Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimer udskillelsen af ekstra svær/svær råolie

Opnå bedre processtyring

Inden for udskillelse af ekstra svær og svær råolie (< API 15-densitet >960 kg/m3 (8 lb/gal) og asfaltsand sker renseprocessen i udskillere, FWKO, BOT-enheder og afsaltningsenheder. Det er vigtigt at kende densiteten for hele niveauet for at sikre den mest tids- og omkostningseffektive drift. Traditionelle måleteknologier er begrænset i forhold til den information, de kan give om processen. Profile Vision giver en klar oversigt over processen.

Udskillere til ekstra svær/svær råolie ©shutterstock/Strandperle

Overblik over fordele

 • Præcis 3-dimensional densitetsprofil for hele udskilleren – fra indløb til udløb

 • Installation færdiggøres uden for fartøjet

 • Udskillelsen afbrydes ikke pga. densitetsrelaterede problemer

 • Slut med under-/overdosering af dyre kemikalier for processen

Udfordring: fuldt overblik over din proces

Traditionelle teknologier kan ikke give en klar oversigt over det samlede niveau og emulsionslaget. Emulsionslagets position og tykkelse er vigtig information at have, da det er afgørende for mængden af kemiske demulgerende midler, der skal tilsættes. Traditionelle måleteknologier skal installeres inde i udskilleren og er ofte modtagelige over for forurening. Det betyder, at måleenheden skal afmonteres regelmæssigt i forbindelse med rengøring – hvilket betyder, at værdifuld tid går tabt.

Vores løsning: densitetsprofilsystem

Udskilleren er opdelt i 3 densitetsdetekteringsområder:

 • Mål forekomsten af sand i bunden for at sikre, at hele udskillerens volumen er tilgængeligt

 • Mål emulsionslaget og tykkelsen, så du kan optimere dine udskillelsesprocesser og spare omkostninger pga. under-/overdosering af kemikalier

 • Ren råolie foroven overvåges. Integreret PLC indsamler og skalerer alle måledata. Visualisering af op til 5 forskellige grænsefladeniveauer er muligt (sand, vand, emulsion, olie og skum).

Løsningens detaljer: Profile Vision

 • Oversigt over de enkelte tanke med profiler eller søjlediagrammer, alarmafgivelse, historik og hændelseslog

 • Indsamling og skalering af måledata

 • Beregning og visualisering af op til fem forskellige grænsefladeniveauer

 • Grafisk visualisering af densitetsprofil (densitet angivet med farver) og diagram (søjle- eller kurvediagram)

 • Overvågning af grænseværdi og status

 • Alarmafgivelse og tendenser

Gammapilot M FMG60

 • Kompakt transmitter: ét instrument til alle måleopgaver

 • Den størst mulige tilgængelighed, pålidelighed og sikkerhed – selv ved ekstreme procesforhold og omgivende forhold

 • Den højeste følsomhed og nøjagtighed ved de laveste dosishastigheder

 • Optimal justering i forhold til den relevante applikation via en række detektorer

 • SIL2/3-godkendelse i henhold til IEC 61508 til maks. punktniveaudetektering

 • Temperaturkompensation for densitetsmålinger

Kildebeholder FQG63

Kildebeholdere med fleksibelt forlængelseselement. Dine fordele:

 • Let instrument giver den bedst mulige afskærmning

 • Højeste sikkerhedsklassificering

 • Fleksibel installationslængde på op til 30 m (98 ft)

 • Manuel betjening

 • Hængelås eller låsebolt til fiksering af omskiftningspositionen

 • Nem identifikation af omskiftningstilstand

 • Kompakt enhed, der er nem at montere