Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Databeskyttelse

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Tak, fordi du har besøgt vores hjemmeside og vist interesse for vores virksomhed og produkter. I overensstemmelse med gældende relevante databeskyttelsesforordninger kan vi informere dig om følgende, for så vidt angår de personlige data, vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside, og når vi sender markedsførings-e-mails til dig, hvor dette er relevant, til hvilke formål vi indsamler dataene, og hvordan vi bruger dem til at optimere vores tjenester til dig. Vi forbeholder os ret til at indføre andre bestemmelser i lokale sammenhænge. Sådanne andre bestemmelser er et supplement til denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger og har fortrinsret i tilfælde af konflikt.

A. Generelle oplysninger

1. Ansvarlig enhed og databeskyttelsesrådgiver

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om den virksomhed, som er ansvarlig for at behandle dine data, virksomhedens eventuelle databeskyttelsesrådgiver og den relevante tilsynsmyndighed.

2. Typen af behandlede data, formålet og retsgrundlaget

Vi indsamler ikke personlige data via vores hjemmesider uden din accept. Du bestemmer helt selv, om du vil videregive data til os, f.eks. i forbindelse med registrering eller download af materiale. Vi har brug for dine personlige data til at behandle dine anmodninger og give dig adgang til specifikke oplysninger eller tjenester. Dette omfatter bl.a. følgende typer oplysninger:

 • Lagerdata (f.eks. navne og adresser og andre kundemasterdata)

 • Kontaktdata (f.eks. e-mailadresser og telefonnumre)

 • Indholdsdata (f.eks. tekstindtastninger, fotos og videoer)

 • Forbrugsdata (f.eks. besøgte hjemmesider, indhold af interesse, adgangstidspunkter)

 • Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger og IP-adresser)

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvilke data vi behandler i hvert enkelt tilfælde og til hvilket formål samt retsgrundlaget for behandlingen.

3. Kategorier af registrerede

Vores hjemmeside henvender sig til besøgende og brugere af sitet og vores onlinetjenester, herunder eventuelle e-handelsfunktioner, som vi stiller til rådighed for kunderne. Vi behandler i den forbindelse data fra følgende grupper af personer:

 • Besøgende og brugere af hjemmesiden og onlinetjenesterne

 • Kunder, interesserede parter og forretningspartnere

4. Dine rettigheder

Hvis behandlingen af dine personlige data er omfattet af EU's persondataforordning (GDPR), har du følgende rettigheder ud over de lovbestemmelser, som gælder for behandlingen. Hvis behandlingen omfatter dine personlige data, er du en "registreret" i henhold til GDPR. Du har i givet fald følgende rettigheder i forhold til den ansvarlige enhed. Hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder eller indhente yderligere oplysninger, skal du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver:

a) Rettigheder iht. Artikel 15 ff. i GDPR

(1) Den registrerede har ret til at anmode den ansvarlige enhed om at bekræfte, hvorvidt der behandles personlige data tilhørende den registrerede. Den registrerede har i givet fald ret til oplysninger om disse personlige data og til de detaljer, som fremgår af Artikel 15 i GDPR.

Du har under visse lovbestemte betingelser ret til berigtigelse iht. Artikel 16 i GDPR, ret til begrænsning af behandlingen iht. Artikel 18 i GDPR og ret til sletning ("retten til at blive glemt") iht. Artikel 17 i GDPR.

Du har også ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format (retten til dataportabilitet) iht. Artikel 20 i GDPR, forudsat at behandlingen er automatiseret og baseret på et samtykke i overensstemmelse med Artikel 6(1a) eller Artikel 9(2a) eller på en kontrakt i overensstemmelse med Artikel 6(1b) i GDPR.

b) Tilbagetrækning af samtykke i overensstemmelse med Artikel 7(3) i GDPR

Hvis behandlingen er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling af dine personlige data tilbage. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke udelukkende har en fremtidig effekt. Det har ingen effekt for den behandling baseret på samtykke, som har fundet sted inden tilbagetrækningen.

c) Retten til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til os eller til en datatilsynsmyndighed (Artikel 77 i GDPR). På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om den virksomhed, som er ansvarlig for at behandle dine data, virksomhedens eventuelle databeskyttelsesrådgiver og den relevante tilsynsmyndighed.

d) Retten til at gøre indsigelse iht. Artikel 21 i GDPR

Ud over ovennævnte rettigheder har du også ret til at gøre indsigelse som følger:

(1) Retten til at gøre indsigelse sag for sag: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data begrundet i din særlige situation, mod behandlingen af dine personlige data iht. Artikel 6(1e) i GDPR (databehandling i offentlighedens interesse) og Artikel 6(1f) i GDPR (databehandling begrundet i balancen mellem interesser), herunder mod enhver form for profilering iht. denne bestemmelse som anført i Artikel 4(4) i GDPR.

Vi stopper med at behandle dine personlige data, hvis du gør indsigelse mod behandlingen, medmindre vi kan fremføre overbevisende legitime grunde, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, til at fortsætte behandlingen, eller medmindre behandlingen har til formål at forfægte, håndhæve eller forsvare et juridisk krav.

(2) Ret til indsigelse mod behandlingen af data til markedsføringsformål: Vi behandler i individuelle tilfælde dine personlige data til direkte marketingformål. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til sådanne marketingformål, herunder mod en eventuel profilering som led i direkte marketing. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger til direkte marketingformål, stopper vi med at bruge dine personlige data til disse formål.

5. Generelle oplysninger (videregivelse af data til tredjeparter)

(1) Vi hverken sælger, videregiver eller på anden måde formidler dine personlige data til tredjepart uden din udtrykkelige accept, undtagen i de situationer, som fremgår af denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

(2) Inden for den ansvarlige Endress+Hauser-virksomhed er adgangen til dine personlige oplysninger begrænset til de medarbejdere, som har brug for at have adgang til de pågældende data for at kunne varetage kontraktuelle eller lovbestemte forpligtelser eller beskytte legitime interesser. Vi videregiver muligvis også dine data til Endress+Hauser-koncernens associerede virksomheder, tjenesteudbydere og stedfortrædende agenter, som er ansat af os, og til offentlige myndigheder eller tredjeparter til disse formål.

Vores tjenesteudbydere og stedfortrædende agenter er kontraktligt forpligtede til at overholde relevante databeskyttelseslove.

(3) Dine data vil blive behandlet af Amazon Web Services, Inc. som leverandør af vores hostingløsning på baggrund af en indgået kontrakt om behandlingen af oplysningerne.

(4) Vi har indgået underaftaler med to eksterne leverandører af vores tjenester og IT-systemer, Eloqua og Inxmail, om at behandle data i forbindelse med fremsendelse af markedsførings-e-mails og anden markedsføringskommunikation. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

(5) Vi eller eventuelle tjenesteudbydere, som varetager opgaver på vores vegne, kan anvende webanalyseværktøjer, herunder særligt sporingsteknologi, til at give dig målrettede oplysninger og råd om produkter. Det gør det muligt at skræddersy vores kommunikation og markedsføring til dine særlige behov. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

6. Sikkerhed

(1) Vi har implementeret forskellige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger (i overensstemmelse med Artikel 24 og Artikel 32 i GDPR) for at beskytte dine personlige data mod tab, destruktion, manipulation og uautoriseret adgang. Alle vores medarbejdere og alle tredjeparter, som medvirker til behandling af data, er forpligtede til at overholde relevante databeskyttelseslove og til at behandle personlige data fortroligt.

(2) Denne hjemmeside anvender SSL- eller TLS-kryptering af hensyn til sikkerheden og for at beskytte fortroligt indhold, som overføres, f.eks. i forbindelse med købsordrer eller anmodninger, som du sender til os som operatør af hjemmesiden. Du kan se, at forbindelsen er krypteret, ved at browserens adresselinje ændres fra "http://" til "https://" og på hængelåsesymbolet på browserlinjen. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjepart.

7. Ændringer til vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger efter behov som følge af teknologiske fremskridt eller lovændringer. I så fald tilpasser vi også vores databeskyttelseserklæring tilsvarende. Se derfor altid den nyeste udgave af vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

B. Besøg på vores hjemmeside

I det følgende kan du finde oplysninger om, hvilke personlige data vi indsamler, når du besøger vores hjemmeside, formålet med behandlingen og retsgrundlaget for behandlingen.

1. Formålet med behandlingen

Vi bruger dine personlige data til følgende formål:

 • Til at stille hjemmesiden og onlinetjenesterne og de tilhørende funktioner og indhold til rådighed.

 • Til at oprette og administrere din personlige kundekonto.

 • Til at identificere dig som aftalepartner.

 • Til at behandle dine onlinekøb. Dette omfatter købsordrer og returneringer via vores hjemmeside, behandling af betalinger, meddelelser om leveringsstatus og eventuelle problemer med leveringen. Dine personlige data kan også blive behandlet i forbindelse med håndtering af klager eller eventuelle garantibestemte rettigheder.

 • Til at besvare kontaktanmodninger og kommunikere med brugere.

 • Til at forfægte, håndhæve eller forsvare juridiske krav og juridiske tvister og til at registrere, løse og forhindre kriminalitet.

 • Til sikkerhedsformål.

 • Til måling af kodedækning.

 • Til direkte marketing, f.eks. i form af markedsførings-e-mails eller -indlæg.

2. Levering af hjemmesiden og logfiler

(1) Hvis du udelukkende bruger hjemmesiden til at indhente oplysninger og ikke registrerer dig eller sender nogen form for oplysninger til os, indsamler vi kun de personlige data, som din browser automatisk overfører til vores server. Hvis du ønsker at besøge vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som vi har behov for til tekniske formål for at kunne vise dig hjemmesiden og sikre, at det er stabilt og sikkert (retsgrundlag iht. Artikel 6(1f) i GDPR):

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslæt for anmodningen

 • Forskellen mellem tidszonen og GMT (Greenwich Mean Time)

 • Anmodningens indhold (specifik side)

 • Adgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Den overførte datamængde i hvert tilfælde

 • Hjemmesiden som anmodningen modtages fra

 • Browser, sprog og browserens softwareversion

 • Operativsystem og tilhørende grænseflade

(2) Brugernes IP-adresser slettes eller gøres anonyme, når brugen ophører. Under anonymiseringen ændres IP-adresserne, så det ikke længere er muligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at udlede detaljerede oplysninger om personlige eller væsentlige forhold og tilskrive dem til en specifik eller identificerbar enkeltperson.

3. Cookies

Ud over ovennævnte logfildata gemmes der også cookies på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Du kan finde en detaljeret oversigt over de cookies, vi bruger, og hvor længe vi gemmer dem, her .

4. E-handelsfunktioner

4.1 Brug af e-handelsfunktioner

Når du bestiller varer på vores hjemmeside, indsamler og behandler vi nødvendige personlige data om dig for at fuldføre ordren. Data, som er obligatoriske for opfyldelsen af kontrakten (navn og adresse), er markeret separat. Alle andre oplysninger er valgfrie. Retsgrundlaget for behandlingen af disse personlige data er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

4.2 Kundekonto

Vi behandler følgende personlige data i forbindelse med registreringen af din kundekonto, så du kan foretage køb på vores hjemmeside (ved at oprette en konto under "My account"): Din e-mailadresse og den adgangskode, du opretter.

Din kundekonto kan til enhver tid slettes. Sådanne anmodninger kan f.eks. sendes via e-mail eller ved at sende en meddelelse til ovenstående kontaktpunkt. Retsgrundlaget for videregivelsen af disse personlige data er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

4.3 Elektroniske bestillinger og betalingsprocesser

(1) Når du har besluttet at foretage et køb som kunde eller gæst, indsamler vi følgende data for at gennemføre ordren: Fornavn og efternavn, virksomhedens navn, kontaktoplysninger, adresse og eventuelt leveringsadresse. Betaling skal ske via bankoverførsel efter modtagelsen af vores faktura.

Vi kan undtagelsesvis anmode om forudbetaling. Retsgrundlaget for behandlingen af dine ordre- og betalingsdata er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

(2) Din adresse og dine betalings- og ordredata gemmes efter kontraktens fuldførelse i den opbevaringsperiode på ti år, som er påkrævet i henhold til gældende handels- og skattelove, og slettes derefter, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode, eller yderligere behandling af dataene er nødvendig for at forfægte, håndhæve eller forsvare juridiske krav.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige data er opfyldelse af gældende lovbestemte krav om arkivering og opbevaring af data (Artikel 6(1b) i GDPR).

4.4 Videregivelse af data under ordreprocessen

Vi behandler de data, du videregiver, for at fuldføre din ordre. For at opfylde vores del af kontrakten videregiver vi dine data til det transportfirma, som er ansvarlig for leveringen, hvis dette er nødvendigt for at levere de bestilte varer. Retsgrundlaget for videregivelsen af disse personlige data er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

Vores tjenesteleverandører har udelukkende tilladelse til at behandle eller bruge dine data til at opfylde det formål, som dataene er videregivet til. I det omfang vi videregiver data til eksterne tjenesteleverandører, har vi forskellige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre, at gældende databeskyttelsesregler overholdes.

5. Brug af teknisk supportfunktionalitet

Vores hjemmeside giver dig mulighed for at bruge funktionaliteten i vores serviceportefølje, herunder særligt teknisk support. Når du bruger vores serviceportal, indsamler og behandler vi de personlige data, som er nødvendige for at levere de aftalte kontraktbestemte services.

5.1 Registrering/identifikation som kontraherende part

Vi behandler følgende personlige data som en del af den registreringsproces, der kræves for at kunne bruge serviceportalen: fornavn og efternavn, land, virksomhedsnavn, by, funktion, telefonnummer, e-mailadresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse personlige data er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

5.2 Brugerkonto

Vi behandler følgende personlige data til at oprette og administrere din brugerkonto: fornavn og efternavn, brugernavn = e-mailadresse, en adgangskode, som du selv vælger, og virksomhedsnavnet.

Din brugerkonto kan til enhver tid slettes. Sådanne anmodninger kan sendes via e-mail eller ved at sende en meddelelse til ovenstående kontaktpunkt. Retsgrundlaget for behandlingen af disse personlige data er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

5.3 Anmodninger om onlinesupport

Vi behandler følgende personlige data til at besvare anmodninger om onlinesupport: fornavn og efternavn, virksomhedsnavn, funktion, telefonnummer og e-mailadresse.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse personlige data er opfyldelsen af kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR).

5.4 Brug af vores vidensbase

Søgeanmodninger, som brugeren allerede har udfyldt, kan blive brugt i forbindelse med supportanmodninger vedrørende specialiserede artikler, som brugeren har søgt efter og fundet. Formålet med dette er at yde en bedre support til brugeren og imødekomme supportanmodninger hurtigere. Søgeanmodninger evalueres endvidere anonymt med henblik på at forbedre kvaliteten af vores vidensdatabase løbende og oprette nye specialiserede artikler.

Det juridiske grundlag for behandlingen af disse personlige data er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) GDPR for EU).

6. Kontaktformularer

(1) Der er flere punkter på vores hjemmeside, hvor du har mulighed for at videregive personlige data for at kontakte os eller sende os feedback. Vi har markeret de relevante obligatoriske data. Uden disse data er vi ikke i stand til at levere den nødvendige tjeneste til dig. Vi gemmer oplysningerne sammen med oplysninger om din IP-adresse og indsendelsestidspunktet (dato og klokkeslæt), så snart du indtaster dem.

(2) Under videregivelsesprocessen henviser vi til denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende vores behandling af dataene. Du kan også kontakte os via den oplyste e-mailadresse. I dette tilfælde gemmes de personlige data, som brugeren videregiver sammen med e-mailen. Dataene anvendes udelukkende til behandling af anmodningen.

(3) Retsgrundlaget for behandlingen af data, som sendes via en kontaktformular eller e-mail, er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR) eller opfyldelse af vores kontraktuelle forpligtelser (Artikel 6(1b) i GDPR), hvis formålet med kontakten er at indgå en kontrakt.

(4) Vi behandler udelukkende de personlige data fra indtastningsskærmbilledet til at oprette kontakt. Kontakt via e-mail udgør også en nødvendig legitim interesse i behandlingen af dataene. De øvrige personlige data, som behandles under indsendelsesprocessen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og beskytte sikkerheden for vores IT-systemer.

(5) Dataene slettes, så snart de ikke længere er påkrævede til det formål, hvortil de blev indsamlet. For så vidt angår data, som videregives via indtastningsskærmbilledet med kontaktformularen, og data, som sendes via e-mail, sker sletningen, når den relevante samtale med brugeren afsluttes. Samtalen afsluttes, når det tydeligt fremgår, at det pågældende spørgsmål er blevet endeligt afgjort.

7. Markedsførings-e-mails

7.1 Registrering til at modtage e-mails

(1) Du har mulighed for at registrere dig til at modtage markedsførings-e-mails fra os, så vi løbende kan sende dig nyheder om eksempelvis vores produkter.

(2) Vi sender udelukkende markedsførings-e-mails til dig, hvis du aktivt giver dit samtykke til det (tilmelding) og efterfølgende bekræfter din e-mailadresse (dobbelt tilmelding). Hvis du ikke bekræfter din registrering inden for 14 dage, anses den for at være ufuldstændig, og du vil ikke længere modtage markedsførings-e-mails fra os. Vi gemmer også den IP-adresse, du bruger til henholdsvis din registrering og din bekræftelse, sammen med tidspunktet for din registrering og bekræftelse.

Formålet er at dokumentere din registrering og identificere et eventuelt misbrug af dine personlige data, hvis dette skulle blive nødvendigt. Når du har bekræftet din e-mailadresse, gemmer vi den, så vi kan sende dig markedsførings-e-mails.

(3) Retsgrundlaget for de forudgående behandlingsprocedurer i forbindelse med markedsførings-e-mails er dit samtykke (Artikel 6(1a) i GDPR).

(4) Du kan til enhver tid framelde dig, hvis du ikke længere ønske at modtage markedsførings-e-mails fra os, f.eks. ved at klikke på det link, der findes i alle de e-mails, vi sender.

7.2. Markedsførings-e-mails efter et produktkøb

(1) Hvis du har købt produkter, software eller tjenester via vores hjemmeside, sender vi markedsførings-e-mails til dig på den e-mailadresse, du oplyste, da du foretog købet, også selvom du måske ikke har tilmeldt dig til at modtage denne type e-mails på forhånd. Disse markedsførings-e-mails vedrører produkter, som minder om de produkter, du har købt via vores hjemmeside.

(2) Din e-mailadresse gemmes i vores database til dette formål. Vi gemmer også den IP-adresse, du oplyste, da du foretog købet, og tidspunktet for købet som dokumentation for, at markedsførings-e-mailen er fremsendt med et lovligt formål.

(3) Retsgrundlaget for de førnævnte behandlingsprocedurer er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR). Vores legitime interesse i databehandlingen er direkte markedsføring af vores produkter over for vores kunder og din interesse i tjenester og nye initiativer.

(4) Du kan til enhver tid framelde dig, hvis du ikke længere ønske at modtage markedsførings-e-mails fra os, f.eks. ved at klikke på det link, der findes i alle de e-mails, vi sender.

7.3 Tjenesteleverandører for markedsførings-e-mails:

7.3.1 Eloqua: (1) Vi bruger Eloqua til at optimere kommunikationen med vores kunder. Eloquas servere er placeret i EU. I forbindelse med support og administration kan enkelte medarbejdere hos tjenesteleverandører uden for EU også få adgang til brugerdata som led i leveringen af den pågældende kontraktuelle tjeneste. Der vil i alle disse tilfælde blive anvendt et passende niveau af databeskyttelse.

(2) Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brugen af Eloqua findes her: Oracle Privacy Policy.

7.3.2 Inxmail: (1) Inxmail er e-mailmarkedsføringssoftware fra Tyskland. E-mailadresser tilhørende vores e-mailmodtagere og de øvrige data, som fremgår af denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, gemmes på Inxmails servere i EU. Inxmail bruger disse oplysninger til at sende og analysere e-mails på vores vegne.

Inxmail kan også bruge dataene til at optimere eller forbedre sine egne servere, f.eks. til teknisk optimering af fremsendelsesprocessen og e-mailvisningen eller til kommercielle formål for at bestemme, hvilke lande modtagerne kommer fra. Inxmail bruger dog ikke vores e-mailmodtageres data til selv at kontakte dem via e-mail, og de videregiver ikke dataene til tredjepart.

7.4 Analyse af markedsførings-e-mails

(1) Bemærk, at vi analyserer brugeradfærden for modtagerne af vores markedsførings-e-mails. De fremsendte e-mails indeholder derfor webbeacons eller sporingspixels bestående af billedfiler med en enkelt pixel. Analysen involverer, at de indsamlede data eller elementer heraf og de pågældende webbeacons kædes sammen med din e-mailadresse eller et individuelt ID.

De indeholdte links i markedsførings-e-mailene indholder også dette ID. Vi bruger de data, der indsamles på denne måde, til at oprette en brugerprofil, så vi bedre kan tilpasse vores markedsførings-e-mails til dine interesser. Vi registrerer, hvornår du læser vores e-mails, samt hvilke links du klikker på i e-mailen, for at forsøge at udlede dine personlige interesser. Vi knytter muligvis også dataene sammen med dine aktiviteter på vores hjemmeside.

(2) Retsgrundlaget for den førnævnte analyse er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR). Det samme gælder for de markedsførings-e-mails, som vi sender efter et køb uden separat registrering til at modtage dem. Vores legitime interesse i databehandling, som involverer sporing, er vores behov for at tilpasse vores markedsførings-e-mails, så de bedre afspejler vores kunders interesser.

(3) Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den ovenforstående sporing ved at framelde dig, så du ikke længere modtager markedsførings-e-mails fra os.

8. Webanalysetjenester og annoncer

8.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Denne hjemmeside bruger webstatistikværktøjet Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) fra Mapp c/o Webtrekk GmbH i Tyskland til at indsamle statistiske data om brugen af denne webtjeneste og optimere tjenesten tilsvarende. Mapp Intelligences (Webtrekk Analytics) registrering af brugen er anonymiseret eller pseudonymiseret. IP-adressen anonymiseres til dette formål, umiddelbart efter den er blevet behandlet, og før den gemmes.

Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR).

(2) Du kan finde flere oplysninger om Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) i Mapp c/o Webtrekk GmbH's retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger.

8.2 AdWords og Googles konverteringssporing

(1) Denne hjemmeside bruger onlineannoncesoftwaren Google AdWords fra Google Inc. i USA. Vi bruger konverteringssporing som en del af Google AdWords. Alle Google AdWords-kunder tildeles en individuel cookie. Disse cookies kan ikke spores på tværs af hjemmesider tilhørende AdWords-kunder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af en konverteringscookie, bruges til at generere konverteringsstatistik for AdWords-kunder.

Kunderne kan se, hvor mange brugere der har klikket på deres annonce og er blevet dirigeret til en side med et konverteringssporings-tag. De modtager dog ikke nogen oplysninger, som kan identificere brugerne personligt. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR).

(3) Du kan finde flere oplysninger om Google AdWords og Googles konverteringssporing i Googles retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger .

8.3 Google Tag Manager

(1) Denne hjemmeside bruger Google Tag Manager som en del af Google AdWords og Googles konverteringssporing. Tags er små kodeelementer på vores hjemmeside, som bl.a. bruges til at måle trafik og besøgendes adfærd, registrere effekten af onlineannoncer og sociale kanaler, anvende remarketing og fokusere på målgrupper samt teste og optimere hjemmesiden.

Værktøjet udløser aktivering af andre tags, som muligvis også registrerer data. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR).

(2) Du kan finde flere oplysninger om Google Tag Manager i Googles retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger: Servicevilkår for Google Tag Manager

8.4 Googles dynamiske remarketing

(1) Ud over AdWords-konvertering bruger vi også Googles remarketingprogram. Dette program giver os mulighed for at vise interesserelaterede annoncer, når du efterfølgende bruger internettet, baseret på de internetsider, du har besøgt, og de tilbud, du har benyttet, på vores hjemmeside. Google bruger cookies til at genkende din browser, når du besøger andre hjemmesider, og til at vise annoncer, der er relevante for dine interesser.

(2) Ifølge Googles egen erklæring flettes de data, der indsamles i forbindelse med remarketing, ikke med eventuelle personlige oplysninger tilhørende dig, som gemmes af Google. Google erklærer specifikt, at der anvendes pseudonymisering i forbindelse med remarketing. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR).

(3) Du kan finde flere oplysninger om Googles dynamiske remarketing i Googles retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger .

8.5 Tealium

(1) Vi bruger tjenesten Tealium AudienceStream fra Tealium Inc. i USA til at indsamle og gemme brugsdata for vores websted, som kan bruges til at oprette profiler ved hjælp af pseudonymer. Det gør det muligt for os at tilpasse vores hjemmeside til dine behov og konfigurere din brug af hjemmesiden til at opfylde dine krav automatisk og i realtid. Retsgrundlaget for databehandlingen er vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR).

(2) Du kan finde flere oplysninger om Tealium AudienceStream i Tealiums retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger .

8.6 Eloqua

(1) Eloqua er et webanalyseværktøj fra Eloqua Corp. i Canada. Eloqua bruger cookies og webbeaconteknologier til at registrere bestemte brugsdata, som du genererer.

Vi gør kun yderligere brug af indsamlede data, hvis du aktivt videregiver personlige data og har givet dit relevante samtykke . Retsgrundlaget for databehandlingen er i givet fald dit samtykke (Artikel 6(1a) i GDPR).

(2) Hvis du ikke har videregivet personlige data på eller via vores hjemmeside (f.eks. hvis du giver dit samtykke til at modtage markedsførings-e-mails eller udfylder en downloadet formular), bruger vi udelukkende Eloqua til de samme formål som Webtrekk. Retsgrundlaget for databehandlingen er i givet fald vores legitime interesse (Artikel 6(1f) i GDPR).

(3) Du kan finde flere oplysninger om Eloqua her: www.eloqua.com