Heartbeat Technology™ – Pålidelig og fleksibel prooftest

Det smarte alternativ indenfor funktionel sikkerhed

Af hensyn til sikkerheden skal flowmålere opfylde de højeste krav for pålidelighed. Med Heartbeat Technology™ tilbyder den nye Proline-generation en hidtil uhørt grad af diagnosemuligheder fra målerør til udløb. Dette giver en ekstremt lav restrisiko for fejl på en passiv beskyttelsesfunktion. Sporbar fabrikskalibrering og redundante interne referencemuligheder supplerer vores princip om sikkerhed gennem design med minimale fejlrater i overensstemmelse med IEC 61508.

Fordele

  • Proline flowmålere: maksimal sikkerhed og pålidelighed

  • Maksimal fleksibilitet ved planlægning af prooftests, dvs. optimering af prooftest-intervaller eller forlængede kalibreringsintervaller minimerer testarbejdet

  • Kompatibilitetstest baseret på sporbare referencer

  • Dokumenteret validering af enhedsfunktionalitet: Verifikationsresultater on-demand af hensyn til testresultaternes klarhed

  • Forbedret systemtilgængelighed, f.eks. testkørsel uden at nå aktiveringspunktet

  • Minimalt arbejde for det involverede personale: Ingen transport til stedet – maksimal sikkerhed takket være en automatiseret og enkel testproces

  • Testdækning på mindst 95 %: Minimalt antal farlige oversete fejl λDU

Heartbeat Technology™ sikrer maksimal fleksibilitet ved planlægning af prooftests. Testprocedurernes enkelhed og nøjagtighed minimerer risikoen ved håndtering af fejl. Personalet, som udfører disse, er således også beskyttet mod risici og eksponeres minimalt.

Maksimal sikkerhed og pålidelighed

I kemiske og petrokemiske virksomheder har sikkerheden højeste prioritet. Flowmålere skal derfor sikre en maksimal pålidelighed. Selv om metoden er dyr, er en prooftest den etablerede metode for validering af funktionel pålidelighed. Heartbeat Technology gør det muligt at minimere arbejdet og eksponeringen for det personale, som deltager i sådanne rutineopgaver.

Pålidelighed med minimerede fejlrisici

Proline-flowmålere har bevist deres robusthed og pålidelighed ved utallige krævende opgaver. Især har vi været i stand til at nedsætte frekvensen af farlige oversete fejl markant i overensstemmelse med IEC 61508.

  • Omfattende diagnose- og testfunktioner permanent integreret i enheden

  • Elektroniske moduler med 100 % sporbare tests på fabrikken

  • Kalibrering af alle Proline-flowmmålere på akkrediterede systemer

Fleksibel vedligeholdelse med Heartbeat Technology™

IEC 61508 og sikkerhedsintegritetsniveauer ©Endress+Hauser

Den internationalt anerkendte IEC 61508-standard henviser til sandsynligheden for fejl on-demand (PFD - Probability of Failure on Demand) som basis for enhedsvedligeholdelsen. Takket være minimeret PFD-udvikling over tid kan Proline-brugere planlægge deres prooftests baseret på deres driftsmæssige behov. På den måde bidrager Heartbeat Technology væsentligt til strømlinede processer og omkostningsbesparelser.

Kompatibel vedligeholdelse og elektroniske valideringsstyring

Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology™ sikrer kontinuerlig selvovervågning uden procesafbrydelser og diagnoseudgangssignal i henhold til NE107. Takket være den højeste grad af diagnosemuligheder er prooftests begrænset til kompatibilitetskontrol og visuel inspektion for at finde systematiske, procesrelaterede påvirkninger. Testens resultater kan udlæses på stedet eller fjernudlæses ved hjælp af et asset management-værktøj og videresendes til elektronisk valideringsstyring. De sidste otte datasæt gemmes i enhedens SD-flash-hukommelse.

Kemikalieanlæg © Diamond