Endress+Hauser lancerer RFID TAG

RFID TAGs gør det lettere at identificere målepunkter

Hver enkelt fase i et anlægs livscyklus og alle installerede aktiver i et anlæg kræver data. Enkel og sikker identificering af målepunkter - undertiden hundredvis af dem - er vigtig for at undgå langvarige anlægsnedetider og fejl i forbindelse med datahentning. Ulæselige eller ugunstigt placerede typeskilte hindrer ofte identificeringen af typeskilte eller gør identificeringen nærmest umulig. Korrekt identificering i ekstremt beskidte miljøer er ofte meget tidskrævende. Her er RFID TAGs en god løsning.

Fordele

  • Enkel identificering - Enheder kan identificeres, uden at de befinder sig i synsfeltet, og selv når et typeskilt ikke længere er læsbart

  • Nem adgang - Al enhedsdokumentation kan tilgås lokalt via Operations-appen eller Field Xpert SFX 370

  • Åben standard - NFC-standarden (Near Field Communication) er velkendt og fungerer sammen med de fleste mobile enheder

RFID TAGs er nøglen til alle relevante oplysninger

smartphone-operations-app-med-tag ©Endress+Hauser

RFID TAG (Radio Frequency IDentification TAG) anvender den indarbejdede og robuste NFC-standard. Det er en passiv enhed, licensfri og tilgængelig over hele verden. RFID TAG muliggør enkel og sikker identificering af målepunkter. Visuel kontakt med typeskiltet er ikke nødvendigt, hvis den mobile enhed er udstyret med NFC-teknologi. Integrationen af denne åbne standard sikrer, at TAGs også kan serviceres i fremtiden, og at en lang række enheder kan anvendes.

Få teknisk dokumention i elektronisk form på stedet

Systemet arbejder sammen med Endress+Hausers Operations-app og Field Xpert SFX370 og gør teknisk dokumentation vedrørende reservedele tilgængelige for ethvert målepunkt på stedet. Dette letter arbejdet i hele produktets levetid. Det er især muligt at reducere omkostninger i forbindelse med installation, opstart og vedligeholdelse. Endress+Hausers “Installed Base Audit“-service gør det ikke alene muligt for Endress+Hauser-enheder at blive udstyret med TAGs, men også for målepunkter fra andre producenter.

RFID-TAG-knyttet-til-enhed ©Endress+Hauser

RFID TAG knyttet til en enhed

RFID-TAG-ikke-eksplosionsfarligt-område ©Endress+Hauser

Version til ikke-eksplosionsfarligt område

RFID-TAG-eksplosionsfarligt-område ©Endress+Hauser

Version til eksplosionsfarligt område

Field Xpert SFX370 med NFC-modul ©Endress+Hauser

Field Xpert SFX370 med NFC-modul

Downloads