Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Slamniveausensorer og -transmittere

Slamniveausensorer og -transmittere

Produkter til pålidelig slamniveaumåling i bundfældningstanke

Slamniveausensorer og -transmittere hjælper med at pumpe slam, ikke vand. De overvåger kontinuerligt adskillelses- og overgangszonerne for klarings- og bundfældningsfaserne, så processen kan fungere effektivt. Typiske installationer er ved det primære og sekundære klaringsbassin på spildevandsrensningsanlæg til måling af slamniveau/slamlejeniveau. Se vores sortiment af slamniveausensorer og -transmittere til bundfældningstanke ved at klikke på knappen nedenfor.

11 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Slamniveausensorer og -transmittere

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Sådan vælges slamniveausensorer

Vores slamniveausensorer og -transmittere bruges i mange industrier som f.eks. vand, spildevand, kemikalier og minedrift. Sensorvalget afhænger af applikationen. Til måling af slamniveau, hvor der kan forekomme tilstopning og aflejringer (primære og sekundære klaringsbassiner, slamtanke, fortykkere osv.), anbefaler vi sensorer, der er udstyret med en skraber. Til måling af slamniveau i et sekundært klaringsbassin, der er udstyret med en overflade skimmer, eller i bundfældningstanke til rent vand, kan man bruge en detektor til standardslamniveau.

Slamniveaumåling med ultralydssensorer

Ultralydssensorer til slamniveauet er udstyret med et piezoelektrisk krystal, som sidder i et modstandsdygtigt polymerhus. Når krystallen magnetiseres med spænding, genereres der et sonarsignal. Undervejs i processen udsendes der ultralydsbølger til scanning af adskillelseszonerne. Den målte variabel er den tid, det tager for det udsendte ultralydssignal at nå de faste partikler i adskillelseszonen og returnere til modtageren. Princippet er gennemtestet og sikrer en slamniveaumåling, der er stabil over længere tid.

Fordele

  • Den gennemprøvede teknologi, vi bruger til vores slamniveausensorer og -transmittere, sikrer stabile og pålidelige måleværdier ved at eliminere interferens, f.eks. flydende slam, luftbobler eller bevægende skimmere.
  • Slamniveausensorer med og uden visker muliggør optimal tilpasning til måleopgaven i jeres slamkoncentreringstank, slamtank, fortykker osv.
  • Vores slamniveaudetektorer kan nemt tages i brug takket være forhåndsdefinerede beregningsmodeller.
  • Vi tilbyder holdere og monteringsudstyr til slamniveaumåling i alle typer bundfældningstanke som f.eks. primære og sekundære klaringsbassiner.
  • Med vores Liquiline-instrumenter til flere kanaler og flere parametre kan du slutte slamniveau-/slamlejeniveausensorer samt mange andre sensorer til én transmitter.