Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Procesfotometre

Produkter til integreret måling af UV-absorption og NIR-/VIS-absorption i alle industrier

Procesfotometre til UV-absorption, NIR, VIS

Procesfotometre til UV-absorption, NIR og VIS giver præcis integreret måling af koncentration, farve og turbiditet i henhold til bestemmelserne. Takket være deres hygiejniske design er de velegnede til kromatografi, fermentering, filtrering, faseadskillelse og krystallisering. Deres høje temperatur- og trykstabilitet sikrer også sikker anvendelse til kondensatovervågning eller lækageregistrering for varmevekslere. Klik på knappen nedenfor for at se vores store sortiment af procesfotometre.

14 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Procesfotometre

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Sådan vælges procesfotometre

Vores procesfotometre bruges i mange industrier som f.eks. life sciences, medicinalindustrien, fødevarer, kemikalier samt olie og gas. Valget af sensoren afhænger af anvendelsen. Vælg den optiske sensors bølgelængde ud fra jeres behov. For eksempel NIR-absorbans til cellevækstmåling eller dobbelt bølgelængde til farvemåling. Vælg turbiditetssensorer ved hjælp af metoden med spredt lys til filterstyring, og sørg for, at der bruges godkendte procesfotometre i farlige områder.

Absorbansmåling

Absorbansmåling er baseret på det introducerede lys' interaktion med mediet i henhold til Lambert-Beers lov. En lyskilde udsender stråling gennem mediet, og den transmitterede stråling måles på detektorsiden. Efter passage gennem et filter til bølgelængdedetektering bestemmes lysintensiteten af en fotodiode og omdannes til en fotoelektrisk strøm.


Den modtagne lysintensitet er proportional med stoffernes koncentration under måling. Den endelige omdannelse til absorptionsenheder (AU) eller optisk densitet (OD) foretages af transmitteren.

Absorbans = måling af lysets svækkelse i forhold til det introducerede lys

Turbiditetsmåling med lysspredningsmetoden

Ved turbiditetsmåling introducerer en lyskilde en fokuseret stråle i mediet. Denne stråle afledes af partikler i mediet, så den spredes. Det spredte lys måles af modtagere, og turbiditeten fastslås. Måling af fremadspredning ved 11° er en egnet metode, når turbiditeten er lav. Mindre partikler giver en lav spredningsintensitet, mens større partikler giver en høj. Filterbrud registreres straks, hvilket betyder, at det er en fremragende metode til overvågning af filtrering.

Fordele

  • Integreret måling med vores procesfotometre for UV-absorption, NIR, VIS og turbiditet erstatter den tid, der tidligere blev brugt på prøveudtagning og måling på et laboratorium, og forhindrer produktkontaminering.
  • Vores procesfotometre kan nemt kombineres med pH-, konduktivitets- eller oxygensensorer ved hjælp af kun én Liquiline CM44P-transmitter. De udgør perfekte applikationspakker til overvågning af proceskvalitet.
  • Takket være det enkle princip for optisk måling fungerer vores spektrofotometere uden reagenser og giver lav tværfølsomhed for til andre parametre.
  • Vi tilbyder NIST-sporbare, certificerede kalibreringsfiltre, som erstatter kompleks væskekalibrering med standarder og mindsker vedligeholdelsen.
  • Flowceller med lav volumen for procesfotometrene muliggør hurtig måling og sikrer optimalt produktudbytte.