Partnerskab for intelligent produktion

Endress+Hauser og Deutsche Telekom fremskynder den industrielle sektors digitalisering med 5G-campusnetværk

Deutsche Telekom tilbyder en infrastruktur til fremtidens intelligente fabrik med sine campusnetværk. Europas største telekommunikationsselskab vil samarbejde med branchepartnere om at udbrede sit 5G-økosystemet til industrien. Deutsche Telekom samarbejder i dag med Endress+Hauser om procesautomation.

Samarbejdet skal udvikle fælles løsninger indenfor måle- og automationsteknologi til procesindustrien. Det involverer integration af måleinstrumenter og tilbehør i den næste generation af mobile kommunikationsnetværk samt tilhørende digitale services. De to virksomheder har underskrevet en fælles aftale og er nu i gang med at udarbejde en koordineret tidsplan.

Måleinstrumenter med mobilt kommunikationsmodul

Endress+Hauser kan som en af de første producenter tilbyde feltenheder med mobile kommunikationsmoduler og 5G-netværksunderstøttelse til eksisterende installationer via nyudviklede HART-gateways. Dermed bliver det muligt for et stort antal instrumenter at overføre store mængder proces- og instrumentdata parallelt og i realtid. Dataene kan f.eks. anvendes til forebyggende vedligeholdelse af procesanlæg ved hjælp af cloud-applikationer.

Campusnetværk åbner en ekstra signalsti

"Ud over de faktiske målte værdier registrerer vores instrumenter også en masse andre oplysninger fra processen og om sensoren," siger Matthias Altendorf, CEO for Endress+Hauser. "5G-campusnetværk åbner en ekstra signalsti, som er uafhængig af anlæggets styringssystem, og det er oplagt for os at udnytte denne mulighed til at knytte værdikæder tættere sammen på tværs af virksomhedsgrænser og få fordel af mere effektive industrielle processer."

Stærke partnere for en intelligent produktion

"Udvikling af et komplet 5G-økosystem til den industrielle sektor vil fremskynde industriens digitalisering," forklarer Claudia Nemat, medlem af Deutsche Telekoms bestyrelse og udvalg for teknologi og innovation. "Vi ser frem til at samarbejde med anerkendte og erfarne partnere."

Ud over netværksleverandøren Ericsson samarbejder telekommunikationsselskabet også med E&K Automation, som producerer førerløse transportsystemer, og Konica Minolta, som blandt andet tilbyder briller med augmented reality.

Partnerskab for intelligent produktion ©Endress+Hauser

Deutsche Telekom samarbejder med Endress+Hauser om at udvide sit 5G-økosystem. Formålet er at udvikle fælles løsninger inden for måle- og automationssteknologi til procesindustrien.

Partnerskab for intelligent produktion ©Endress+Hauser

Endress+Hauser kan som en af de første producenter tilbyde feltenheder med mobile kommunikationsmoduler og 5G-netværksunderstøttelse til eksisterende systemer via nyudviklede HART-gateways.

Partnerskab for intelligent produktion ©Endress+Hauser

"5G-campusnetværk åbner en ekstra signalsti, så det er muligt at udnytte digitaliseringspotentialet," siger Matthias Altendorf, CEO for Endress+Hauser-koncernen.

Kontakt