W@M Udvikling – pålidelig planlægning og sporbarhed

En række onlineværktøjer og automatisk opdaterede data forenkler dine daglige udviklingsopgaver.

Udvikling er afgørende for at opnå vellykket drift af et anlæg. Brug af avancerede værktøjer under planlægningen afkorter udviklingstiden og reducerer kapitaludgifterne. For at garantere pålideligheden har du adgang til opdateret produktinformation. Du kan dermed træffe de rette beslutninger baseret på ensartede data. W@M Udvikling understøtter dig med webbaserede værktøjer, der muliggør sømløs dataoverførsel til anskaffelses- og installationsfaserne for dit aktivs livscyklus.

Ensartede data af høj kvalitet

Onlineværktøjer gør det muligt at vælge, dimensionere og konfigurere det korrekte produkt fra en bred portefølje i henhold til industrianvendelsen. Den enkelte produktkode udgør basis for generering af specifikationsark eller udarbejdning af CAD-modeller og tegninger. Under udviklingsprocessen suppleres dataene med yderligere information. Den åbne grænseflade gør det nemt at integrere og udveksle data. Anlægsstrukturen gemmes til senere genbrug under driften.

Elektronisk dokumentation sikrer sporbarhed

 • Projektplanlægning og -administration

 • Arbejde på rør- og instrumentoversigt (P&ID) og specifikationsark

 • Identificer og lokaliser nemt enheder og målepunkter

 • Vælg og dimensioner den korrekte enhed til anvendelsen ud fra de relevante brancheparametre

 • Dokumentation af alle processer og instrumenter, så som 2D- og 3D-modeller og fortrådningsdiagrammer

 • Registrerede tekniske data til nemmere opstart og vedligeholdelse

Fordele

 • Komplet udvalg af de bedste feltinstrumenter til anvendelsen fra en enkelt leverandør

 • Registrer tekniske data fra projektets startfaser til senere brug

 • Komplet support af dine instrumentprojekter, selv enheder fra tredjeparter

 • Effektiv specifikation, planlægning og dokumentation via elektronisk dataudveksling

 • Komplet sporbarhed af dine instrumenter i hele deres levetid

 • Nem overførsel af instrumentdata til anskaffelsesfasen

 • Reducer risici, tid, omkostninger og øg kvaliteten

Downloads