Viborg Spildevand optimerer tørstofindholdet i spildevandsslam

På Viborg Renseanlæg, der drives af Energi Viborg eksperimenterer man meget med at øge indholdet af tørstof i det restprodukt, der kommer fra spildevandsslam, så det indeholder mindst muligt vand. Ved at blande slammet med den rette mængde polymer er det muligt at optimere tørstofindholdet. To coriolis masseflowmålere fra Endress+Hauser hjælper med at stabilisere og styre denne proces.

Mogens B. Lindgaard peger på det nye udstyr de har fået leveret af Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Forbedret stabilitet i målingerne

  • Coriolismålerne blev installeret i starten af 2014, og de har den fordel, at de kan måle både flowet og tørstofindholdet i slammet samtidigt.

  • Viborg Renseanlæg havde brug for en stabil måling på tørstofindholdet i slammet - og der er de gået fra +/- 0,5% i den gamle elektromagnetiske flowmåler, mens den nye coriolismåler kan præstere +/- 0,1%.

  • De målere de har nu, har ført til en langt større driftsstabilitet på skruepressen i forhold til tidligere. Maskinen starter og stopper på tid, og det er der besparet mange mandetimer på.

Maskinmester, Mogens Boxill Lindgaard har gennem de senere år arbejdet flittigt med at optimere filtreringsprocesserne fra start til endeligt restprodukt. ”Vi installerede en ny skruepresse i 2011, og den kan bedre presse vandet fra slammet, hvis det er blandet med polymer. For at opnå et optimalt restprodukt, er det er vigtigt at dosere polymeret efter tørstofindholdet i slammet. Men polymeret er ikke ens i viskositeten; slange og pumpehus til polymeren bliver slidt, og det resulterede i unøjagtighed i doseringen af polymer.

Doseringsmængden varierede med op til 15 procent, og det var ikke tilfredsstillende. Det var vi så i dialog med Endress+Hauser om, og de har efterfølgende leveret to coriolismålere, der har været en stor hjælp i at stabilisere og optimere processen”, forklarer han.

”Operatøren af maskinen er nu blevet pladsmand i stedet og kan tage sig af andre og mere fornuftige opgaver end at føre tilsyn med et anlæg, der burde køre automatisk og nu også gør det”, siger Mogens B. Lindgaard. Restproduktet sendes ud i containere, som køres ud til de landmænd, der har meldt sig til at aftage det, og det er en betydelig udgift, som kan reduceres, jo højere tørstofindholdet i restproduktet er. ”Vi har udgifter til bortkørsel af slam på cirka 900.000 kroner årligt, og vi bruger cirka 18 tons polymer om året - en udgift i omegnen af 300.000 kroner."

Sparer udgifter til drift og transport

"Så optimeringen af blandingsprocessen med de nye coriolismålere sparer først og fremmest udgifter til udkørsel af restproduktet, og det er jo bestemt ikke uvæsentligt. Vi er derfor meget tilfredse med måleinstrumenterne fra Endress+Hauser og håber på, at vi kan optimere yderligere på temperatur og afvanding”, slutter Mogens B. Lindgaard, Maskinmester hos Energi Viborg Vand A/S.