Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Turbiditetssensorer og -transmittere

Produkter til pålidelig måling af turbiditet og fast stof/suspenderet fast stof i alle industrier

Turbiditetsmåling er afgørende for kvalitetssikring og processtyring i en lang række forskellige applikationer som drikkevandsproduktion, udledningsovervågning og måling af slamkoncentration på spildevandsrensningsanlæg, overvågning af havvandsindløb i afsaltningsprojekter eller produkttabsregistrering på mejerier. Lær, hvordan vores turbiditetssensorer og -transmittere til fast stof og suspenderet fast stof kan hjælpe til jeres applikation ved at klikke på knappen nedenfor.

Sådan vælges turbiditetssensorer

Vores turbiditetssensorer og -transmittere bruges til vand, spildevand, fødevarer, kemikalier, life science, strøm osv. Sensorvalget afhænger af applikationen: Vælg nefelometriske sensorer til medier med lav turbiditet, f.eks. drikkevand. Brug sensorer til suspenderet fast stof til måling af høj turbiditet, for eksempel i spildevand. Til applikationer med ekstremt skiftende turbiditetsværdier bruges absorptionssensorer til at opnå utvetydige måleresultater, f.eks. til pålidelig registrering af produkttab.

Turbiditetssensorer og -transmittere til drikkevand, procesvand, spildevand og forsyning ©Endress+Hauser

Denne video viser, hvordan turbiditetsmålingsprincipper fungerer.

Måling af samlet fast stof og suspenderet fast stof

Sensorer til samlet fast stof eller sensorer til suspenderet fast stof bruger metoden med bagudspredt lys. De har en indikatorlampe og to lysdetektorer i vinkler på 90 og 135 grader. Faste partikler i mediet bevirker, at det indfaldende lys, der udsendes fra lampen, spredes. Mediets turbiditet eller indhold af fast stof beregnet ud fra den mængde spredt lys, der modtages af detektorerne. En transmitter viser den endelige værdi for fast stof eller suspenderet fast stof i den ønskede enhed som f.eks. g/l eller %TS.

Princip for måling af samlet fast stof og suspenderet fast stof ©Endress+Hauser

Turbiditetsmåling med nefelometriske sensorer

Sensorer baseret på nefelometri måler turbiditet i henhold til ISO 7027/EN 27027. De har en indikatorlampe og en lysdetektor, som er placeret i en vinkel på 90 grader. Lampen sender en stråle ind i mediet, hvor den genererer et spredt lys, så snart den rammer en partikel i et defineret område. Detektoren omdanner den modtagne lysintensitet til et elektrisk signal. Dette signal omsættes derefter til den endelige turbiditetsværdi og kan vises af transmitteren på den ønskede enhed.

Princip for nefelometrisk måling af turbiditet ©Endress+Hauser

Turbiditetsmåling med absorptionssensorer

Absorptionsturbiditetsmålere måler lysabsorbansen af partikler i et medie. De har en indikatorlampe og en lysdetektor, som sidder direkte ud for lampen. Mellem dem dæmper partikler i mediet det udsendte lys, som først omdannes af detektoren til et elektrisk signal og derefter til den endelige turbiditetsværdi. Vores avancerede sensorer har et ekstra lampedetektorarrangement, som bruger en anden stilængde, og forbedrer dermed målingens pålidelighed.

Princip for absorptionsmåling af turbiditet ©Endress+Hauser

Fordele

  • Vi tilbyder et fuldt sortiment af instrumenter til turbiditetsmåling: turbiditetsmålere, målere til samlet fast stof og målere til suspenderet fast stof med matchende turbiditetstransmittere og tilbehør.

  • Vores turbiditetssonder giver fuld fleksibilitet. Monter dem direkte i røret eller i en flowkonstruktion for at opnå hurtig integreret måling uden produkttab, eller installer dem med en holder i en åben kanal, et bassin eller en tank.

  • Vores turbiditetstransmittere behandler målesignalet for hver turbiditetsmåler og viser det baseret på jeres præference: som FNU (Formazin Nephelometric Unit), FTU (Formazin Turbidity Unit), NTU (Nephelometric Turbidty Unit) og meget mere.

  • Verificer og kalibrer turbiditetssensorerne med vores smarte ikke-flygtige referencer: Udførelsen er meget enkel og kræver ikke brug af væske som f.eks. Formazin.

  • Vælg mellem et stort udvalg af turbiditetskonstruktioner til alle anvendelsesområder: konstruktioner til fast installation, neddykningskonstruktioner, flowkonstruktioner og indtrækkelige konstruktioner.