Din ideelle målepartner til vandbehandling

Promag 400 tilbyder brugerne helt nye og innovative funktioner, som ikke er set på markedet i én og samme måler før.

Selvom vi i Danmark fortsat er heldige at kunne producere vores drikkevand primært fra nogenlunde rent grundvand, så er der stadig store krav til alle medarbejdere indenfor industrien til at producere bæredygtigt og ikke mindst så effektivt som muligt. Derfor bliver alle leverandører af instrumentering til branchen også nød til at være med til at understøtte disse krav.

Fordele

  • Flowmåleren har en indbygget hukommelse, HistoROM, som sikrer at alle data angående både parameter settings og måleværdier gemmes.

  • Flowmåleren kan installeres uden behov for respektafstande, hvor man ellers skal have 5x rørdiameteren før og 2x rørdiameteren efter.

  • Opstart kan nemt og enkelt gøres via den integrerede webserver.

  • Via webbrowseren har man tilgang til alle data og parametre, som kan overvåges selv hjemme fra sofaen.

  • Promag 400 måler både flowet men også ledningsevnen online.

  • Godkendt til afregningsapplikationer efter MID MI-001.

  • Med HeartBeat Technology er det muligt selv at verificere måleren mens den sidder i processen -uden at stoppe processen.

  • Verifikationsdokumentet kan til ethvert tidspunkt udskrives som PDF.

Den nyeste magnetiske flowmåler, Promag 400, fra Endress+Hauser tilbyder brugerne helt nye og innovative funktioner, som ikke er set på markedet i én og samme måler før.
For at sikre en nem installation uden restriktioner, vil måleren kunne installeres uden behov for respektafstande, hvor man ellers skal have 5x rørdiameteren før og 2x rørdiameteren efter. Dette betyder at rørføringen ikke skal laves om og at der kan spares meget tid og penge på den bekostning.
Når man skal starte den nye flowmålere op kan dette gøres via den integrerede webserver.

Vandtæt innovation

Alt man behøver er flowmåleren, en PC og et standard patchkabel. Med opstartsmenuen kan den nye måler sættes op på bare 10 minutter af en Endress+Hauser serviceteknikker, hvorved der spares ca. 50 % af en normal opstartstid og hvis brugerne selv sætter måleren op, har de fornøjelsen af en stor skærm i stedet for instrumenters display. Via webbrowseren har man derefter tilgang til alle data og parametre, som kan overvåges selv hjemme fra sofaen.

To målere i én – et godt køb!

Modsat de fleste målere på markedet i dag kan Promag 400 måle ikke bare flowet men også ledningsevnen online. Dermed kan man i én proces også måle renheden af vandet og hurtig foretage korrigerende handlinger hvis vandkvaliteten ikke ligger indenfor det accepterede.
Promag 400 er desuden en af markedets mest nøjagtige magnetiske flowmåler med en nøjagtighed på 0,2% og er på samme tid godkendt til afregningsapplikationer efter MID MI-001.

Forenklet kontrol

Ifølge naturstyrelsen skal der ved elektromagnetisk flowmålere jævnligt foretages en kontrol af det elektriske udstyr og er der tvivl om flowmålerudstyrets pålidelighed, kan det være nødvendigt med en kontrol/kalibrering af udstyret og det anbefales generelt at få gennemført en dokumenteret kontrol med jævne mellemrum. De fleste brugere har derfor oprettet en serviceaftale med deres valgte leverandør for at få udført en kontrol af udstyret. Denne kontrol tager tid og koster penge, hvorved det ofte kræves at anlægget eller dele af anlægget stoppes.

Integreret verificeringsfunktion med HeartBeat Technology

HeartBeat Technology gør at brugerne selv kan verificere måleren mens den sidder i processen - uden at stoppe processen. Verifikationen kan sågar startes uden fysisk adgang til flowmåleren, hvis måleren er koblet på nettet. Man kan aktivere verifikationsprocessen via sit kontrolsystem (SRO anlæg). Verificeringen opfylder alle krav inkl. ISO9001. Verifikationsdokumentet kan til ethvert tidspunkt udskrives og bruges i en eventuel audit. Selve dokumentet er meget overskueligt og angiver med en bestået/ikke bestået værdi målerens tilstand.