Prøv at søge efter nøgleord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “Teknisk information”
Indtast mindst 2 tegn for at starte søgningen.

Optimering af fortykningsmiddel til reduktion af produktionsomkostninger

Integreret online-overvågning forbedrer koncentratorens ydeevne

Nem overvågning af data fra alle kritiske målepunkter ved en koncentrator øger anlæggets tilgængelighed og processernes sikkerhed og giver energibesparelser.

Fortykker i mineprocessen. ©Endress+Hauser

Oversigt over fordele

 • Underflowets densitet er øget fra 55 % til 60 -66 %

 • Bedre udnyttelse af vand

 • Reduceret cyanid til affald

 • Vinkler på opdæmmet affald forøges fra nul til ~2

 • Væsentligt forøget lagerkapacitet til affald

Din udfordring

I fortykningsprocessen er der mange nøgleindikatorer for effektivitets, der viser, hvordan processen kører – og de skal alle måles nøjagtigt og pålideligt. Hydrauliktryk, lejets højde og lejets masse er nogle af de kritiske målepunkter udover underflowets densitet, underflowets hastighed og tilførselshastigheden for tørre faste stoffer. Udfordringen for kunden består i at overvåge og styre alle disse data og opnå en effektiv fortykningsproces.

Vores løsning

Til sikring af det bedste resultat af fortykningsprocessen tilbyder Endress+Hauser en integreret kombineret løsning, som optimerer koncentratorens effektivitet. Forskellen består i den anbefalede kombination af hovedinstrumenterne (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D og Oxymax COS51D). Vi har et komplet servicesortiment, så vi kan støtte dig lokalt.

Instrumenter til niveau, tryk og flow

 • Prosonic T FMU30 ultralydsniveausensor måler og styrer rivens højde

 • Cerabar M overvåger rivens moment

 • Promass F 200 eller Dosimass coriolis-flowmåleren doserer flokkulant i forhold til lejets masse

 • Cerabar M PMC51 med udtrækkelig rengøringsanordning overvåger lejets masse

 • Promag 55S og Gammapilot M måler underflow, slamdensitet og koncentrationen af faste stoffer

Instrumenter til analytisk

 • Liquiline-transmitter CM42 (2-trådet med input fra 2 sensorer) eller

 • Liquiline CM44x med op til 8 sensorer (4 på lejeniveau + 4 andre)

 • Turbimax CUS71D ultralydsniveausensor til neddykning med rengøringsenhed

 • Turbimax CUS51D sensor for partikelbundfældningshastighed

 • Orbipac CPF81D pH-sensor med CYA 112-monteringsenhed

 • Indumax CLS50D konduktivitetssensor til måling af svovlsyrekoncentration

 • Oxymax COS51D til måling af iltkoncentrationen i biologiske separationstanke

Oplysninger om applikationer 1

Rivens moment & -lift: For hydraulikdrevne river skal hydrauliktrykket måles for at overvåge procesproblemer som for lav hastighed i underflowpumpen eller blokerede udløb. Dette vil enten medføre nedlukning, eller at rivens løft sænker momentet.

Lejets højde: Lejets højde er fremhæves ofte og er den mest værdifulde parameter, fordi den angiver det bundfældede lejes position. Dette feedback analyseres og sendes tilbage for at ændre referencepunktet for indføring af gram flokkulant/ton faste stoffer.

Oplysninger om applikationer 2

Lejets masse: Rapportering af mængden af bundfældede faste stoffer i fortykkeren foretages ved hjælp af en tryktransmitter, som registrerer den stigende masse i lejet. Sensoren monteres i udløbskonussen og kan styre hastigheden på slampumpen i underflowet for at opnå en konstant masse i lejet. Overfladen på alle sensorer, der kommer i kontakt med slammediet, skal være modstandsdygtig mod slibende partikler og rengøres regelmæssigt op grund af ophobet klæbende materiale.

Oplysninger om applikationer 3

Underflowets densitet: Til styring af den sidste procentdel af faste stoffer er der monteret en ikke-invasiv nukleonisk densitetsmåler langs underflowets udløbsrør. Underflowets densitet er vigtigt i forbindelse med opretholdelsen af stabil drift og for at undgå blokering med affald i fortykkerens udløb.

Underflowets hastighed: En volumetrisk lineær flowmåler kan interagere med en densitetsmåler, og flowmåleren viser en masseflowhastighed for tørre stoffer for den samlede affaldsslamvolumen, der skal bortskaffes.

Oplysninger om applikationer 4

Overløbets klarhed: I forbindelse med kvalitetssikring og endelig bekræftelse af vandets klarhed overvåger en turbiditetssensor overførslen af faste partikler.

Tilførselshastighed for faste stoffer: Som fremføringssignal for styresløjfen for dosering af flokkulant kan der installeres en nukleonisk densitetsmåler og en lineær flowmåler. Dette forudsiger doseringen af flokkulant baseret på hvilken indføring af tørre faste stoffer, der forventes at blive ledt ind. De reagerer ikke blot på, hvad der sker med lejets niveau og masse.