Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Næringsstofanalysatorer og -sensorer

Produkter til analyse med høj præcision af ammonium, nitrat, nitrit, fosfat og samlet fosforindhold

Næringsstofanalysatorer og -sensorer styrer udløbene på spildevandsbehandlingsanlæg for at sikre, at lovkravene overholdes, og at udledningsafgifterne minimeres. De hjælper med at opnå optimeret luftningskontrol og dosering af fældningsmidler ved biologisk behandling af spildevand og overvåge denitrifikationsprocesser som hjælp til at levere sikkert drikkevand, mineralvand og procesvand. Klik på knappen nedenfor for at lære mere om vores kolorimetriske analysatorer, optiske sensorer og ionselektive elektroder til næringsstofanalyse.

Sådan vælges næringsstofanalysatorer og -sensorer

Næringsstofanalysatorer og -sensorer bruges i vand- og spildevandsindustrien. Valget af dem afhænger af applikationen. Vælg sensorer på stedet til nitrat og ammoniak, hvor der kræves hurtig tendensmåling for at opnå rettidig og præcis processtyring. Vælg kolorimetriske analysatorer til ammoniak, nitrit, fosfat og total fosfor, når der kræves analyse med høj præcision af kritiske kontrolpunkter for at overholde de grænseværdier, der er fastsat af vandmyndighederne.

Næringsstofkoncentrationen i væske kan måles ved hjælp af princippet for kolorimetrisk måling. I ovenstående video forklares det, hvad princippet for kolorimetrisk måling er, og hvordan det virker.

Næringsstofanalyse med kolorimetriske analysatorer

Der tilsættes reagenser til prøven for at "farve" det næringsstof, der skal analyseres. Farveintensiteten måles derefter fotometrisk baseret på det faktum, at næringsstoffer absorberer lys med en bestemt bølgelængde. Den specifikke absorption er proportional med koncentrationen af det farvede næringsstof, og den fastslås ved hjælp af forhåndsindstillede kalibreringskurver. Visse næringsstoffer har ikke den korrekte kemiske form til at kunne give en farvereaktion. De skal forberedes ved at tilsætte en nedbrydelsesreagens ved forhøjet temperatur.

Princip for kolorimetrisk måling af næringsstoffer ©Endress+Hauser

Næringsstofanalyse med optiske sensorer

Denne metode er baseret på det faktum, at nitrationer absorberer UV-lys i området ca. 190 til 230 nm. Det ultraviolette lys fra en lommelygte transmitteres gennem mediet. Strålen opdeles og dirigeres hen til to modtagere med filtre. Den ene fastslår lysintensiteten ved målebølgelængden og den anden ved referencebølgelængden. Forholdet mellem de to målinger bruges som måleresultat og omdannes til koncentrationen for nitrat ved hjælp af en forudindstillet kalibreringskurve.

Princip for optisk måling af nitrat ©Endress+Hauser

Næringsstofanalyse med ionselektive sensorer (ISE)

Kernen i den ionselektive elektrode udgøres af en membran, der er selektiv for den specifikke ion, der skal måles. Ionoforer er placeret i denne membran. De letter ionernes selektive "migration" til indersiden af ISE-elektroderne. Denne ændring i ladningen genererer et elektrokemisk potentiale. Dette potentiale måles mod en referenceelektrode med et konstant potentiale. Det er proportionalt med ionkoncentrationen og påvirkes ikke af mediets farve og turbiditet.

Princip for ionselektiv måling af nitrat og ammonium ©Endress+Hauser

Fordele

 • Vores næringsstofanalysatorer og -sensorer opfylder alle krav lige fra hurtig integreret måling til onlineanalyse, der overholder bestemmelserne.

 • Vores analysatorer bruger kolorimetriske standardmetoder, der kan sammenlignes med laboratoriemålinger:
  - Ammoniakreagenser: metoden med indophenolblåt
  - Fosfatreagenser: metoden med molybdenblåt eller metoden med vanadatmolybdat (gul)
  - Nitritreagenser: metoden med naphthylamin

 • Alle reagenser leveres klar til forberedelse for at sikre tilstrækkelig holdbarhed. De leveres sammen med de påkrævede sikkerhedsdatablade (MSDS).

 • Vores prøvekonditioneringssystemer sikrer pålidelig prøveforberedelse i alle faser af spildevandsrensningen. De er udstyret med automatisk returskylning med luft, vand eller rengøringsmiddel.

 • Med vores Liquiline System CA80-analysatorer kan der tilsluttes op til fire ekstra Memosens-sensorer og opnås en mere detaljeret procesoversigt, uden at det er nødvendigt at bruge yderligere måleinstrumenter.