Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Termiske masseflowmålere

Termiske målere – til direkte massemåling af industrigas, trykluft og vandige væsker

Uanset om stort arbejdsområde eller lavt tryktab er vigtigt ved gasmålingsanvendelser, er termiske masseflowmålere et reelt alternativ til traditionelle måleteknikker – uanset om det drejer sig om processtyring, forbrug og forsyningsovervågning, detektering af lækager eller overvågning af distributionsnetværk. Ved hjælp af indføringsversioner er det også muligt at måle gasstrømme i meget store rørledninger eller i rektangulære skakter.

Det termiske måleprincip er udbredt i industrien og bruges med succes til mange anvendelser med gasflow, som for eksempel:

 • Trykluft (forbrug, distribution)

 • Kuldioxid (til fremstilling og køling af drikkevarer)

 • Argon (i stålproduktion)

 • Nitrogen og oxygen (produktion)

 • Naturgas (for brændere og kedelfødestyring)

 • Luft- og biogasmåling (f.eks. på spildevandsanlæg)

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Kenneth Kragbæk, Produktchef flow & analyse, tlf. 2051 4804

©Endress+Hauser

Det termiske flowmålingsprincip

Termisk flowmålingsprincip

Dette måleprincip er baseret på det faktum, at der suges varme fra et opvarmet legeme, når der strømmer væske forbi.

En termisk flowmåler indeholder to PT100-temperatursensorer til dette formål. Den ene sensor måler den aktuelle væsketemperatur som reference. Den anden sensor er opvarmet og har et konstant temperaturdifferentiale i forhold til den første sensor ved "intet flow".

Så snart væsken begynder at strømme ind i målerøret, køles den opvarmede temperatursensor af takket være væsken, som strømmer forbi – jo højere flowhastighed, jo større køleeffekt. Den elektriske strøm, der kræves for at opretholde temperaturdifferentialet, er dermed et direkte mål for masseflowet.

Fordele

 • Multivariabel – direkte måling og visning af masseflow og væsketemperatur

 • Ingen tryk- eller temperaturkompensation påkrævet

 • Stort arbejdsområde (100:1)

 • Fremragende følsomhed i den lave ende

 • Hurtig reaktion på udsving i flow

Downloads