Returnering af radioaktive kilder XM19FG

Produktbillede af:  XM19FG

Omkostninger ved returnering af
radioaktive kilder Cs 137 og Co 60
(hvis leveret af Endress+Hauser).
Nominel aktivitet og serienummer
fremgår af kildens certifikat.