Endress+Hauser holder fanen højt i et krævende miljø

Omsætningen stagnerer på 2,1 milliarder euro, men koncernen opnår en solid indtjening

Sammenlignet med resten af industrien klarede Endress+Hauser-koncernen sig godt i 2016. Omsætningen steg baseret på lokale valutaer, mens koncernen oplevede et mindre fald omregnet til euro. Indtjeningssituationen er stabil, og arbejdsstyrken blev en smule større i forhold til året før. Den schweiziske specialist inden for måle- og automatiseringsteknik fortsætter med at investere kraftigt i fremtiden.

Valutaer påvirker det konsoliderede salg

Nettoomsætningen faldt i 2016 med 0,2 procent til 2,139 milliarder euro. "Valutaerne skabte problemer for os sidste år," sagde CEO Matthias Altendorf på virksomhedens årlige mediekonference i Basel, Schweiz. På grund af vekselkurserne faldt omsætningen med 50 millioner euro. "Baseret på lokale valutaer steg vores omsætning med 2,1 procent."

Endress+Hauser holdt fanen højt sammenlignet med resten af industrien

Endress+Hauser var klart bagefter i forhold til sine egne forventninger. Alligevel understregede Matthias Altendorf: "Sammenlignet med væksten i industrien som helhed holdt vi fanen højt." Koncernen klarede sig godt i Europa, men omsætningen faldt i Nord- og Sydamerika. I Asien-Stillehavsområdet stagnerede omsætningen, men i Afrika og Mellemøsten var der solid vækst.

Solid rentabilitet på trods af faldende margener

Driftsresultatet (EBIT) faldt med 14,2 procent til 215,5 millioner euro, mens nettoindkomsten faldt med 6,8 procent til 153,5 millioner euro. Nettoresultatet faldt med 0,7 procentpoint til 10,2 procent. "Det lykkedes os ikke at opfylde vores forventninger her, men det er stadig et godt resultat i forhold til resten af industrien," understregede økonomidirektør Luc Schultheiss. Egenkapitalandelen faldt en smule med 0,8 point til 72,2 procent på grund af ufavorable rentekurser og valutaudsving.

Store investeringer og lille stigning i arbejdsstyrken

Endress+Hauser investerede 148,8 millioner euro i nye bygninger, anlæg og maskiner sidste år. Beskæftigelsen i den familieejede virksomhed forblev stabil. Alle lærlinge blev tilbudt ansættelse. Endress+Hauser havde en arbejdsstyrke på 13.003 medarbejdere ved udgangen af 2016, hvilket er en stigning på 51 i forhold til året før. Den faktiske stigning var højere på grund af afhændelsen af optikvirksomheden Analytik Jena, som betød, at over 100 stillinger forsvandt.

Endress+Hauser samler sine IIoT-aktiviteter

Endress+Hauser tackler digitaliseringsudfordringerne ved at samle en række aktiviteter. Et nyt datterselskab i Freiburg i Breisgau, Tyskland, arbejder udelukkende med produkter, løsninger og tjenesteydelser relateret til Internet of Things (IIoT). Koncernen indgav 273 patentanmeldelser for første gang i 2016. Porteføljen med immaterielle rettigheder består af over 7.000 aktive patenter. Investeringen i R&D steg til 7,8 procent af omsætningen. Endress+Hauser introducerede 64 nye produkter på markedet.

God start på det nye år

Endress+Hauser budgetterer med en 1-cifret stigning i nettoomsætningen i det indeværende år. Virksomheden ønsker også at forbedre rentabiliteten. Der er afsat 161 millioner euro til nye bygninger, anlæg og maskiner, og virksomheden har til hensigt at skabe op til 150 nye job på globalt plan. "Vi er for øjeblikket forud for planen i forhold til indgående ordrer," sagde Matthias Altendorf. På trods af stigende politiske uroligheder rundt om i verden er CEO'en overbevist om, at koncernen kan opnå bæredygtig vækst igen i 2017.

Holding hos Endress+Hauser-koncernen i Reinach, Schweiz

Regnskabsåret 2016: Endress+Hauser holder fanen højt i et krævende miljø

Matthias Altendorf og Klaus Endress. ©Endress+Hauser
Digitalisering åbner op for nye muligheder inden for procesautomatisering. ©Endress+Hauser

Digitalisering åbner op for nye muligheder inden for procesautomatisering. Mange af Endress+Hausers måleinstrumenter er allerede egnet til Industrial Internet of Things.

Endress+Hauser lægger stor vægt på energieffektivitet og miljøbeskyttelse. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lægger stor vægt på energieffektivitet og miljøbeskyttelse, f.eks. som her hos kompetencecenteret for flowmålingsteknologi i Reinach, Schweiz.

Endress+Hauser tilbyder et omfattende sortiment af måleteknologi til procesautomatisering. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser tilbyder et omfattende sortiment af måleteknologi til procesautomatisering. På dette billede vises Endress+Hausers temperaturfølerproduktion i Pessano con Bornago, Italien.

Direktionen i Endress+Hauser-koncernen ©Endress+Hauser
Klaus Endress ©Endress+Hauser
Matthias Altendorf ©Endress+Hauser
Serviceaktiviteterne bliver stadig mere vigtige for Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Serviceaktiviteterne bliver stadig mere vigtige for Endress+Hauser. På billedet vises kalibrering af et termometer ude hos en kunde i life science-industrien.

Kontakt