Endress+Hauser styrker aktiviteterne i Finland med nyt salgscenter

Den Schweiz-baserede leverandør af måle- og automatiseringsløsninger til industriprocesser opgraderer salgs- og serviceaktiviteterne i Finland

Fremover vil Endress+Hauser Oy være eneleverandør af Endress+Hauser-feltenheder og relaterede løsninger og tjenester på det finske marked. Den nye virksomhed startede op 1. juli 2015 og overtager alt forretningsansvar, herunder opretholdelse af det mangeårige samarbejde med virksomheder i den finske procesindustri.

Virksomheden er et datterselskab under det internationale Endress+Hauser AG. Tidligere delte Endress+Hauser og Metsos ventilvirksomhed aktiviteterne i joint venture-selskabet Metso Endress+Hauser.

Ud over disse ændringer vil virksomheden i højere grad fokusere på sine kernekompetencer i henhold til virksomhedsstrategien. Endress+Hauser servicerer allerede kunder seks forskellige steder i Finland, og det er planen at udvide og udvikle den lokale ekspertise yderligere i hele landet. Dette opnås via effektiv brug af moderselskabets globale driftsmodeller, omfattende indsigt i industrien og effektiv logistik.

Glæde af lokal ekspertise

"Ved at kombinere vores moderselskabs effektive driftsmodeller og produkter af høj kvalitet med vores eksisterende lokale ekspertise og viden kan vi fungere som en yderst pålidelig og konkurrencedygtig partner for vores kunder," udtaler Tuomo Saukkonen, som er administrerende direktør for Endress+Hauser Oy.

"Desuden er det planen, at Endress+Hausers højtudviklede produktsortiment til styring af anlæggets aktiviteter skal fungere som basis for vores aktiviteter, hvilket muliggør omkostningseffektiv styring af feltenheder og e-handel."

Endress+Hauser har med stor succes øget sine aktiviteter på verdensplan og ønsker nu i højere grad at fokusere på bedre servicering af den finske industri. Den nye virksomhed har til hensigt at øge markedsandelen i Finland yderligere ved at lancere nye produkter, serviceydelser og løsninger, som er målrettet procesindustriens behov.

Download pressemeddelelsen her

Kontakt