Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Rent vand er kraftværkets blod

Amagerværket har et avanceret vandrensningsanlæg, som står for afsaltning af det vand, som anvendes på kraftværket.

Måleudstyret fra Endress+Hauser gør det muligt at drive et effektivt, sikkert, miljøvenligt og energioptimeret afsaltningsanlæg, der er fuldt integreret med Amagerværkets overordnede SRO-system Siemens T3000.

Over alt på afsaltningsanlægget på Amagerværket sidder målere fra Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Både realtid og historik

 • Endress+Hauser har leveret sin instrumentpakke til Amagerværket, som selv har stået for at integrere måleudstyret med SRO-anlægget.

 • Alle løsninger fra Endress+Hauser er på forhånd testet op mod de mest anvendte SRO-systemer, og det betyder, at der ikke har været problemer med at få den nye vandfabriks måleinstrumenter integreret i Amagerværkets overordnede SRO-system Siemens T3000.

 • Det er nu muligt at trække helt aktuelle realtids-data og desuden få vist anlæggets driftshistorik i tal og grafer, herunder alle de kritiske måledata fra rensningsprocessen.

 • Resultatet er et fuldstændigt overblik over alle faser og processer i rensnings- og afsaltningsanlægget.

Måleudstyret fra Endress+Hauser gør det muligt at drive et effektivt, sikkert, miljøvenligt afsaltningsanlæg

"Fordelen ved at anvende Endress+Hauser er, at man får en komplet instrumentpakke til et så avanceret og relativt komplekst anlæg som vores."

John Martinussen, Driftsmedarbejder
Amagerværket

Rent og afsaltet vand er en afgørende forudsætning for kraftvarmeproduktionen på Amagerværket. Den damp som driver turbinerne skal komme fra vand, der overholder helt bestemte krav til renhed, ikke mindst ledningsevnen, som er et udtryk for vandets saltindhold. Hvis ikke vandet er afsaltet og renset, vil vandet og dampen hurtigt skabe korrosion og aflejringer i kraftværkets kritiske anlæg.

Avanceret vandrensningsanlæg

Amagerværket har et avanceret vandrensningsanlæg – i dagligt tale vandfabrikken – som står for afsaltning af det vand, som anvendes på kraftværket. Vandet er havvand som kommer direkte fra Øresund.

»Rent vand er kraftværkets blod. Der er ingen af de kritiske processer, som kan køre uden rent vand, der er renset for urenheder og salt. Vi skal undgå korrosion og aflejringer i vores systemer. Derfor bliver vandet fra Øresund renset gennem flere processer, så det lever op til helt specifikke værdier, inden det anvendes på værket,« siger John Martinussen.

BWT HOH A/S har stået for den komplette leverance af vandrensningsanlægget på Amagerværket – med måleudstyr fra Endress+Hauser.

Miljøkrav og vandkvalitet

Måleudstyret overvåger tryk, temperatur, flow, niveau, pH-værdi og ledningsevne. Med andre ord, alle de parametre som er nødvendige at kende og kontrollere i rensningsprocessen. Samtidig sikrer overvågningen, at værket kan overholde både myndighedernes miljøkrav og egne krav til vandkvaliteten. »Vores måleinstrumenter på Amagerværket sikrer at der sker en løbende overvågning af alle de kritiske processer undervejs i vandrensningen,« siger Axel Svavarsson, salgsingeniør hos Endress+Hauser.

 • Simple products

 • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

 • Standard products

 • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

 • High-end products

 • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

 • Specialized products

 • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable