Lækagedetektionssystem til kritiske kølekredse

Sikker drift med særdeles præcise SIL-instrumenter

Hvis der trænger vand ind i en oxygenlanse fra en utæthed i kølesystemet, kan resultatet blive katastrofalt. Hvorfor tage chancer, når der findes enkle metoder, som kan fjerne risikoen. Endress+Hausers særdeles præcise lækagedetektionssystem, der er designet iht. IEC 61511 og EN ISO 13849-1, registrerer selv de mindste tegn på lækage, så man kan sætte ind, før situationen bliver kritisk.

Fordele

  • Stor nøjagtighed og sikkerhedsalarmer på flere niveauer leverer øjeblikkelige informationer om kølekredsenes lækagetæthed

  • Trinvis vejledning sikrer hurtig, nem og korrekt idriftsættelse

  • De højeste sikkerhedsstandarder garanteres med uafhængigt Safety Instrumented System

  • En komplet løsning, der er certificeret af uafhængige globale eksperter i driftssikkerhed

Sikkerhed med valgmuligheder, ikke på grund af tilfældigheder

©Endress+Hauser

Voksende revner eller små vandlækager i kølesystemets rør udgør en sikkerhedsrisiko. Afhængig af anvendelsen kan de resultere i nedetid i produktionen, skader på anlægget eller i værste fald dødsfald. I sådan et scenarie er registrering af lækager ikke blot en afgørende del af anlæggets processtyringssystem, det skal også være en integreret del af sikkerhedsreglerne for anlægget.

Vores lækagedetektionssystem er designet med dette i tankerne og i henhold til IEC 61511 og EN ISO 13849-1.

Lækagedetektion

Strømningshastigheden og temperaturen ved kølekredsens indløb og udløb måles ved hjælp af særdeles nøjagtige flowmålere og hurtigtreagerende temperatursensorer. Der kompenseres for den temperaturafhængige variation i kølemiddelvolumen ved hjælp af en meget nøjagtigt 4.-gradspolynomium. Det gør det muligt at foretage en meget præcis og stabil sammenligning mellem strømningsmængden i indløb og udløb og dermed registrere meget små lækager.

Enkel idriftsættelse

Alle kølekredse er forskellige og systemet er derfor designet til at gøre idriftsættelsen så nem og hurtig som muligt:

©Endress+Hauser
  • Integreret opsætning af I/O-signal og værktøjer til indstilling af rækkevidde gør idriftsættelsen enklere

  • Trinvis brugervejledning sikrer hurtigere idriftsættelse

  • Signaludjævning, peak-filtrering og tidsforskydning sikrer optimal tilpasning af systemet til de specifikke procesforhold, når det er nødvendigt

Når systemet er stabilt, kan det registrere selv meget små forskelle i indløbs- og udløbsstrømmen (> 0,1 %).

Alarm

©Endress+Hauser

Systemet har tre forskellige alarmniveauer:

  • advarselsniveau for lille afvigelse i strømning – der genereres ingen sikkerhedsalarm

  • alarmniveau for lille afvigelse i strømning – sikkerhedsalarm

  • alarmniveau for stor afvigelse i strømning – sikkerhedsalarm

Alarmgrænse og forsinkelsestid kan indstilles individuelt for hvert alarmniveau. De enkelte kølekredse kan afbrydes i et specifikt tidsrum under indstilling af parametre eller andre handlinger for at undertrykke alarmer.

Lækagedetektionssystem til kritiske kølekredse ©Endress+Hauser

Særdeles nøjagtigt lækagedetektionssystem til kritiske kølekredse, som er designet iht. IEC 61511 og EN ISO 13849-1

Downloads