Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Behandling af industrispildevand

Behandling af industrispildevand

Optimer spildevandsbehandlingen for at opnå omkostningseffektiv overensstemmelse

Behandling af industrispildevand er en uundgåelig udfordring for mange anlægsoperatører, da spildevand er et biprodukt af flere industriprocesser. Genbrug af spildevand til sekundære funktioner kan medføre effektivitet. Hvis det ikke er muligt, er udledning til en kloak eller naturen den eneste mulighed. Strenge bestemmelser af hensyn til sikkerheden for mennesker og miljøet betyder dog, at behandling af spildevand til udledning er en dyr og kompleks opgave. Vores sortiment inden for behandling af industrispildevand kan sikre optimale processer.

Sådan kan vi hjælpe jer

Endress+Hauser tilbyder et komplet sortiment af overvågnings- og analyseteknologier, som gør det muligt for kunderne at behandle industrispildevand mere effektivt og med bedre overensstemmelse og optimering af processer, f.eks.:

 • Genbrug af spildevand

 • Anaerob forgæring

 • Biologisk behandling

 • Bortskaffelse af slam

Anvendelser

Genbrug af spildevand

Genbrug af spildevand har den dobbelte fordel, at vandindtaget reduceres, samtidig med at omkostningerne til udledning af spildevand holdes på et minimum. Hvis spildevand skal genbruges sikkert som industrivand, skal det behandles i henhold til dem fremtidige brug, hvilket involverer processer som flotation, bundfældning og filtrering.

Genbrug af spildevand
Vores ekspertise

Endress+Hausers sortiment muliggør nøjagtig overvågning og kontrol af indgangstryk, kvalitet og flow, som er afgørende for at forhindre skader på spildevandsfiltre.

Anaerob forgæring

Anaerob forgæring er en effektiv forbehandlingsproces for spildevand med højt COD (Chemical Oxygen Demand), f.eks. fra papirmasse- og papirindustrien, og forvandler en andel af organisk belastning til biogas. Effektiv håndtering af anaerob forgæring nødvendiggør effektivt nøjagtig overvågning af flere parametre under processen.

Anaerob forgæring
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder et komplet sortiment af overvågningsteknologier til fuld kontrol og optimering af anaerob forgæring, herunder:

Biologisk behandling

Ofte vil spildevand med højt organisk indhold, f.eks. fra fødevareindustrien, efter anaerob forgæring blive behandlet biologisk for at mindske det organiske indhold. En af de primære udfordringer ved biologisk behandling er at sikre, at der er de rette forhold til at muliggøre biologisk handling, og nøjagtig overvågning af parametre som ammonium-, nitrat- og iltniveauer er afgørende.

Biologisk behandling
Vores ekspertise

Endress+Hauser tilbyder et omfattende sortiment af analysatorer og sensorer, som kan tilpasses, og som muliggør nøjagtig overvågning af en række parametre inden for biologisk behandling:

Behandling af slam

Slambehandling er både dyrt og komplekst og involverer processer som fortykning eller afvanding, og effektiviteten for begge dele afhænger af nøjagtig overvågning af parametre som flow, suspenderede faste stoffer og densitet for at sikre optimal brug af tilsætningsstoffer og behandlingsmidler.

Behandling af slam
Vores ekspertise

Endress+Hausers sortiment omfatter højtydende flowmålere til måling af alle vigtige parametre, så kemikaliedoseringen kan optimeres ved bortskaffelse af slam:

Lær mere om behandling af industrispildevand

Behandling af industrispildevand ©Endress+Hauser
Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Biologisk spildevandsbehandling ©Endress+Hauser
Afvanding af slam ©Endress+Hauser
Slamgæring ©Endress+Hauser

Fordele

Takket være mere end 60 års erfaring, som vi har opnået ved at samarbejde med vores kunder i vand- og spildevandsindustrien, har vi udviklet et bredt sortiment af måleteknologier, automationsløsninger og servicetilbud, som matcher vores kunders udfordringer. Vi forstår udfordringerne ved dels at optimere omkostningerne og dels sikre en udledningskvalitet, der følger miljølovgivningen.


 • 30 %

  af de energiomkostninger, der går til luftning, kan spares ved at styre luftningen mere nøjagtigt

 • 20%

  potentielle omkostningsbesparelser til konditioneringskemikalier til slambehandling

 • 250,000

  digitale analytiske sensorer installeret på verdensplan

Se vores sortiment!

Relaterede historier

Andre brancher