PROFIBUS – feltbus teknologi til hybride processer

Opnå økonomisk, sikker og pålidelig bearbejdning samt forbedret produktkvalitet.

PROFIBUS er en feltbus standard, der giver ensartet feltbus kommunikation for hele anlægget. PROFIBUS DP er til hurtige processer og tilslutning af kontroludstyr, mens PROFIBUS PA er procesautomatisering med busdrift af feltenheder og indbygget sikkerhed.
PROFIBUS PA og DP bruger den samme kommunikationsprotokol. Der findes standardiserede PROFIBUS PA-profiler til forskellige sendere, aktuatorer og analyseenheder, som hjælper med at garantere interoperabilitet og muliggøre udskiftning af enheder

Dine PROFIBUS-fordele

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Som pioner og førende producent af PROFIBUS-instrumenter er dine investeringer i sikre hænder:

  • besparelser takket være mindre aftryk og færre komponenter og kabler

  • reducerede omkostninger til planlægning, udvikling og opstart

  • nemmere dokumentation og Ex-certificering

  • mere fleksibilitet, højere præcision og større produktivitet

  • høj tilgængelighed for anlægget via effektiv vedligeholdelse og reparation

  • nem udskiftning af enheder uafhængigt af enhedens generation

Enhedsintegration

PROFIBUS-enheder forbindes med en PLC via et PROFIBUS DP I/O-kort. Grænsefladen til PROFIBUS PA-segmenterne er et koblingsfelt eller link. Der skal bruges en såkaldt GSD-fil til udvikling af systemet.

Sådan sikres gnidningsløs integration i styresystemer:

  • PROFIBUS-enheder testes og certificeres på uafhængige laboratorier, der er akkrediteret af PROFIBUS User Organization (PNO)

  • Vores enheder testes desuden med alle relevante styresystemer under typiske driftsforhold

Enhedsdrift og -styring

Der er adgang til oplysninger om PROFIBUS-enheder (parametre, status osv.) via:

  • En FDT-frame, f.eks. FieldCare, som kræver en såkaldt DTM for hver enhedstype

  • Et DD-/EDD-driftsværktøj såsom Asset Management Solution (AMS) og Process Device Manager (PDM)

Vi tilbyder DTM'er, DD'er og EDD'er til alle vores PROFIBUS DP- og PROFIBUS PA-enheder og sikrer, at de integreres i de ovennævnte værktøjer.

PROFIBUS – løsninger til enhedsstyring

© Endress+Hauser
© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
© Endress+Hauser

Downloads