Her kan du få hjælp til vedligehold af din biogasmåler

En vigtig måler i biogas applikationer

Proline Prosonic Flow B 200 blev lanceret i 2012 og var den eneste måler, der kunne måle metan og flow samtidigt. Prosonic Flow B 200 er en industrioptimeret ultralydsflowmåler, som med stor nøjagtighed måler volumenflowet af biogas selv under meget varierende driftsbetingelser og tilbyder stadig flere fordele end andre biogasmålere på markedet. Derfor er Prosonic Flow B 200 også blevet standard måleren i alle biogas applikationer.

Sørg for en god vedligeholdelse

Selvom Proline Prosonic Flow B 200 er den mest præcise flowmåler på sit område, som testet af Dansk Gasteknisk Center A/S, så vil denne måler ligesom alle andre flowmålere risikere at drifte over tid. Derfor er det yderst vigtigt at kalibrere sine kritiske flowmålere. Hvis du har Heartbeat technology på din flowmåler, kan du med fordel verificere din flowmåler med jævne mellemrum og kontrolere om måleren forsat måler efter fabriksindstillingerne. Vi tilbyder både verificering, on-site kalibrering og laboratorie kalibrering.

Hjælp til din kalibrering

Da vi ved hvor vigtig din flowmåler er i din biogasproduktion, så tilbyder vi en helt særlig service på dette område.
Mens vi har din flowmåler til kalibrering på verdens bedste produktionskalibreringsfaciliteter på vores flowfabrik, har du mulighed for at låne en måler af os. Denne måler er præcis som din egen og købt ind i de rigtige mål. Dermed kan du holde din produktion kørende og samtidig overholde alle krav.

Prisliste

I nedenstående prisliste kan du nemt og hurtigt se, hvad det vil koste dig at få kalibreret eller verificeret din måler hos os.

©Endress+Hauser

Hvordan foregår en verificering eller kalibrering?

I vores præsentation omkring vedligeholdelse af biogasmåleren Prosonic Flow B200 kan du læse mere om de forskellige muligheder og mere præcis om hvordan vi udføre opgaven. Præsentation omkring vedligehold af din biogasmåler.

Kontakt os, hvis du ønsker vejledning i vedligehold af din biogas måler.

Prosonic Flow B200 er blevet standard måleren i alle biogas applikationer til måling af flow og metan ©Endress+Hauser

Prosonic Flow B200 er blevet standard måleren i alle biogas applikationer til måling af flow og metan