Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.
TOC-, COD- og SAC-analysatorer til rensningsanlæg til kommunalt og industrielt spildevand

TOC-, COD- og SAC-analysatorer

Produkter til højpræcisionsanalyse af samlede parametre ved behandling af kommunalt og industrielt spildevand

TOC-, COD- og SAC-analysatorer bruges til at evaluere den organiske belastning for overfladevand, kommunalt og industrielt spildevand. De måler organisk kulstof, kemisk oxygenforbrug og absorptionskoefficient. Måling i udløbet sikrer, at lovkravene overholdes. I indløbet hjælper analysatorerne med at undgå spidsbelastning og hjælper med at optimere processtyringen. Klik på knappen nedenfor for at lære mere om vores kolorimetriske analysatorer, højtemperaturanalysatorer og optiske sensorer.

16 Produkter
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

TOC-, COD- og SAC-analysatorer

Vores produktfinder hjælper med at søge efter egnede måleinstrumenter, software eller systemkomponenter via produktegenskaber. Applicator viser vej gennem individuelt produktvalg via applikationsparametre.

Sådan vælges produkter med samlet parameter

TOC- og COD-analysatorer giver "ægte" TOC- og COD-værdier, når der er behov for præcis analyse

  • for at overholde de grænseværdier, der er fastsat af vandmyndighederne,
  • så rensekapaciteten for spildevandsrensningsanlæg kan beregnes
  • med henblik på afregning af industriudledere i henhold til princippet om, at forureneren betaler

Vælg SAC-sonder til overfladevand og flodovervågning. De er også det rette valg, hvis I har brug for omkostningsmåling af COD- og TOC-ækvivalenter i kommunalt spildevand uden væsentlige udsving.

COD-analyse ved hjælp af dichromatmetoden

Det kemiske oxygenforbrug beskriver mængden af oxygen, der skal bruges til fuld oxidering af alle de oxyderbare stoffer i en prøve. Prøven skal forberedes ved at varme den og tilsætte nedbrydningsreagenser for at fastslå COD. Efter nedbrydning ændres prøvens farve. Farveændringen er proportional med koncentrationen af kulstofforbindelser. Den måles fotometrisk, og den endelige værdi fastslås ved hjælp af forudindstillede absorptionskurver.

TOC-analyse ved hjælp af analysatorer til høj temperatur

Analysatoren bruger termisk katalysatorforbrænding med efterfølgende NDIR (ikke-dispersiv infrarød) registrering af det producerede CO2. Den benytter to indbyrdes forbundne kredsløb. I væskekredsløbet forsyres den vandige prøve, og det uorganiske kulstof elimineres (fjernes). Derefter føres prøven gennem et filter for at adskille partiklerne. Efterfølgende doseres den i ovnen og forbrændes. Forbrændingsgassen nedkøles, og CO2-indholdet fastslås af NDIR-detektoren.

Spektral analyse af absorptionskoefficient med UV-sensorer

Denne metode er baseret på det faktum, at mange organiske stoffer absorberer UV-lys ved 254 nm. En UV-stråle fra en lygte opdeles og dirigeres til to modtagere med filtre. Den ene bestemmer lysintensiteten ved målebølgelængden (254 nm) og den anden ved referencebølgelængden (550 nm). Forholdet mellem de to målinger bruges som måleresultat og omdannes til SAC-værdien ved hjælp af forudindstillede kalibreringskurver.

Fordele

  • Vores TOC-, COD- og SAC-analysatorer fås til alle anvendelser lige fra hurtige integrerede målinger til onlineanalyse med henblik på overholdelse af bestemmelserne.
  • Vi tilbyder COD-standarder og -reagenser samt TOC-standarder og reagenser til standardiserede målinger med høj præcision. De leveres med alle de påkrævede sikkerhedsdatablade (MSDS).
  • Vores prøvekonditioneringssystemer hjælper med at forberede homogene prøver til overvågning af samlet organisk kulstof. Ved COD-analyse sikrer et y-filter nem procesintegration. Det giver repræsentative prøver, der indeholder den rette mængde fast stof.
  • Med vores Liquiline System CA80-analysator er det muligt at tilslutte op til fire ekstra Memosens-sensorer for at få en mere detaljeret procesoversigt, uden at det er nødvendigt at bruge ekstra måleinstrumenter.
  • Vores optiske SAC-sensorer måler direkte inline, uden at det er nødvendigt at bruge reagenser. Sensoren har alsidige måleområder, der dækker et bredt anvendelsesområde lige fra vand til industrispildevand.