Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Fermenteringsovervågning inden for bioteknologi

Konsekvente måleresultater fra laboratorie til proces

Digital pH-sensor på fermentor ©Endress+Hauser

Inden for bioteknologiindustrien er analytiske sensorer ofte standardiserede, hvad angår mærke og type, under procesudvikling. Dette hjælper med at opretholde konsekvente data, når processen senere opskaleres. På trods af dette kan virksomheder stadig opleve betydelige problemer på grund af upålidelige sensorsignaler og uensartethed i forbindelse med signalalgoritmen og sensorhåndtering. Digitale sensorer er en løsning, der garanterer konsekvente data og hjælper med at opnå nem, ensartet sensorstyring.

Sådan giver digitale sensorer mere konsekvente måleresultater

  • Digitale sensorer giver 100 % signalintegritet og forbedrer målepålideligheden.

  • Fugt og aflejringer på kontaktflader er ikke noget problem for sensorerne. Det er en stor fordel især ved laboratorieanvendelser, hvor der forbliver fugt på kontaktfladerne efter autoklavering.

  • Memosens-sensorer kan bruges i alle faser – også når en proces opskaleres fra laboratorie til pilot og til fuld proceskapacitet. Det betyder, at der bruges samme sensortype og samme algoritme i alle udviklingsfaser.

  • Digitale sensorer har deres egne kalibreringsdata, så de kan renses, kalibreres og justeres offline i et stabilt miljø og senere installeres i processen eller i laboratorieanvendelser.