Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Oxygensensorer og -transmittere til alle industrier

Oxygensensorer og -transmittere

Produkter til oxygenmåling med stor nøjagtighed i alle industrier

Måling af opløst oxygen er afgørende for kvalitetssikring og processtyring i utallige anvendelser som luftningskontrol, fermentering eller inertisering. Vi leverer instrumenter til pålidelig og nøjagtig oxygenanalyse i alle måleområder fra oxygenspor til høje oxygenkoncentrationer og til alle forhold som f.eks. farlige områder eller hygiejniske processer. Se vores store udvalg af sensorer og transmittere til opløst oxygen ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan vælges oxygensensorer

Oxygensensorer og -transmittere bruges i mange industrier som f.eks. vand, spildevand, kemikalier, energi, life sciences, fødevarer samt fiskeopdræt. Sensorvalget afhænger af jeres præferencer: amperometriske oxygensensorer måler nøjagtigt og lineært fra oxygenspor og op til høje oxygenkoncentrationer. De kræver dog regelmæssig vedligeholdelse. Fordelene ved optiske oxygensensorer er den hurtige tilgængelighed for stabile målte værdier og et ekstremt lavt niveau af vedligeholdelse.

Koncentrationen af oxygen opløst i en væske kan måles ved hjælp af principperne for amperometrisk eller optisk måling. Denne video viser, hvad det drejer sig om, og hvordan disse måleprincipper virker.

Oxygenmåling med amperometriske sensorer

Amferometriske oxygensonder har en arbejdselektrode og en modelektrode. De er omgivet af en elektrolytisk væske i et fælles kammer, og der påføres en direkte spænding til dem begge. Oxygen spredes fra mediet og ind i elektrolytten via en membran og omdannes til strøm i arbejdselektroden. Modelektroden holder systemet kørende ved hjælp af en reaktion med kemisk ækvivalens. Den resulterende strøm er proportional med oxygenpartialtrykket i mediet.

Princip for amferometrisk måling af oxygen ©Endress+Hauser

Oxygenmåling med optiske sensorer

Optiske oxygensonder bruger quenching-fluorescens-metoden og har en LED, en fotodiode og en adskillelsessektion til mediet, som er dækket af et oxygen-gennemtrængeligt lag. Laget indeholder markørmolekyler, som magnetiseres af et orange lys og svarer med et mørkerødt fluorescerende lys. Oxygenmolekyler hægter sig fast på markørmolekylerne og dæmper (quench) det fluorescerende lys. Fotodioden registrerer derefter lysintensiteten, som afspejler oxygenpartialtrykket i mediet.

Princip for optisk måling af oxygen ©Endress+Hauser

Kompensation for elektrodeældning eller LED-ældning

Med tiden kan de enkelte oxygensensorer komme til at lide af ældningseffekter, der medfører måleafgivelser:

  • Modelektroden for amferometriske sonder kan dækkes med et sølvbromidlag, der reducerer den effektive spænding.

  • Måle-LED'en for optiske sonder kan miste sin intensitet.

For at kompensere for disse effekter tilbyder vi amperometriske sensorer med en ekstra referenceelektrode og optiske sensorer med en reference-LED. Dermed giver vores sensorer nøjagtige og pålidelige værdier over længere tid.

Princip for amferometrisk måling af oxygen med referenceelektrode ©Endress+Hauser
Princip for optisk måling af oxygen med reference-LED ©Endress+Hauser

Fordele

  • Vi tilbyder sensorer og transmittere, der opfylder alle kravene lige fra den grundlæggende funktionalitet til måling med flere kanaler og flere parametre.

  • Vores oxygentransmittere behandler målesignalet for hver oxygensensor og viser det som ønsket: som oxygenpartialtryk, oxygenkoncentration eller oxygenmætning i procent.

  • For at give fuld fleksibilitet er vores sonder til opløst oxygen designet både til brug i kanaler og bassiner samt til installation i rør og tanke.

  • Vælg mellem et stort udvalg af oxygenkonstruktioner til alle anvendelsesområder: konstruktioner til fast installation, neddykningskonstruktioner, flowkonstruktioner og indtrækkelige konstruktioner.

  • Brugervenlige oxygenkalibreringsstandarder hjælper med pålidelig justering, kalibrering og verificering af sensorerne og fastslå nulpunktet for hver enkelt oxygensensor.