Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Coriolis-masseflowmålere

Coriolis-flowmåling: samtidig måling af masseflow, densitet, temperatur og viskositet

Coriolis-måleprincippet bruges i en lang række forskellige brancher i industrien, f.eks. life sciences, kemikalier, petrokemikalier, olie og gas, fødevarer og – ikke mindst – til custody transfer-anvendelser. Coriolis-flowmålere kan måle stort set alle væsker: rengøringsmidler, opløsningsmidler, væsker, råolie, vegetabilsk fedt, animalsk fedt, latex, silikoneolier, alkohol, frugtopløsninger, tandpasta, eddike, ketchup, mayonnaise, gasarter eller flydende gasarter.

Samtidig måling af masseflow, densitet og temperatur åbner op for helt nye perspektiver inden for processtyring, kvalitetssikring og anlægssikkerhed. Yderligere vigtige karakteristiske værdier kan også beregnes ud fra de primære variabler, der måles:

  • Volumenflow

  • Indhold af faste stoffer i en væske

  • Koncentrationer i væsker med flere faser

  • Særlige densitetsværdier som f.eks. referencedensitet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato osv.

Coriolis-flowmålingsprincippet

Proline 300/500 – flowmålingsteknologi til fremtidig brug

Håndtering af flowmåling gjort enkelt

Coriolis-flowmålingsprincip

Hver Coriolis-flowmåler har et eller flere målerør, som en exciter får til at oscillere kunstigt. Så snart væsken begynder at strømme i målerøret, påføres der ekstra vridning på denne oscillation takket være væskens inerti. To sensorer registrerer denne ændring i røroscillationen, hvad angår tid og sted, som "faseforskellen". Denne difference er et direkte mål for masseflowet.

Desuden kan væskens densitet også fastslås ud fra målerørenes oscillationsfrekvens. Målerørets temperatur registreres også for at kompensere for termisk påvirkning. Den procestemperatur, der afledes af dette, fås som et ekstra udgangssignal.

Ansvarlig produktchef

Vi sidder parat til at hjælpe dig med at finde det rigtige produkt - ring blot til 70 131 132

Vores ansvarlige produktchef er : Kenneth Kragbæk, Produktchef flow & analyse, tlf. 2051 4804

©Endress+Hauser

Fordele

  • Universelt måleprincip for væsker og gasser

  • Multivariabel måling – samtidig måling af masseflow, densitet, temperatur og viskositet

  • Høj målenøjagtighed: typisk ±0,1 % o.r., valgfrit: ±0,05 % o.r. (PremiumCal)

  • Måleprincip uafhængigt af de fysiske væskeegenskaber og flowprofilen

  • Intet indgangs-/udgangsløb nødvendigt

Downloads