Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Databeskyttelsespolitik

Status: 16. maj 2022

Tak for dit besøg på vores websted og for din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Vi vil i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning i det følgende informere dig om, hvilke personlige data vi indsamler, når du besøger vores websted, og når du modtager eventuelle markedsførings-e-mails, herunder formålet med vores indsamling af dataene, og hvordan vi bruger dem til at optimere de tjenester, vi leverer til dig. Vi forbeholder os ret til løbende at udgive lokale ændringer til bestemmelserne i denne databeskyttelsespolitik. I tilfælde af konflikt har sådanne ændringer fortrinsret.

A. Generelt

1. Ansvarlig person, databeskyttelsesrådgiver

Oplysninger om den virksomhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine data, samt en eventuel databeskyttelsesrådgiver og den kompetente tilsynsmyndighed findes nederst på dette websted eller øverst på webstedet under fanen "Bemærkning om databeskyttelse", medmindre andet fremgår af denne databeskyttelsespolitik

2. Typen af behandlede data

Vi indsamler ikke personlige data via vores websteder uden dit samtykke. Du bestemmer helt selv, om du vil videregive data til os, f.eks. i forbindelse med registrering eller download. Vi bruger dine personlige data til at behandle din forespørgsel eller til at give dig adgang til særlige oplysninger eller tilbud. Disse data omfatter blandt andet:

 • Lagerdata/CRM-data (f.eks. navne, adresser, kundehistorik, kundestatistik)

 • Kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre)

 • Kontodata (login, PW # hash)

 • Kontraktdata (f.eks. tilbud, ordre, kontraktgenstand, kundekategori)

 • Betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, betalingshistorik)

 • Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotos, videoer)

 • Forbrugsdata (f.eks. besøgte websteder, indhold af interesse, adgangstidspunkter)

 • Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser)

Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvilke data vi behandler i hvert enkelt tilfælde, til hvilket formål samt det tilhørende lovmæssige grundlag.  

3. Kategori af berørte personer

Vores websted henvender sig til besøgende og brugere af sitet og vores onlinetjenester, herunder eventuelle e-handelsfunktioner, som vi stiller til rådighed for kunderne. Vi behandler i den forbindelse data fra følgende grupper af personer:

 • Besøgende og brugere af webstedet og de tilhørende onlinetjenester

 • Kunder, interesserede parter og forretningspartnere

 • Abonnenter på vores nyhedsbrev

 • Andre kommunikationspartnere

4. Dine rettigheder

Hvis behandlingen af dine personlige data er omfattet af EU's persondataforordning (GDPR), har du følgende rettigheder. Ellers har du de lovbestemte rettigheder, som gælder for behandlingen. Hvis behandlingen omfatter dine personlige data, er du en "registreret" i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder i forhold til os som den dataansvarlige. Hvis du vil håndhæve dine rettigheder eller ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver:

a) Rettigheder iht. Art. 15 ff. i GDPR

Som registreret har du ret til at indhente en bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt der behandles personlige data om dig, og du har i givet fald ret til at få adgang til sådanne personlige data og til de oplysninger, som fremgår af Artikel 15 i GDPR. Du har under visse lovbestemte betingelser ret til berigtigelse iht. Artikel 16 i GDPR, ret til begrænsning af behandlingen iht. Artikel 18 i GDPR og ret til sletning ("retten til at blive glemt") iht. Artikel 17 i GDPR.

Du har også ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format (retten til dataportabilitet) iht. Artikel 20 i GDPR, forudsat at behandlingen er automatiseret og baseret på et samtykke i overensstemmelse med Artikel 6 (1a) eller Artikel 9 (2a) eller på en kontrakt i overensstemmelse med Artikel 6 (1b) i GDPR.

b) Tilbagekaldelse af samtykke iht. Art. 7 (3) i GDPR

Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personlige data. Bemærk, at tilbagekaldelsen kun gælder for vores fremtidige behandling af dine data. Behandling, som har fundet sted før tilbagekaldelsen, påvirkes ikke.

c) Retten til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage ved at kontakte os eller en relevant databeskyttelsesmyndighed (Artikel 77 i GDPR). På dette websted kan du finde oplysninger om den virksomhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine data, virksomhedens eventuelle databeskyttelsesrådgiver og den relevante tilsynsmyndighed.

d) Retten til at gøre indsigelse iht. Artikel 21 i GDPR

Ud over ovennævnte rettigheder har du også ret til at gøre indsigelse som følger:

(1) Retten til at gøre indsigelse sag for sag: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data begrundet i din særlige situation, mod behandlingen af dine personlige data iht. Artikel 6 (1e) i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) og Artikel 6 (1f) i GDPR (databehandling begrundet i balancen mellem interesser), herunder mod enhver form for profilering iht. denne bestemmelse som anført i Artikel 4 (4) i GDPR.

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personlige data, medmindre vi kan dokumentere tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller medmindre behandlingen sker for at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende.

(2) Retten til indsigelse mod behandlingen af data til markedsføringsformål: Vi behandler i individuelle tilfælde dine personlige data til direkte marketingformål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til sådanne marketingformål, herunder mod en eventuel profilering som led i direkte marketing. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af data til direkte marketingformål, vil vi ikke længere anvende dine personlige data til disse formål.

5. Generelle oplysninger om videregivelse af data til tredjeparter

(1) Bortset fra de tilfælde, som fremgår af denne databeskyttelsespolitik eller af andre relevante databeskyttelseslove eller -politikker, vil dine personlige data ikke blive videregivet til tredjeparter eller på anden måde blive videreformidlet uden dit udtrykkelige samtykke.

(2) Medarbejdere i den ansvarlige Endress+Hauser-enhed vil udelukkende få adgang til dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontraktmæssige og juridiske forpligtelser eller for at beskytte legitime interesser. Vi videregiver muligvis også dine data til Endress+Hauser-koncernens associerede virksomheder, tjenesteudbydere og stedfortrædende agenter, som er ansat af os, og til offentlige myndigheder eller tredjeparter til disse formål.

Vores tjenesteudbydere og stedfortrædende agenter er kontraktligt forpligtede til at overholde relevante databeskyttelseslove.

(3) Dine data vil blive behandlet af Amazon Web Services, Inc. som leverandør af vores hostingløsning på baggrund af en indgået kontrakt om behandling af oplysningerne.

(4) Behandling i forbindelse med udsendelse af markedsførings-e-mails håndteres ved hjælp af tjenester og IT-systemer fra vores eksterne tjenesteudbyder Oracle (Eloqua), som vi har indgået en databehandlingsaftale med. Læs mere om dette nedenfor.

(5) Vi eller eventuelle tjenesteudbydere, som varetager opgaver på vores vegne, kan anvende webanalyseværktøjer, herunder særligt sporingsteknologi, til at give dig målrettede oplysninger og råd om produkter. Det gør det muligt at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dine særlige behov. Læs mere nedenfor.

6. Overførsel til tredjelande

(1) Der overføres udelukkende data til tredjelande inden for rammerne af den gældende databeskyttelseslovgivning. Overførsel sker udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at udføre dine ordrer, hvis det er påkrævet ved lov (f.eks. indberetningsforpligtelser iht. skattelovgivningen), hvis du har givet dit samtykke til overførslen, eller hvis overførslen sker iht. en databehandlingsaftale.

Vi overfører også data til associerede virksomheder for at beskytte legitime interesser. Vi sikrer et passende beskyttelsesniveau for personlige data, som overføres til tredjelande.

(2) Følgende gælder endvidere inden for rammerne af EU's persondataforordning (GDPR): Dataoverførsel til lande uden for EU eller EØS (såkaldte tredjelande) må kun ske inden for rammerne af den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi sikrer et passende beskyttelsesniveau for personlige data, som overføres til tredjelande, f.eks. gennem særlige garantier, herunder en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra EU-Kommissionen (f.eks. ved overførsler til Schweiz) eller gennem overholdelse af anerkendte særlige kontraktmæssige forpligtelser (såkaldte "standardkontraktbestemmelser for EU").

7. Sikkerhed

(1) Vi har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (iht. Art. 24 og 32 i GDPR) for at beskytte dine personlige data mod tab, tilintetgørelse, manipulation og uautoriseret adgang. Alle vores medarbejdere og alle tredjeparter, som medvirker til behandling af data, er forpligtede til at overholde relevante databeskyttelseslove og til at behandle personlige data fortroligt.

(2) Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af hensyn til sikkerheden og for at beskytte fortroligt indhold, herunder købsordrer eller anmodninger, som du sender til os som operatør af webstedet. En krypteret forbindelse kan kendes på, at adresselinjen i browseren ændres fra "http://" til "https://", og der er et låsesymbol på browserlinjen. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du overfører til os, ikke læses af tredjepart.

8. Links til andre websteder

Vores websteder kan indeholde links til websteder fra andre udbydere. Disse websteder er ikke underlagt denne databeskyttelsespolitik. Vi undersøger indholdet på sådanne websteder omhyggeligt, før vi medtager links til dem. Det gør vi for at sikre, at de pågældende websteder overholder de samme høje standarder for databeskyttelse som Endress+Hauser.

Vi er ikke ansvarlige for tilgangen til databeskyttelse eller indholdet på sådanne andre websteder. Hvis vi får kendskab til, at andre websteders indhold krænker rettigheder, sletter vi omgående indholdet eller linket.

9. Ændringer til vores databeskyttelsespolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelse, hvis dette bliver nødvendigt som følge af tekniske eller lovmæssige ændringer. Vi tilpasser i givet fald vores databeskyttelsespolitik tilsvarende. Sørg derfor altid at være bekendt med den aktuelle version af vores databeskyttelsespolitik.

B. Besøg på vores websteder

I det følgende er beskrevet, hvilke personlige data vi behandler til hvilket formål og med hvilket lovmæssigt grundlag, når du besøger vores websteder.

1. Formålet med behandlingen

Vi bruger dine personlige data til følgende formål:

 • Til at give dig adgang til webstedet og dets funktioner, herunder webstedets indhold og tilhørende onlinetilbud.

 • Til at oprette og administrere din personlige kundekonto.

 • Til at identificere dig som aftalepartner.

 • Til at behandle de onlinekøb, du foretager hos os. Dette omfatter købsordrer og returneringer via vores websted, behandling af betalinger, meddelelser om leveringsstatus og eventuelle problemer med leveringen. Dine personlige data behandles muligvis også i forbindelse med klager eller garantirettigheder.

 • Til at besvare kontaktanmodninger og kommunikere med brugere.

 • I forbindelse med servicesager.

 • Til håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller juridiske tvister og til afdækning, undersøgelse og forebyggelse af kriminalitet.

 • Til sikkerhedsformål.

 • Til rækkeviddemåling.

 • I forbindelse med direkte markedsføringsaktiviteter, herunder markedsførings-e-mails eller trykte reklamer.

2. Mit Endress+Hauser

2.1 Registrering i forbindelse med Mit Endress+Hauser

Registrering på vores websted er påkrævet i forbindelse med brugen af Mit Endress+Hauser. Vi behandler følgende personlige data i forbindelse med registreringen: Din e-mail-adresse og den adgangskode, du opretter.

Sletning af din kundekonto er til enhver tid muligt, eksempelvis ved at sende en meddelelse om sletningen via ovenstående kontaktoplysninger eller via e-mail. Det lovmæssige grundlag for behandlingen af personlige data er opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra b) i GDPR).

Som registreret kunde kan du få adgang til din profil, og du kan se dine ordrer, og du kan også bruge andre tjenester og funktioner som nærmere beskrevet nedenfor.

2.2 Brug af e-handelsfunktioner

2.2.1 Bestilling af varer

Når du bestiller varer via vores websted, indsamler og behandler vi dine personlige data i forbindelse med behandlingen af din ordre. Data, som er påkrævede i forbindelse med behandling af kontrakter (navn og adresse), er markerede som obligatoriske data. Det er frivilligt, om du vil videregive andre data. Det lovmæssige grundlag for behandlingen af personlige data er opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra b) i GDPR).

2.2.2 Elektroniske bestillinger og betalingsprocesser

(1) Hvis du beslutter at gennemføre et køb som kunde eller gæst, indsamler vi følgende data for at kunne udføre ordren: Fornavn og efternavn, virksomhedsnavn, kommunikationsdata, adresse og eventuelt leveringsadresse.

Betaling skal ske via bankoverførsel efter modtagelsen af vores faktura. Vi kan undtagelsesvis anmode om forudbetaling. Det lovmæssige grundlag for behandlingen af din ordre og dine betalingsoplysninger er opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra b) i GDPR).

(2) Din adresse og dine betalings- og ordredata gemmes efter kontraktens fuldførelse i den opbevaringsperiode på ti år, som er påkrævet i henhold til gældende handels- og skattelove, og slettes derefter, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller yderligere behandling af dataene er nødvendig for at håndhæve, udøve eller forsvare juridiske krav.

Det lovmæssige grundlag for behandlingen af personlige data i forbindelse med lovpligtig arkivering og opbevaring er opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra c) GDPR).

2.2.3 Dataoverførsel i forbindelse med en ordre

Vi behandler de data, du videregiver til os, i forbindelse med behandlingen af din ordre. Som led i vores opfyldelse af kontrakten videregiver vi dine data til det transportfirma, som håndterer leveringen af varerne, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med de bestilte varer. Det lovmæssige grundlag for overførslen af personlige data er opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra b) i GDPR).

Vores tjenesteudbydere behandler eller bruger udelukkende dine data til det formål, som de har fået dem overdraget til. I det omfang vi videregiver data til eksterne tjenesteudbydere, har vi forskellige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre, at gældende databeskyttelsesregler overholdes.

2.3  Softwareportalen

Den globale elektroniske softwareportal (www.software-products.endress.com) drives af Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Tyskland, som er centralt databehandlingscenter for alle Endress+Hauser-koncernens datterselskaber og associerede selskaber, der har licens til at levere software til kunder via denne portal.

Du skal registrere dig for at kunne bruge portalen, og vi behandler de personlige data, der indsamles i forbindelse med registreringen (se ovenfor).

Som led i administrationen af softwaren indsamles, overføres, sammenkædes og behandles der også data, som er påkrævet til dette formål (vedrørende computeren, softwaren og personen, som foretager registreringen) i hele softwarens levetid (eksempelvis i forbindelse med registrering og aktivering).

Dataene videregives til specialister med ansvar for softwaresupport i Endress+Hauser-koncernen og bruges til hele tiden at udvikle og forbedre softwaren og de tilhørende services. Det lovmæssige grundlag for dette er vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR).

Med din brug af softwareportalen bekræfter du også, at du anvender eller har til hensigt at anvende software fra Endress+Hauser, og at du selv administrerer den anvendte software i hele dens levetid.

2.4 Services

Du kan oprette servicesager vedrørende dine Endress+Hauser-produkter og se status på aktuelle servicesager i området Services på vores websted og via kontaktformularer. De data, du indtaster, når du opretter en servicesag, samt den efterfølgende kommunikation i forbindelse med sagsbehandlingen vil blive gemt. Felter, som er påkrævet, er markeret som obligatoriske felter. Omfanget af gemte data afhænger af, hvilke oplysninger du videregiver.

Vi behandler dine data i forbindelse med analyse og håndtering af den oprettede servicesag. Bemærk, at de personlige oplysninger, du videregiver, når du opretter en servicesag, kan blive set af andre medlemmer i din organisation. De pågældende oplysninger kan også blive videregivet til associerede virksomheder i Endress+Hauser-koncernen som led i behandlingen af servicesagen. Det lovmæssige grundlag for behandlingen er opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra b) i GDPR).

3. Kontaktformularer

(1) Der er flere steder på vores websted, hvor du har mulighed for at videregive personlige data for at kontakte os eller sende os feedback. De respektive obligatoriske oplysninger er markeret som obligatoriske. Uden disse oplysninger kan vi ikke levere den service, du anmoder om. Vi gemmer oplysningerne, når du indtaster dem, sammen med din IP-adresse og indsendelsestidspunktet (dato og klokkeslæt).

(2) I forbindelse med videregivelsesprocessen henvises til denne databeskyttelsespolitik vedrørende vores behandling af dataene. Det er også muligt at kontakte os via den oplyste e-mailadresse. De personlige data, som brugeren videregiver i forbindelse med e-mailen, gemmes i givet fald. Dataene vil udelukkende blive brugt til at behandle forespørgslen.

(3) Det lovmæssige grundlag for behandling af data, der videregives i forbindelse med brugen af en kontaktformular eller fremsendelse af en e-mail, er vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR) eller opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser (iht. Art. 6 stk. 1 litra b) i GDPR), hvis kontakten via e-mail har til formål at indgå en kontrakt.

(4) Behandlingen af personlige data i forbindelse med en kontaktformular er begrænset til behandling af kontakten. Ved kontakt via e-mail er dette også den nødvendige legitime interesse for at behandle dataene. De øvrige personlige data, som behandles i forbindelse med indsendelsen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og beskytte sikkerheden for vores IT-systemer.

(5) Dataene slettes, så snart de ikke længere er påkrævede til det formål, hvortil de blev indsamlet. For så vidt angår personlige data i kontaktformularen og personlige data, som indsendes via e-mail, er dette, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når forholdene vedrørende den pågældende sag er endelig afklaret og udbedret.

4. Levering af webstedet og logfiler

(1) Når du bruger vores websted uden at registrere dig eller på anden måde overføre oplysninger til os, indsamler vi udelukkende de personlige data, som din browser automatisk overfører til vores server. Hvis du ønsker at få vist vores websted, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for at kunne vise webstedet for dig og af hensyn til stabiliteten og sikkerheden (lovmæssigt grundlag iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR):

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslæt for anmodningen

 • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

 • Anmodningens indhold (specifik side)

 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Overført datamængde

 • Webstedet, hvor anmodningen kommer fra

 • Browser, sprog og browserens softwareversion

 • Operativsystem og tilhørende grænseflade

(2) Brugernes IP-adresser slettes eller anonymiseres, når brugen ophører. I forbindelse med anonymisering ændres IP-adresserne, så det ikke længere er muligt at knytte individuelle data om personlige eller faktuelle forhold til en bestemt eller identificerbar fysisk person, eller ikke uden at det kræver en uforholdsmæssig stor indsats.

5. Cookies

Ud over ovennævnte logfildata gemmes der også cookies på din computer, når du besøger vores websted. Du kan finde en detaljeret oversigt over de cookies, vi bruger, og den tilhørende opbevaringsperiode, her.

C. Markedsførings-e-mails og webanalysetjenester

1. Markedsførings-e-mails

1.1 Tilmelding til at modtage e-mails

(1) Du kan tilmelde dig til at modtage markedsførings-e-mails for at modtage løbende nyheder fra os vedrørende vores produkter.

(2) Vi sender udelukkende markedsførings-e-mails til dig, hvis du aktivt giver dit samtykke til det (tilmelding) og efterfølgende bekræfter din e-mailadresse (dobbelt tilmelding). Hvis du ikke bekræfter din tilmelding inden for 14 dage, betragter vi din tilmelding som ufuldstændig, og du modtager ikke nogen markedsførings-e-mails fra os.

Vi gemmer også den IP-adresse, du bruger i forbindelse med din tilmelding og bekræftelse, når du tilmelder dig og bekræfter din tilmelding. Formålet er at dokumentere din tilmelding og klarlægge et eventuelt misbrug af dine personlige data, hvis dette skulle blive nødvendigt. Når du har bekræftet din tilmelding, gemmer vi din e-mailadresse, så vi kan sende markedsførings-e-mails til dig.

(3) Det lovmæssige grundlag for ovennævnte behandling i forbindelse med markedsførings-e-mails er dit samtykke (iht. Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR).

(4) Du kan til enhver tid framelde dig, hvis du ikke længere ønske at modtage markedsførings-e-mails fra os, f.eks. ved at klikke på det link, der findes i alle de e-mails, vi sender.

1.2 Markedsførings-e-mails efter produktkøb

(1) Hvis du har købt produkter, software eller services via vores websted, sender vi muligvis markedsførings-e-mails til dig på den e-mailadresse, du har oplyst i forbindelse med købet, også selvom du ikke tidligere her tilmeldt dig til at modtage e-mails. Disse markedsførings-e-mails vedrører tilsvarende produkter som det, du har købt via vores websted.

(2) Vi gemmer din e-mailadresse i vores database til dette formål. Vi gemmer også den IP-adresse, du brugte i forbindelse med købet, samt tidspunktet for købet som dokumentation for vores retmæssige adgang til at sende markedsførings-e-mails til dig.

(3) Det lovmæssige grundlag for ovennævnte behandling er vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR. Vores legitime interesse i forhold til databehandlingen er direkte markedsføring af vores produkter over for vores kunder og din interesse for tilbud og kampagner.

(4) Du kan til enhver tid framelde dig, hvis du ikke længere ønske at modtage markedsførings-e-mails fra os, f.eks. ved at klikke på det link, der findes i alle de e-mails, vi sender.

1.3 Tjenesteudbyder i forbindelse med markedsførings-e-mails

(1) Vi bruger Oracle Eloqua Marketing Automation til vores kundekommunikation. Serverne er placeret i EU. I forbindelse med support og administration kan enkelte medarbejdere hos tjenesteudbyderen uden for EU også få adgang til brugerdata som led i leveringen af den pågældende kontraktuelle tjeneste. Der vil i alle disse tilfælde blive anvendt et passende niveau af databeskyttelse.

(2) Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brugen af Oracle Eloqua Marketing Automation findes her: Oracles databeskyttelsespolitik

1.4 Evaluering af markedsførings-e-mails

(1) Vi vil gerne påpege, at vi evaluerer brugeradfærden for modtagerne af vores markedsførings-e-mails, hvis du har givet dit samtykke hertil. De e-mails, der sendes i forbindelse med evalueringen, indeholder såkaldte web-beacons eller sporings-pixels, som er billedfiler med en enkelt pixel. I forbindelse med evalueringerne kæder vi de indsamlede data eller dele heraf og de anvendte web-beacons sammen med din e-mailadresse og et individuelt ID.

Links, der modtages i markedsførings-e-mails, indeholder også dette ID. Vi bruger de indhentede data til at oprette en brugerprofil, så vi bedre kan skræddersy vores markedsførings-e-mails til dine interesser. Vi registrerer i den forbindelse, hvornår du læser vores e-mails, og hvilke links du klikker på i dem, og vi bruger resultatet til at udlede dine personlige interesser. Vi kæder muligvis dataene sammen med handlinger, du har udført på vores websted.

(2) Det lovmæssige grundlag for ovenstående evaluering er dit samtykke (iht. Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR), som du frivilligt kan vælge at give os i forbindelse med din tilmelding til at modtage markedførings-e-mails.

(3) Hvis vi sener markedsførings-e-mails efter et køb uden en separat tilmelding til at modtage markedførings-e-mails, er det lovmæssige grundlag for den beskrevne sporing vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR). Vores legitime interesse i forhold til databehandling i forbindelse med sporing er vores behov for bedre at kunne skræddersy vores markedsførings-e-mails til vores kunders interesser.

(4) Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den ovenforstående sporing ved at framelde dig, så du ikke længere modtager markedsførings-e-mails fra os.

2. Webanalyse og annoncer

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Dette websted bruger webstatistikværktøjet "Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)", som leveres af Mapp c/o Webtrekk GmbH i Tyskland, til at indsamle statistiske data om brugen af dette websted og optimere indholdet tilsvarende. Map Intelligence (Webtrekk Analytics) bruger anonymisering eller pseudonymisering til at registrere brugen. IP-adressen anonymiseres umiddelbart efter behandlingen, og inden den gemmes. Det lovmæssige grundlag for databehandling er vores legitime interesse (iht. EU Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR).

(2) Flere oplysninger om Map Intelligence (Webtrekk Analytics) findes i Webtrekks databeskyttelsespolitik: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads og Googles konverteringssporing

1) Dette websted bruger Google Ads, som er et onlineannonceprogram, der leveres af Google Inc. i USA. I forbindelse med Google Ads bruger vi også såkaldt konverteringssporing. Vi bruger de oplysninger, vi indhenter ved hjælp af en konverteringscookie, til at udarbejde konverteringsstatistikker. Det viser os, hvor mange brugere der har klikket på vores annonce og er blevet dirigeret til en side med et konverteringssporings-tag. Vi modtager dog ikke nogen oplysninger, som kan bruges til at identificere dig personligt.

Det lovmæssige grundlag for databehandling er dit samtykke (iht. EU Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR). Du har mulighed for at forhindre dette fremadrettet ved at angive en fravalgscookie: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Flere oplysninger om Google Ads og Googles konverteringssporing findes i Googles databeskyttelsespolitik: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) Dette websted bruger Google Tag Manager som en del af Google Ads og Googles konverteringssporing. Tags er små kodeelementer på vores websted, som bl.a. bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd, registrere effekten af onlineannoncer og sociale kanaler, anvende remarketing og målretning samt teste og optimere webstedet.

Værktøjet udløser andre tags, som derefter muligvis indsamler data. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Det lovmæssige grundlag for databehandling er dit samtykke (iht. Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR).

(2) Flere oplysninger om Google Tag Manager findes i Googles databeskyttelsespolitik: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Google Dynamic Remarketing

(1) Vi bruger også Googles Remarketing-program. Dette program giver os mulighed for at vise interesserelaterede annoncer, når du efterfølgende bruger internettet, baseret på de internetsider, du har besøgt, og de tilbud, du har benyttet, på vores websted. Google bruger cookies til at genkende din browser, når du besøger andre websteder, og til at vise målrettede interesserelaterede annoncer for dig.

(2) Ifølge Googles egen erklæring kæder Google ikke de data, der indsamles i forbindelse med remarketing, sammen med eventuelle personlige oplysninger tilhørende dig, som gemmes af Google. Google erklærer specifikt, at der anvendes pseudonymisering i forbindelse med remarketing. Det lovmæssige grundlag for databehandling er dit samtykke (iht. Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR).

(3) Flere oplysninger om Google Dynamic Remarketing findes i Googles databeskyttelsespolitik: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation og LinkedIn Matched Audiences

(1) Til erhvervelse af nye kunder bruger vi tjenesterne "LinkedIn Lead Generation" og "LinkedIn Matched Audiences", som leveres af LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, så vi bedre kan målrette mere præcist mod interesserede parter.

(2) LinkedIn Lead Generation er en formular, som gør det muligt at annoncere på LinkedIns sociale netværk (sponsoreret indhold). Hvis du er medlem af LinkedIn-platformen, kan disse formularer blive vist på din profil på LinkedIn.

(3) Som medlem af LinkedIn kan du videregive din e-mailadresse og andre brugeroplysninger til os via de nævnte formularer. Det lovmæssige grundlag for brugen af LinkedIn Lead Generation er vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR). Du har mulighed for at forhindre dette fremadrettet ved at angive en fravalgscookie: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences er en tjeneste, som gør det muligt for os at vise dig målrettede annoncer om vores produkter på websteder, som er en del af LinkedIn-netværket. I forbindelse med såkaldt "contact retargeting" matches LinkedIn-databasen med de kontaktdata, som Endress+Hauser overfører til LinkedIn.

(5) Vi udfører den nævnte matching og viser annoncer på LinkedIn på baggrund af vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR). Du har mulighed for at forhindre denne behandling ved at ændre indstillingerne på din LinkedIn-profil. Du kan foretage de nævnte ændringer under "Interaction with companies", som findes i området "Display data" under "Advertising settings".

(6) Flere oplysninger om databeskyttelse for LinkedIn Lead Generation og LinkedIn Matched Audiences findes i LinkedIns databeskyttelsespolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Vi bruger Tealium iQ Tag Management, som er en tjeneste, der leveres af Tealium Inc. i USA. Tealium iQ Tag Management gør det muligt for os at integrere de tjenester, der nævnes i denne databeskyttelsespolitik, ved at implementere de tilhørende cookies og tags. Tjenesten gør det også muligt for os at integrere Consent Manager ("cookie-banner"). Det lovmæssige grundlag for databehandling er vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR).

(2) Flere oplysninger om Tealium iQ Tag Management findes i Tealiums databeskyttelsespolitik: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation er et webanalyseværktøj, der leveres af Oracle Corp. i USA. Oracle Eloqua Marketing Automation bruger muligvis cookies og såkaldte web-beacon-teknologier og indsamler lige som andre webanalyseværktøjer muligvis bestemte brugsdata fra dig. Du kan læse mere om dette i kapitlet om cookies.

(2) Hvis du som bruger ikke har videregivet personlige data på eller via vores websted (f.eks. gennem tilmelding til at modtage vores nyhedsbrev via e-mail eller ved at udfylde en downloadet formular), bruger vi Oracle Eloqua Marketing Automation på samme måde som Map Intelligence (Webtrekk Analytics).

Det lovmæssige grundlag for databehandling er i givet fald vores legitime interesse (iht. Art. 6 stk. 1 litra f) i GDPR). Vi gør kun yderligere brug af indsamlede data, hvis du aktivt videregiver personlige data og har givet dit tilhørende samtykke. Det lovmæssige grundlag for databehandlingen er i givet fald dit samtykke (iht. Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR).

(3) Flere oplysninger om Oracle Eloqua Marketing Automation findes i: Oracles databeskyttelsespolitik

2.8 Hotjar

(1) Hotjar er et webanalyseværktøj, som leveres af Hotjar Ltd i Malta, og som vi bruger til bedre at forstå dine behov og optimere din brugeroplevelse og de tilbud, du får vist på vores websted. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og om deres enheder. Hotjar gemmer oplysningerne på vores vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. Du kan læse mere om dette i kapitlet om cookies.

(2) Det lovmæssige grundlag for den nævnte databehandling er dit samtykke (iht. Art. 6 stk. 1 litra a) i GDPR).

(3) Flere oplysninger om Hotjar findes i Hotjars databeskyttelsespolitik: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy