Energivenlig strøm fra danske havvindmøller

Endress+Hauser får strøm fra Dansk Havvind og fremmer dermed efterspørgslen på vedvarende energi

Strøm fra danske vindmøller kan i dag dække op til 43procent af Danmarks samlede elforbrug.
Dermed er Danmark godt på vej til at nå vores 2020 mål om at 50procent af Danmarks energi skal dækkes af vindenergi. Endress+Hauser har aktivt valgt at støtte processen ved at få strøm fra danske havvindmøller.

Endress+Hauser vælger bæredygtighed

Klimaforandringerne er en udfordring for alle lande, hvorfor der er stadig større fokus på alternative energiformer, som reducerer udledningen af CO2 i atmosfæren. Hvis den globale opvarmning skal bremses, skal en stadig større andel af vores energi i fremtiden komme fra vedvarende energikilder såsom sol, vind, og biomasse.
En bæredygtig fremtid er den enkeltes ansvar, og et ansvar som vi hos Endress+Hauser er beviste omkring og tager alvorligt. Derfor har vi taget et aktivt valg om at få vores strøm fra havvindmøller.

Hvorfor vælge strøm fra havmøller?

Der har været meget tale om både fordelene og ulemperne ved at få strøm fra danske havvindmøller og Endress+Hauser har taget stilling til disse, før den endelige beslutning blev taget.
Vindkraft er indtil videre det økonomisk og miljømæssige bedste alternativ til elproduktion med fossile brændsler. Udnyttelse af vindens energi forurener ikke, den kommer fra vedvarende energikilde, hindrer udledning af CO2 og nedbryder dermed ikke Jordens ressourcer.

Derfor er vindmøller et udtryk for bæredygtig energi. Hvis man yderligere dykker ned i bæredygtigheden omkring vindmøllerene generelt, så leverer en vindmølle 80-100 gange så meget energi, som der bruges til dens fremstilling.

Danmark er foregangsland

Danmark kan i dag dække op til 43procent af det samlede energiforbrug med vindenergi, hvoraf to tredjedele kommer fra landvindmøller og en tredjedel fra havvindmøller. I perioder kan der oven i købet produceres mere el end vi kan formå at anvende og produktionen af el fra vindmøller bliver stadig mere effektiv pga. af de meget store havmøller, der står langt ude i havet, hvor vinden er kraftigere.
Derfor støtter Endress+Hauser vindenergien!