Supplering af laboriatorieanalyse med inline-målinger

Inline-instrumentering reducerer nedetid i produktionen, off-spec-produkter og behovet for udtagning af manuelle prøver

En laborant i føde- og drikkevareindustrien udtager manuelle stikprøver fra processen til analyse i anlæggets' laboratorium ©Endress+Hauser

Fødevareanlæg anvender i øjeblikket laboratorieanalyse af prøver indsamlet manuelt for at sikre produktkvaliteten ved forskellige procespunkter. Udfordringen i at anvende laboratorieanalyse er, at de ikke foretages i realtid, de er tidskrævende, arbejdskrævende og giver risiko for manuelle fejl. I denne artikel viser vi eksempler på, hvordan instrumentering kan anvendes til online kvalitetskontrol som erstatning for laboratorietests, hvilket øger hastigheden af målingerne, giver mulighed for øjeblikkelig korrigerende indgreb og automatisering af kvalitetskontrolsystemet.

Optimer kvaliteten og øg gennemløbet

Moderne inline procesanalyseenheder og instrumenter kan pålideligt erstatte eller supplere mange af de målinger, der traditionelt foretages i et laboratorium. Et skifte fra offline-målinger til inline-målinger reducerer udgifterne til arbejdskraft ved at eliminere manuel prøveudtagning og analyse, og det giver kontinuitet ved at gøre målingsprocessen automatisk. Inline-måling giver resultater i realtid, og gør det muligt for automatiseringssystemer at justere procesparametre løbende for at optimere kvaliteten og øge gennemløbet.