Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
Vortex flowmålere: måling af damp

Vortex flowmålere

Vortex flowmåling: robust og universelt anvendeligt til væske, gas og damp

Vortex flowmålere bruges i utallige brancher i industrien til at måle volumenstrømmen for væske, gas og damp. Anvendelser i kemikalie- og petrokemikalieindustrien, for eksempel til elektricitetsproduktion og varmeforsyningssystemer med vidt forskellige væsker: mættet damp, overophedet damp, trykluft, nitrogen, flydende gas, røggas, kuldioxid, fuldt demineraliseret vand, opløsningsmidler, varmeoverførselsolier, kedelfødevand, kondensat osv.

Vortexflowmålere er også udbredte inden for måling af masseflow. Derfor er moderne vortexmålere som f.eks. den multivariable Prowirl 200 designet til mere end bare måling af volumenflow og leveres med både temperatursensor og flowcomputer.

Unik Prowirl 200

Prowirl 200 er verdens første vortexmåler med mulighed for overvågning af dampkvaliteten og øjeblikkelig generering af en alarmmeddelelse i tilfælde af våd damp. Prowirl 200 kan også bruges til flowovervågningssystemer op til SIL 2 og SIL 3 og evalueres uafhængigt og certificeres af TÜV Rheinland i henhold til IEC 61508.

Vortexflowmålingsprincippet

Måling af dampkvalitet med Prowirl F 200 – til maksimal driftssikkerhed, energi og omkostningseffektivitet

Denne film viser, at Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåler på verdensplan selv under ekstreme procesforhold.

Detektering af våddampsmåling af dampfugtigheden for damp.

Vortex flowmålingsprincip

Dette måleprincip er baseret på det faktum, at der dannes turbulens nedstrøms for forhindringer i flowet, f.eks. en bropille.

Inde i hver vortex flowmåler sidder der derfor et stumpt legeme midt i røret. Så snart flowhastigheden når en bestemt værdi, dannes der hvirvler bag dette stumpe legeme, som frigøres fra flowet og transporteres nedstrøms. Frekvensen for hvirvelfrigørelsen er direkte proportional med den gennemsnitlige flowhastighed og dermed volumenflowet.

De frigjorte hvirvler på begge sider af det stumpe legeme genererer skiftevist et lokalt positivt eller negativt tryk, der registreres af den kapacitive sensor og fødes til elektronikken som et primært digitalt, lineært signal.

Få hjælp til at finde det rigtige flow produkt

Vi er parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring på 70 131 132 eller email til salg.dk.sc@endress.com

Du kan også ringe til vores flow ekspert Thomas Andersen på 2184 7939.

Fordele

 • Universelt egnet til måling af væsker, gasarter og damp

 • Stort set upåvirket af ændringer i tryk, densitet, temperatur og viskositet

 • Høj langsigtet stabilitet: intet nulpunktsudsving og K-faktor i hele levetiden

 • Stort arbejdsområde på typisk 10:1 til 30:1 for gas/damp eller op til 40:1 for væske

 • Bredt temperaturområde: –200 til +400 °C (+450 °C efter behov)

Downloads

  Flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp

  Oversigt over produkter og tjenester til vores flowmålingsteknologier til væsker, gasarter og damp

  Proline in industries (eBook)

  Innovative produkter til din virksomhed

  Håndbog om damp: generering og distribution af damp

  Denne brochure har til formål at give et omfattende teknisk indblik i, hvad damp er i alle dens former, hvordan den måles, samt hvor og hvorfor den bruges til industrielle processer.