Regnskabsåret 2016: Valutakurser har en negativ indvirkning på omsætningen i euro

Endress+Hauser opnår vækst i lokale valutaer

På trods af vanskelige markedsbetingelser sidste år har Endress+Hauser levere en vækst i lokale valutaer. Målt i euro er den konsoliderede nettoomsætning dog faldet marginalt med 0,2 procent til lidt mere end 2,1 mia. euro, hovedsageligt på grund af påvirkningen fra valutakurser.

“I lokale valutaer er vores forretning voksen med 2,1 procent,” udtaler Chief Financial Officer Dr. Luc Schultheiss. Foreløbige tal for regnskabsåret 2016 viser, at virksomheden har holdt omkostningerne under kontrol. “Selv om overskudsgraden er faldet, leverer vi ligesom tidligere fortsat solide resultater,” understreger Dr. Luc Schultheiss. Med et globalt medarbejdertal på 13.003 sidst i 2016, en stigning på 51 i forhold til det forudgående år, ligger beskæftigelsen i koncernen på et konstant niveau.

Ifølge CEO Matthias Altendorf har opbremsningen i den økonomiske vækst over hele verden og grundlæggende ændringer i den globale økonomi sat sit præg på tallene. Desuden har nogle internationale datterselskaber kæmpet med strukturelle problemer. “To tredjedele af vores salgsselskaber oplevede vækst og tjente samtidig penge. Ikke desto mindre lykkedes det os ikke at nå vores ambitiøse mål,” udtaler koncernens CEO. “Men sammenlignet med resten af branchen har vi klaret os godt."

Fortrøstningsfulde i forhold til indeværende år

På trods af positive økonomiske signaler på enkelte markeder forventer Matthias Altendorf, at også 2017 vil være en udfordring, ikke mindst fordi den politisk usikkerhed igen er forhøjet. Men med de seneste måneders stigning i virksomhedens aktiviteter ser koncernens CEO fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Endress+Hauser præsenterer den reviderede årsberetning for 2016 i Basel i Schweiz den 9. maj 2017.

Endress+Hauser præsenterer den reviderede årsrapport for 2016 den 9. maj 2017 i Basel, Schweiz. ©Endress+Hauser

Kontakt