Rensningsanlæg opnår stor anlægstilgængelighed

EPC opfylder målene med vedligeholdelseskontrakt

Ud over komplet design, levering og installation af analysatorpanelerne valgte Indiens største EPC som Endress+Hauser sin partner til at stå for vedligeholdelse af alle analysatorer, der var installeret på et stort rensningsanlæg. Der blev underskrevet en omfattende kontrakt om årlig vedligeholdelse i en periode på 11 år.

Turbiditetsmålingspaneler i filterhuset ©Endress+Hauser

Kort overblik over fordelene

 • Sikring af drikkevandet pga. ensartet kvalitetsmåling af kritiske placeringer

 • 100 % anlægstilgængelighed og nøjagtige aflæsninger fra alle analysatorer 24/7 på alle placeringer

 • Rensningsanlæg øgede effektiviteten takket være optimeret kemisk behandling og energi

 • Øget anlægstilgængelighed

 • Langsigtet kontrakt giver sikker og omkostningseffektiv vedligeholdelse

Udfordringen

Denne EPC var på udkig efter en partner, der kunne hjælpe med at drive et statsligt ejet rensningsanlæg, som håndterede 380 megaliter om dagen, og administrere 227 vandkvalitetsanalysatorer fordelt på 22 placeringer i en tætbefolket storby i Indien uden overvågning af vandkvaliteten i realtid og vilkårligt kontrollerede analysatorer på grund af antallet af placeringer. Ud over den ønskede dokumenterede tekniske kompetence ønskede kontrahenten, at den potentielle partner skulle sikre både 100 % tilgængelighed og nøjagtige målinger over tid.

Vores løsning

Den årlige vedligeholdelseskontrakt omfatter:

 • Plan til forebyggende vedligeholdelse, som omfatter månedlige besøg

 • Daglig vedligeholdelse af analysatorpaneler

 • Administration af lageret af reservedele og forbrugsstoffer på stedet

 • Rettidig genbestilling af reagenser og standardopløsninger

 • Administration af serviceleverandører af tilbehør i form af paneler, konstruktioner, pumper osv.

 • Sikring af tilgængelige nøjagtige data i kundens SCADA-system

 • Vedligeholdelse og administration af data for den installerede base på W@M Portal

 • Månedlige rapporteringsmøder med den tilsynsførende for anlægsvedligeholdelse