Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Rå biogasmåling ved Henriksdals rensningsanlæg

Udskiftning af termiske gasflowmålere til ultralydsflowmålingere

Stockholm Vatten ønsker at øge sin produktion af biogas. Ved at skifte fra termisk til ultralydsflowmåling fra Endress+Hauser kan man nu på Henriksdals rensningsanlæg måle den rå fugtige biogas korrekt og dermed optimere produktionen.

Andreas Carlsson, biogasingeniør, og Frederik Hoffmann, procestekniker, holder øje med alle processer.

Ultralydsmåling har mange fordele i forhold til konventionelle metoder:

 • Pålidelig måling - høj nøjagtighed (± 1,5%) og stort måleområde (30: 1)

 • Metankoncentrationsmåling - med 2% nøjagtighed

 • Energibesparende - ingen tryktab
  Vedligeholdelsesfri - ingen bevægelige dele
  Kontrol af flowmåleren - måling i begge retninger
  Pladsbesparende - kræver kun korte lige sektioner

 • Optimeret til biogas - uafhængig af gas sammensætning eller luftfugtighed

 • Tilpasset til applikationen - måling under lavt driftstryk

Andreas Carlsson er biogasingeniør på Stockholm Vatten og arbejder med optimering af biogasproduktionen.

”De nye flowmålere har fungeret fint, og vi får nu nøjagtige målinger. Metan sammensætningen er stabil mod referencemåleren, og desuden er alt vedligeholdelsesfrit.”

Biogasingeniør Andreas Carlsson
Stockholm Vatten

”Biogassen vi producerer sælger vi til ”Fordonsgas Stockhom”, som opgraderer biogassen til brændstof og videresælger det til blandt andet bus og taxiselskaber,” fortæller Andreas Carlsson, biogasingeniør ved Stockholm Vatten. Den voksende interesse for biogas har gjort at Stockholm Vatten har øget produktionen på Henriksdals rensningsanlæg. For at optimere processen, er det vigtigt at kunne måle den fugtige biogas pålideligt.

”For at optimere gasproduktionen og evaluere de forsøg vi gør, har vi brug for en god måde at måle gasflowet. Forsøg indebærer at vi tilfører eksterne materialer ind i en rådnetank og sammenligner det med en anden rådnetank, som vi bruger som reference. Vi bruger allerede termiske gas flowmålere, men de er upålidelige og følsomme for fugt og snavs, hvilket betyder, at de kræver meget vedligeholdelse. Derfor har vi ledt efter en bedre løsning”, forklarer Andreas Carlsson.

”Jeg foreslog vores Proline Prosonic Flow B 200,” oplyser Tommy Eierholen, salgsingeniør hos Endress+Hauser.
”Det er en ultralydsflowmåler som med høj nøjagtighed måler volumenflow af biogas, såsom lossepladsgas eller gas fra rådnetank. Flowmåleren er i øvrigt vedligeholdelsesfri og fås med signal for metanindholdet”.

Nøjagtige målinger

De syv rådnetanke på Henriksdals rensningsanlæg har en samlet væske volumen på 38.400 m³. For at teste Prosonic Flow B 200 valgte Stockholm Vatten at installere flowmålere på to rådnetanke. Målerne blev installeret omkring årsskiftet 2014/2015.

”De nye flowmålere har fungeret fint, og vi får nu nøjagtige målinger. Metan sammensætningen er stabil mod referencemåleren, og desuden er alt vedligeholdelsesfrit. Når vi nu har nøjagtige målinger, kan vi eksperimentere med energirige materialer, som vi sætter i rådnetank 5, mens rådnetank 6 fungerer som reference”, forklarer Andreas Carlsson.

Han fortsætter: ”Vi ombygger nu hele anlægget og systemet for at øge kapaciteten til det dobbelte. De nye flowmålere giver os mulighed for at udvikle og optimere vores produktion af biogas. Vi vil også investere i nye flowmålere til vores andre rådnetanke”.

 • Simple products

 • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

 • Standard products

 • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

 • High-end products

 • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

 • Specialized products

 • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable