Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Endress+Hauser støtter bæredygtig mælkeproduktion

Transportudgifterne til afhentning af friskmalket mælk i de danske kvægbrug udgør en betydelig omkostning for både mejerisektoren og for miljøet. Ved at reducere vandindholdet i mælken med et automatisk opkoncentreringsanlæg, kan disse omkostninger mindskes ganske betragteligt fremover, viser et spændende forskningsprojekt på Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum.

Torben Krogh Endress+Hauser og Morten A. Hansen fra GEA Filtration diskuterer
forskellige detaljer på forsøgsanlægget. ©Endress+Hauser

  • På flowmåleren fra Endress+Hauser kan vi så løbende måle koncentrationen, men der er dog grænser for, hvor meget vi kan opkoncentrere mælken. Hvis vi går for hårdt til værks, begynder vi at kærne smør, og så stopper systemet", fortæller Morten A. Hansen, der er projektleder hos GEA Filtration

En af de to 2 Promag 50H flowmålere, der er leveret af Endress+Hauser til opkoncentreringsanlægget
i Foulum ved Viborg.

"På flowmåleren fra Endress+Hauser kan vi så løbende målekoncentrationen, men der er dog grænser for, hvor meget vi kan opkoncentrere mælken. Hvis vi går for hårdt til værks, begynder vi at kærne smør, og så stopper systemet"

Transport af mælk udgør en utrolig stor omkostning og rigtig meget CO2- udledning. Det gælder ikke mindst når mælkekvoterne stopper i foråret 2015, hvor der forventes en stigning i mælkeproduktionen og dermed i antallet af transporter. Det fortæller Merete Jensen, nyudnævnt centerleder for Danmarks Kvægforskningscenter.

Danmarks Kvægforskningscenter og Aarhus Universitets Institut for Fødevarer er også parter i projektet, som er støttet af GUDP (Grønt udviklings og demonstrationsprogram under miljøministeriet). Det lovende forsøgsprojekt er også støttet af Endress+Hauser, som har stillet såvel flowmålere som tryk- og temperaturtransmittere til rådighed for projektet.

Opkoncentreringsanlægget til reduktion af
vandindholdet i mælk er konstrueret i et nært
samarbejde mellem Arla Foods, GEA
Filtrations, DKC, AU Foulum med støtte
fra Miljøministeriet og Endress+Hauser.

©Endress+Hauser