske flowmålere i slamkonditioneringssystemet

 • Længere afvandingscyklusser med magnetiske flowmålere

Bedre afvandingsresultater

Polymerkoncentrationen kan variere, så man kan ikke garantere et optimalt forhold mellem polymer og opslemmede stoffer i slammet.

Bedre afvandingsresultater
Vores ekspertise

Vores Coriolis-masseflowmåler måler flowet og mediedensiteten og muliggør en konstant dosering af polymermiddel til slamstrømmen og en mere effektiv afvanding.

 • Coriolis-masseflowmåler giver pålidelig måling af opløsningsdensiteten

 • Måling af mediedensiteten muliggør konstant dosering af polymermiddel

Optimal slamkoncentration

Optimal afvanding afhænger også af muligheden for at kontrollere den indgående slamkoncentration. Densitetsmåling er en etableret metode, som sikrer en stabil og effektiv slamafvanding.

Optimal slamkoncentration
Vores ekspertise

Vores meget nøjagtige magnetiske flowmålere til volumenflow kombineret med en densitetssensor giver jer en stabil og effektiv afvanding.

 • Densitetsmåling med Coriolis i meget mørkt slam er et godt alternativ

 • Få effektive og pålidelige målinger af slamkoncentrationen

 • Garanterede stabile og effektive slamafvandingsniveauer

Effektive rådneprocesser

Det er vigtigt, at bakterier, som er gavnlige for slammets rådneproces, beskyttes under processen.

Effektive rådneprocesser
Vores ekspertise

Vores processtyringer gør det muligt at sikre et miljø, hvor de nødvendige bakterier til rådneprocessen, trives.

Præcise målinger af flow og metan i våd biogas

Flowhastigheden og metankoncentrationen i biogas er vigtige parametre, som indikerer procesforstyrrelser i anaerobisk slamgæring. Miljømæssige forhold som stor flowdynamik, vandmættet biogas, ændring i metankoncentrationen samt ekstremt lavt tryk gør dog disse parametre vanskelige for de fleste instrumenter.

Præcise målinger af flow og metan i våd biogas
Vores ekspertise

Vores særlige udvalg af ultralydsinstrumenter til flowmåling løser udfordringer med måling af flowhastigheden for biogas og metankoncentrationen.

 • Effektiv overvågning af parametre, som er vanskelige at måle, i slamgæringsprocesser

 • Garanterede optimale betingelser for slamgæring

Skumdannelse i afvandingsprocessen

Centrifugevandet fra slamafvandingsprocessen er kraftigt forurenet med ammoniumnitrogen og må kun ledes ud i spildevandsrensningssystemet i doserede mængder. Vandet opbevares derfor i et særligt opbevaringsbassin. Den resulterende opskumning af mediet påvirker processen betydeligt og gør overvågning strengt nødvendigt.

Micropilot FMR60 installeret i centrifugeaksel
Vores ekspertise

Vores MicropilotFMR60-radarmåler måler centrifugevandniveauet løbende og kan registrere skumdannelse ved hjælp af integreret Heartbeat Technology. Den muliggør samtidig optimal dosering af mængden af antiskumningsmiddel og effektiv pumpestyring.

Læs mere om behandling af slam

Behandling af slam i spildevandsindustrien ©Endress+Hauser
Centrifuge til afvanding under slambehandlingen ©Endress+Hauser
Styring af rådnekammer til behandling af slam ©Endress+Hauser

Fordele

En af spildevandsindustriens største udfordringer er at sikre overholdelse af gældende lovkrav uden at gå på kompromis med omkostningseffektiviteten. Vores industrikonsulenter i hele verden har kendskab til de lokale krav og kan komme med specifikke anbefalinger til, hvordan processerne forbedres. Med udgangspunkt i deres ekspertise og vores dedikerede instrumentportefølje har de opnået bemærkelsesværdige resultater i samarbejde med vores kunder.

 • 20%

  omkostningsbesparelser takket være mindre forbrug af konditioneringskemikalier

 • +14,000

  medarbejdere på verdensplan

 • 3 millioner

  solgte Proline Promag elektromagnetiske flowmålere til en lang række forskellige anvendelser siden lanceringen i 1977.

 • Enkle produkter

 • Nemme at vælge, installere og betjene

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Standardprodukter

 • Pålidelige og robuste med lav vedligeholdelse

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Avancerede produkter

 • Funktionelle og praktiske

Teknisk ydeevne

Enkelhed

 • Specialiserede produkter

 • Designet til krævende applikationer

Teknisk ydeevne

Enkelhed

Variabel

FLEX valg Teknisk ydeevne Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental

Få dækket dine basale målebehov

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean

Administrer nemt dine kerneprocesser

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended

Optimer dine processer med innovative teknologier

Teknisk ydeevne
Enkelhed
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert

Til de mest udfordrende applikationer

Teknisk ydeevne
Enkelhed

Variabel

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher